คอร์ดเพลง หมอนข้าง – เบส ขวางหวัน

  
Text   

คอร์ดเพลง : หมอนข้าง เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง หมอนข้าง - เบส ขวางหวัน

ศิลปิน : เบส ขวางหวัน

เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน

คอร์ดทั้งหมด : A,D,E,F#m


INTRO | A | F#m | D | E | E |

 
A 
อนที่เธอไม่อยู่พันพรื้อไ
D 
ม่รู้ 
 
มันถึงนานจัง
 
A 
อนที่อยู่ลำพัง 
 
ฉัน
E 
นั่งคิดถึงเธอ
 
ในต
A 
อนที่หาหม้ายใคร
 
ไม่รู้ว่าไ
D 
ชร้ 
 
จิตใจพร่ำเพ้อ
 
บางค
A 
รั้งยังนอนละเมอ
 
ฝันว่าเ
E 
ธอยังอยู่ใกล้ๆ

 
เเต่ความจ
D 
ริงไม่มีเธอเเล้ว
 
ได้เเค่ห
A 
ลอกตัวเองไปวันๆ
 
นี้ความจ
D 
ริงไม่ใช่ความฝัน
 
ฉันหาหม้ายใ
E 
คร

 
หมอนข้
A 
างหนวยเก่าๆ 
 
เน่
F#m 
าๆเราเคยหนุน
 
มันก
D 
อดไม่อุ่นกอดไม่ห
E 
รอย
 
มันกอดไม่
A 
ถิ่น 
 
กอดไม่หนุก
 
กอดไม่
F#m 
นานฉันก็ปล่อย
 
ไม่เห
D 
มือนกอดน้องทั้งอุ่นทั้งห
E 
รอย
 
กอดนา
D 
นๆเเล้วฉันจะค่อยป
E 
ล่อย
 
ได้เเต่คอยเธอหลบม
A 
ากอด 
 
 
E 

 
ในต
A 
อนเธออยู่กับฉัน
 
เราอยู่ใก
D 
ล้กันไม่เคยไปไหน
 
ในย
A 
ามรู้สึกหวั่นไหวฉัน
E 
มีตัวเธอเเค่ๆ
 
ในย
A 
ามรู้สึกปวดร้าว 
 
ก็ยังมีเ
D 
ธอมาคอยดูเเล
 
มาค
A 
อยรักษาใจแผล
 
ตัวของ
E 
ฉันไม่ให้หวั่นไหว

 
เเเต่ความจ
D 
ริงไม่มีเธอเเล้ว
 
ได้เเค่ห
A 
ลอกตัวเองไปวันๆ
 
นี้ความจ
D 
ริงไม่ใช่ความฝัน
 
ฉันหาหม้ายใ
E 
คร

 
หมอนข้
A 
างหนวยเก่าๆ 
 
เน่
F#m 
าๆเราเคยหนุน
 
มันก
D 
อดไม่อุ่นกอดไม่ห
E 
รอย
 
มันกอดไม่
A 
ถิ่น 
 
กอดไม่หนุก
 
กอดไม่
F#m 
นานฉันก็ปล่อย
 
ไม่เห
D 
มือนกอดน้องทั้งอุ่นทั้งห
E 
รอย
 
กอดนา
D 
นๆเเล้วฉันจะค่อยป
E 
ล่อย
 
ได้เเต่คอยเธอหลบม
 
ากอด

INSTRU | A | F#m | D | E |

 
หมอนข้
A 
างหนวยเก่าๆ 
 
เน่
F#m 
าๆเราเคยหนุน
 
มันก
D 
อดไม่อุ่นกอดไม่ห
E 
รอย
 
มันกอดไม่
A 
ถิ่น 
 
กอดไม่หนุก
 
กอดไม่
F#m 
นานฉันก็ปล่อย
 
ไม่เห
D 
มือนกอดน้องทั้งอุ่นทั้งห
E 
รอย
 
กอดนา
D 
นๆเเล้วฉันจะค่อยป
E 
ล่อย
 
ได้เเต่คอยเธอหลบม
A 
ากอด

 
กอดนา
D 
นๆเเล้วฉันจะค่อยป
E 
ล่อย
 
ได้เเต่คอยเธอหลบม
D 
ากอด 
 
 
E 
 
A 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หมอนข้าง


ตอนที่เธอไม่อยู่พันพรื้อไม่รู้ มันถึงนานจัง
ตอนที่อยู่ลำพัง ฉันนั่งคิดถึงเธอ
ในตอนที่หาหม้ายใคร
ไม่รู้ว่าไชร้ จิตใจพร่ำเพ้อ
บางครั้งยังนอนละเมอ
ฝันว่าเธอยังอยู่ใกล้ๆ

เเต่ความจริงไม่มีเธอเเล้ว
ได้เเค่หลอกตัวเองไปวันๆ
นี้ความจริงไม่ใช่ความฝัน
ฉันหาหม้ายใคร

หมอนข้างหนวยเก่าๆ เน่าๆเราเคยหนุน
มันกอดไม่อุ่นกอดไม่หรอย
มันกอดไม่ถิ่น กอดไม่หนุก
กอดไม่นานฉันก็ปล่อย
ไม่เหมือนกอดน้องทั้งอุ่นทั้งหรอย
กอดนานๆเเล้วฉันจะค่อยปล่อย
ได้เเต่คอยเธอหลบมากอด

ในตอนเธออยู่กับฉัน
เราอยู่ใกล้กันไม่เคยไปไหน
ในยามรู้สึกหวั่นไหวฉันมีตัวเธอเเค่ๆ
ในยามรู้สึกปวดร้าว ก็ยังมีเธอมาคอยดูเเล
มาคอยรักษาใจแผล
ตัวของฉันไม่ให้หวั่นไหว

เเเต่ความจริงไม่มีเธอเเล้ว
ได้เเค่หลอกตัวเองไปวันๆ
นี้ความจริงไม่ใช่ความฝัน
ฉันหาหม้ายใคร

หมอนข้างหนวยเก่าๆ เน่าๆเราเคยหนุน
มันกอดไม่อุ่นกอดไม่หรอย
มันกอดไม่ถิ่น กอดไม่หนุก
กอดไม่นานฉันก็ปล่อย
ไม่เหมือนกอดน้องทั้งอุ่นทั้งหรอย
กอดนานๆเเล้วฉันจะค่อยปล่อย
ได้เเต่คอยเธอหลบมากอด

( ดนตรี )

หมอนข้างหนวยเก่าๆ เน่าๆเราเคยหนุน
มันกอดไม่อุ่นกอดไม่หรอย
มันกอดไม่ถิ่น กอดไม่หนุก
กอดไม่นานฉันก็ปล่อย
ไม่เหมือนกอดน้องทั้งอุ่นทั้งหรอย
กอดนานๆเเล้วฉันจะค่อยปล่อย
ได้เเต่คอยเธอหลบมากอด

กอดนานๆเเล้วฉันจะค่อยปล่อย
ได้เเต่คอยเธอหลบมากอด

มิวสิควิดีโอเพลง หมอนข้าง เบส ขวางหวัน

เพลง หมอนข้าง
ศิลปิน เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : สุวรรณ นาคบุตร
ติดต่องาน 089 4969919, 085 1484466
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend