คอร์ดเพลง ใจสะบั้น ต้าร์ ตจว.

  
Text   
คอร์ดเพลง ใจสะบั้น ศิลปิน ต้าร์ ตจว. คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C Em | F G |
INTRO | C Em | F G |

 
ลมหนาว
C 
อ่วยพัดกอข้าว
Em 
เอน
 
ตอนที่ดวงตะเ
F 
ว็นลับลงขอบ
C 
ฟ้า
 
ข้าวเหลือง
Am 
อร่ามงามเต็มท่ง
Em 
นา
 
กลางพฤศจิ
F 
กา 
 
มาหนาวคักแท้
G 
นอ

 
คนบ่มี
C 
คู่ 
 
กะเหงาอยู่เด้
Em 
ใจ
 
นั่งข้างๆกอง
F 
ไฟ 
 
ใจกะยังบ่
C 
อุ่น
 
อยากมีพุ
Am 
สาวแก้มขาวจูน
Em 
พูน
 
เอนกายมาให้
F 
ซูน 
 
กอดอุ่นๆยามห
G 
นาว

 
เถียงนาฮ่
F 
าง 
 
มุงสังกะ
G 
สี
 
มันกะยังพ
Em 
อมี 
 
คนแวะเข้ามา
Am 
ซ่น
 
แต่ว่าใจฮ่
F 
างๆ 
 
ของพุบ่าว
Em 
จนๆ
 
บ่มีพุสาวม
F 
าซ่น 
 
ยังขาดคนห่
G 
มใจ

 
หนาวก
C 
ายผิงไฟยังคลาย
Em 
หนาว
 
คนบ่มีพุส
F 
าวหนาวสะบั้นฮอ
C 
ดใจ
 
ห่มผ้า
Am 
หนาๆ 
 
มันกะอุ่นแค่
Em 
กาย
 
แต่คนที่มันหนา
F 
วใจ 
 
กอดไผ๋น้อ
G 
จังสิอุ่น

INSTRU | Am G | Am G |
INSTRU | F Em | Am G |

 
เถียงนาฮ่
F 
าง 
 
มุงสังกะ
G 
สี
 
มันกะยังพ
Em 
อมี 
 
คนแวะเข้ามา
Am 
ซ่น
 
แต่ว่าใจฮ่
F 
างๆ 
 
ของพุบ่าว
Em 
จนๆ
 
บ่มีพุสาวม
F 
าซ่น 
 
ยังขาดคนห่
G 
มใจ

 
หนาวก
C 
ายผิงไฟยังคลาย
Em 
หนาว
 
คนบ่มีพุส
F 
าวหนาวสะบั้นฮอ
C 
ดใจ
 
ห่มผ้า
Am 
หนาๆ 
 
มันกะอุ่นแค่
Em 
กาย
 
แต่คนที่มันหนา
F 
วใจ 
 
กอดไผ๋น้อ
G 
จังสิอุ่น

 
หนาวก
C 
ายผิงไฟยังคลาย
Em 
หนาว
 
คนบ่มีพุส
F 
าวหนาวสะบั้นฮอ
C 
ดใจ
 
ห่มผ้า
Am 
หนาๆ 
 
มันกะอุ่นแค่
Em 
กาย
 
แต่คนที่มันหนา
F 
วใจ 
 
โอ้
G 
โอ..
 
กอดไผ๋น้อ
 
จังสิอุ่น

OUTRO | C Em | F G |
OUTRO | C Em | F G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ใจสะบั้น


ลมหนาวอ่วยพัดกอข้าวเอน
ตอนที่ดวงตะเว็นลับลงขอบฟ้า
ข้าวเหลืองอร่ามงามเต็มท่งนา
กลางพฤศจิกา มาหนาวคักแท้นอ

คนบ่มีคู่ กะเหงาอยู่เด้ใจ
นั่งข้างๆกองไฟ ใจกะยังบ่อุ่น
อยากมีพุสาวแก้มขาวจูนพูน
เอนกายมาให้ซูน กอดอุ่นๆยามหนาว

เถียงนาฮ่าง มุงสังกะสี
มันกะยังพอมี คนแวะเข้ามาซ่น
แต่ว่าใจฮ่างๆ ของพุบ่าวจนๆ
บ่มีพุสาวมาซ่น ยังขาดคนห่มใจ

หนาวกายผิงไฟยังคลายหนาว
คนบ่มีพุสาวหนาวสะบั้นฮอดใจ
ห่มผ้าหนาๆ มันกะอุ่นแค่กาย
แต่คนที่มันหนาวใจ กอดไผ๋น้อจังสิอุ่น

( ดนตรี )

เถียงนาฮ่าง มุงสังกะสี
มันกะยังพอมี คนแวะเข้ามาซ่น
แต่ว่าใจฮ่างๆ ของพุบ่าวจนๆ
บ่มีพุสาวมาซ่น ยังขาดคนห่มใจ

หนาวกายผิงไฟยังคลายหนาว
คนบ่มีพุสาวหนาวสะบั้นฮอดใจ
ห่มผ้าหนาๆ มันกะอุ่นแค่กาย
แต่คนที่มันหนาวใจ กอดไผ๋น้อจังสิอุ่น

หนาวกายผิงไฟยังคลายหนาว
คนบ่มีพุสาวหนาวสะบั้นฮอดใจ
ห่มผ้าหนาๆ มันกะอุ่นแค่กาย
แต่คนที่มันหนาวใจ โอ้โอ..
กอดไผ๋น้อจังสิอุ่น

มิวสิควิดีโอ ใจสะบั้น ต้าร์ ตจว.

เพลง : ใจสะบั้น (คอร์ด)
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง : จตุพล กองษร (อินดี้)
เรียบเรียง : ภาคิน DL Studio
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ใจสะบั้น ต้าร์ ตจว.
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend