คอร์ดเพลง กันและกัน(ตลอดไป) – ซี ดาหลา

  
Text   

คอร์ดเพลง : กันและกัน(ตลอดไป) ซี ดาหลา

คอร์ดเพลง กันและกัน(ตลอดไป) - ซี ดาหลา

เพลง :

ศิลปิน : ซี ดาหลา

เนื้อร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดทั้งหมด : C,G,Em,Am,Dm,F,Fm


Tune to Eb
INTRO | C G | Em Am | F G | C |

 
ดวงตะ
C 
วันที่มันตกดินตอนเช้าก็ขึ้
Am 
นใหม่
 
เปรียบความ
F 
รักของเราสองคนก็เป็นแบ
C 
บนั้น
 
มีทะเ
F 
ลาะร้องไห้หรือเสี
Fm 
ยใจ
 
บอก
Em 
เลิกกันแทบทุ
Am 
กวัน
 
แต่เราสอ
Dm 
งคนก็ยังรักกั
G 
นดี

 
จะมี
C 
คนกี่คนที่
Em 
ทนลำบากไปด้ว
Am 
ยกัน
 
กี่ปัญ
F 
หาที่ผ่านเข้า
G 
มาเราไม่เคย
C 
ท้อ
 
ไม่ได้ต้องก
F 
ารชีวิตที่เลิ
G 
ศเลอ 
 
แค่
Em 
ฉันมีเธอก็
Am 
พอ
Dm 
จับมือแล้วเดินไป
G 
ต่อขอแค่เรามี
C 
กัน

 
ขอบคุณ
Dm 
นะ 
 
ที่เธอยังอยู่ข้าง
Em 
ฉัน
 
ขอโ
F 
ทษที่เคย 
 
ทำให้เธอเสี
G 
ยใจ

 
ต่อไป
C 
นี้ฉันขอสัญญาจะดู
G 
แลเธอให้ดี
 
จะไม่
Em 
ทำให้เธอร้อง
Am 
ไห้
 
จะข้าม
Dm 
ผ่านวันที่เลวร้
G 
าย 
 
ไปด้ว
C 
ยกัน
 
ให้เชื่อ
F 
มั่นในความ
G 
รัก 
 
และไ
Em 
ว้ใจกันแล
Am 
ะกัน
 
เธอกับ
Dm 
ฉัน 
 
จะ
G 
รักกันตลอ
C 
ดไป

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | Am | Em | F | G |

 
ขอบคุณ
Dm 
นะ 
 
ที่เธอยังอยู่ข้าง
Em 
ฉัน
 
ขอโ
F 
ทษที่เคย 
 
ทำให้เธอเสี
G 
ยใจ

 
ต่อไป
C 
นี้ฉันขอสัญญาจะดู
G 
แลเธอให้ดี
 
จะไม่
Em 
ทำให้เธอร้อง
Am 
ไห้
 
จะข้าม
Dm 
ผ่านวันที่เลวร้
G 
าย 
 
ไปด้ว
C 
ยกัน
 
ให้เชื่อ
F 
มั่นในความ
G 
รัก 
 
และไ
Em 
ว้ใจกันแล
Am 
ะกัน
 
เธอกับ
Dm 
ฉัน..โ
G 
ฮ….

 
ต่อไป
C 
นี้ฉันขอสัญญาจะดู
G 
แลเธอให้ดี
 
จะไม่
Em 
ทำให้เธอร้อง
Am 
ไห้
 
จะข้าม
Dm 
ผ่านวันที่เลวร้
G 
าย 
 
ไปด้ว
C 
ยกัน
 
ให้เชื่อ
F 
มั่นในความ
G 
รัก 
 
และไ
Em 
ว้ใจกันแล
Am 
ะกัน
 
เธอกับ
Dm 
ฉัน 
 
จะ
G 
รักกันตลอ
C 
ดไป

 
เธอกับ
F 
ฉัน 
 
เราจะรั
G 
กกัน.. 
 
ตลอดไป

OUTRO | C G | Em Am | F G | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กันและกัน(ตลอดไป)


ดวงตะวันที่มันตกดินตอนเช้าก็ขึ้นใหม่
เปรียบความรักของเราสองคนก็เป็นแบบนั้น
มีทะเลาะร้องไห้หรือเสียใจ
บอกเลิกกันแทบทุกวัน
แต่เราสองคนก็ยังรักกันดี

จะมีคนกี่คนที่ทนลำบากไปด้วยกัน
กี่ปัญหาที่ผ่านเข้ามาเราไม่เคยท้อ
ไม่ได้ต้องการชีวิตที่เลิศเลอ แค่ฉันมีเธอก็พอ
จับมือแล้วเดินไปต่อขอแค่เรามีกัน

ขอบคุณนะ ที่เธอยังอยู่ข้างฉัน
ขอโทษที่เคย ทำให้เธอเสียใจ

ต่อไปนี้ฉันขอสัญญาจะดูแลเธอให้ดี
จะไม่ทำให้เธอร้องไห้
จะข้ามผ่านวันที่เลวร้าย ไปด้วยกัน
ให้เชื่อมั่นในความรัก และไว้ใจกันและกัน
เธอกับฉัน จะรักกันตลอดไป

( ดนตรี )

ขอบคุณนะ ที่เธอยังอยู่ข้างฉัน
ขอโทษที่เคย ทำให้เธอเสียใจ

ต่อไปนี้ฉันขอสัญญาจะดูแลเธอให้ดี
จะไม่ทำให้เธอร้องไห้
จะข้ามผ่านวันที่เลวร้าย ไปด้วยกัน
ให้เชื่อมั่นในความรัก และไว้ใจกันและกัน
เธอกับฉัน..โฮ….

ต่อไปนี้ฉันขอสัญญาจะดูแลเธอให้ดี
จะไม่ทำให้เธอร้องไห้
จะข้ามผ่านวันที่เลวร้าย ไปด้วยกัน
ให้เชื่อมั่นในความรัก และไว้ใจกันและกัน
เธอกับฉัน จะรักกันตลอดไป

เธอกับฉัน เราจะรักกัน.. ตลอดไป

มิวสิควิดีโอ กันและกัน(ตลอดไป) ซี ดาหลา

เพลง กันและกัน(ตลอดไป)
ศิลปิน : ซี ดาหลา
เรียบเรียง : Pockky AV Room (พ็อก บิ๊กอายส์)
ติดต่องานแสดง 062- 3849355
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend