หน้าแรก » เบส ขวางหวัน » คอร์ดเพลง รั้ง – เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง รั้ง – เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง : รั้ง เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง รั้ง - เบส ขวางหวัน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบส ขวางหวัน : รั้ง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รั้ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | F#m | D | E | E |

 
สุด
F#m 
ท้ายก็มาถึง 
 
วันที่
C#m 
เราต่างต้องร่ำลา
 
เมื่อมีใ
ครคนหนึ่งเข้ามา 
 
คนหนึ่ง
คงต้องจากไป
 
พยา
F#m 
ยามจะยื้อเหตุผล 
 
แต่คง
C#m 
หยุดใจคนไม่ได้
 
คำว่า
รักที่มีความหมาย 
 
มันใช้ไม่ไ
ด้อีกแล้ว

 
พยายามรัก
ษาระยะเว
ลาให้ก้าวพ้
F#m 
นผ่าน
 
แต่ก็อวส
าน 
 
เมื่อเธอต้องการที่จะจาก
ไป
 
พยายามฉุด
รั้ง 
 
แต่เธอไม่
ฟัง 
 
 
F#m 
รั้งไว้ไม่ไหว
 
และบทสุดท้
ายต้องปล่อยเธอไ
ป 
 
ตามทางของเ
ธอ

INSTRU | F#m | C#m | D | A |
INSTRU | F#m | C#m | D | E | E |

  ขอให้เ
ธอเจอคนที่ดี
F#m 
กว่า..
  อย่าเสียน้ำ
ตาเหมือนตอนอยู่กับ
ฉัน..
  ชีวิตที่เห
ลือ 
 
แค่เดิน
C#m 
ตามความ
F#m 
ฝัน
 
  ปล่อยให้
Bm 
คนอย่างฉัน 
 
ต้องทนเห
งา
 
  และทนเศร้
าใจ..

 
พยายามรัก
ษาระยะเว
ลาให้ก้าวพ้
F#m 
นผ่าน
 
แต่ก็อวส
าน 
 
เมื่อเธอต้องการที่จะจาก
ไป
 
พยายามฉุด
รั้ง 
 
แต่เธอไม่
ฟัง 
 
 
F#m 
รั้งไว้ไม่ไหว
 
และบทสุดท้
ายต้องปล่อยเธอไ
ป 
 
ตามทางของเ
ธอ

พยายามรัก
ษาระยะเว
ลาให้ก้าวพ้
F#m 
นผ่าน
 
แต่ก็อวส
าน 
 
เมื่อเธอต้องการที่จะจาก
ไป
 
พยายามฉุด
รั้ง 
 
แต่เธอไม่
ฟัง 
 
 
F#m 
รั้งไว้ไม่ไหว
 
และบทสุดท้
ายต้องปล่อยเธอไ
ป 
 
ตามทางของเ
ธอ

 
ก็คนจะไ
Bm 
ป 
 
ให้รั้งยังไ
ง 
 
ก็คงต้อง
ไป.
Dm 
.. 
 
อยู่
ดี..


สุดท้ายก็มาถึง
วันที่เราต่างต้องร่ำลา
เมื่อมีใครอีกคนหนึ่งเข้ามา
คนหนึ่งคงต้องจากไป
พยายามจะยื้อเหตุผล
แต่คงหยุดใจคนไม่ได้
คำว่ารักที่มีความหมาย
มันใช้ไม่ได้อีกเเล้ว..

พยายามรักษา
ระยะเวลาให้ก้าวพ้นผ่าน
แต่ก็อวสาน
เมื่อเธอต้องการที่จะจากไป
พยายามฉุดรั้งแต่เธอไม่ฟัง
รั้งไว้ไม่ไหว และบทสุดท้าย
ต้องปล่อยเธอไปตามทางของเธอ

( ดนตรี )

ขอให้เธอเจอคนที่ดีกว่า
อย่าเสียน้ำตาเหมือนตอนอยู่กับฉัน
ชีวิตที่เหลือ เเค่เดินตามความฝัน
ปล่อยให้คนอย่างฉันต้องทนเหงา
และทนเศร้าใจ

พยายามรักษา
ระยะเวลาให้ก้าวพ้นผ่าน
แต่ก็อวสาน
เมื่อเธอต้องการที่จะจากไป
พยายามฉุดรั้งแต่เธอไม่ฟัง
รั้งไว้ไม่ไหว และบทสุดท้าย
ต้องปล่อยเธอไปตามทางของเธอ

พยายามรักษา
ระยะเวลาให้ก้าวพ้นผ่าน
แต่ก็อวสาน
เมื่อเธอต้องการที่จะจากไป
พยายามฉุดรั้งแต่เธอไม่ฟัง
รั้งไว้ไม่ไหว และบทสุดท้าย
ต้องปล่อยเธอไปตามทางของเธอ

ก็คนจะไป ให้รั้งยังไง
ก็คงต้องไป.. อยู่ดี..


รูปภาพคอร์ด รั้ง – เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง รั้ง - เบส ขวางหวัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รั้ง (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง สุวรรณ นาคบุตร
รั้ง - เบส ขวางหวัน
 โฆษณา