คอร์ดเพลง ท้อใจแทน – ซี ดาหลา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ท้อใจแทน ซี ดาหลา

คอร์ดเพลง ท้อใจแทน - ซี ดาหลา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ซี ดาหลา : ท้อใจแทน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ท้อใจแทน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A B | C#m | F#m B | E |

 
ความ
E 
รักคนเราสมัยนี้
 
เขา
C#m 
แลกันที่ตรงไหน
 
ที่หน้า
A 
ตาหรือความจริง
B 
ใจ
 
ใครรู้
E 
มั่ง..

 
แล้วจะเ
E 
อาอะไรมาคอนเฟิร์ม
 
ระหว่าง
C#m 
ทางที่เดินไปนั้น
 
จะเอาอะไ
A 
รเป็นตัวยืน
B 
ยัน 
 
ว่ายืนย
E 
าว..

 
งานเ
F#m 
ลี้ยงเพิ่งจะเลิกรา
 
หม้อ
G#m 
แกงยังไม่ทันดำ
 
รัก
A 
กันได้ไม่กี่
B 
วันก็เลิกกัน 
 
เสี
E 
ยแล้ว
 
บาง
F#m 
คู่อยู่กันมานาน
 
จนลูก
G#m 
หลานเต็มบ้านหมด
C#m 
แล้ว
 
ไม่แค
A 
ล้วยังมาเลิก
B 
กันยันวัน
E 
นี้

 
หากความ
F#m 
รักเกิดจากเงินทอง
 
สิ่ง
G#m 
ของนอกกายเหล่านั้น
 
นาน
A 
วันก็ย่อมสลายได้เหมือ
B 
นกัน

 
รักกันด้วยความ
A 
ดี
 
จะกี่เดือนกี่
B 
ปีมันยังคง
C#m 
อยู่
 
ไม่จำเป็นต้องสวย
A 
หรู
 
แค่รักกันให้น
B 
านเท่านั้น
E 
พอ
 
แล้วไ
E7 
ซรสมัย
A 
นี้
 
โกรธกันหิดเ
B 
ดียวก็ไม่ทน
C#m 
รอ
 
เพราะต่างคนต่างไม่
F#m 
พอ.. 
 
 
B 
 
กูแล้วท้อใ
E 
จแทน

INSTRU | A B | C#m | A B | E |
INSTRU | A B | C#m | F#m B | E |

 
หากความ
F#m 
รักเกิดจากเงินทอง
 
สิ่ง
G#m 
ของนอกกายเหล่านั้น
 
นาน
A 
วันก็ย่อมสลายได้เหมือ
B 
นกัน

 
รักกันด้วยความ
A 
ดี
 
จะกี่เดือนกี่
B 
ปีมันยังคง
C#m 
อยู่
 
ไม่จำเป็นต้องสวย
A 
หรู
 
แค่รักกันให้น
B 
านเท่านั้น
E 
พอ
 
แล้วไ
E7 
ซรสมัย
A 
นี้
 
โกรธกันหิดเ
B 
ดียวก็ไม่ทน
C#m 
รอ
 
เพราะต่างคนต่างไม่
F#m 
พอ.. 
 
 
B 

 
รักกันด้วยความ
A 
ดี
 
จะกี่เดือนกี่
B 
ปีมันยังคง
C#m 
อยู่
 
ไม่จำเป็นต้องสวย
A 
หรู
 
แค่รักกันให้น
B 
านเท่านั้น
E 
พอ
 
แล้วไ
E7 
ซรสมัย
A 
นี้
 
โกรธกันหิดเ
B 
ดียวก็ไม่ทน
C#m 
รอ
 
เพราะต่างคนต่างไม่
F#m 
พอ..
 
(เพราะต่างคนต่างไม่
B 
พอ..)
 
กูแล้วท้อใ
E 
จแทน
 
เพราะต่างคนต่างไม่
F#m 
พอ.. 
 
 
B 
 
กูแล้วท้อใ
E 
จแทน…


ความรักคนเราสมัยนี้
เขาแลกันที่ตรงไหน
ที่หน้าตาหรือความจริงใจ
ใครรู้มั่ง..

แล้วจะเอาอะไรมาคอนเฟิร์ม
ระหว่างทางที่เดินไปนั้น
จะเอาอะไรเป็นตัวยืนยัน ว่ายืนยาว..

งานเลี้ยงเพิ่งจะเลิกรา
หม้อแกงยังไม่ทันดำ
รักกันได้ไม่กี่วันก็เลิกกัน เสียแล้ว
บางคู่อยู่กันมานาน
จนลูกหลานเต็มบ้านหมดแล้ว
ไม่แคล้วยังมาเลิกกันยันวันนี้

หากความรักเกิดจากเงินทอง
สิ่งของนอกกายเหล่านั้น
นานวันก็ย่อมสลายได้เหมือนกัน

รักกันด้วยความดี
จะกี่เดือนกี่ปีมันยังคงอยู่
ไม่จำเป็นต้องสวยหรู
แค่รักกันให้นานเท่านั้นพอ
แล้วไซรสมัยนี้
โกรธกันหิดเดียวก็ไม่ทนรอ
เพราะต่างคนต่างไม่พอ..
กูแล้วท้อใจแทน

( ดนตรี )

หากความรักเกิดจากเงินทอง
สิ่งของนอกกายเหล่านั้น
นานวันก็ย่อมสลายได้เหมือนกัน

รักกันด้วยความดี
จะกี่เดือนกี่ปีมันยังคงอยู่
ไม่จำเป็นต้องสวยหรู
แค่รักกันให้นานเท่านั้นพอ
แล้วไซรสมัยนี้
โกรธกันหิดเดียวก็ไม่ทนรอ
เพราะต่างคนต่างไม่พอ..

รักกันด้วยความดี
จะกี่เดือนกี่ปีมันยังคงอยู่
ไม่จำเป็นต้องสวยหรู
แค่รักกันให้นานเท่านั้นพอ
แล้วไซรสมัยนี้
โกรธกันหิดเดียวก็ไม่ทนรอ
เพราะต่างคนต่างไม่พอ..
(เพราะต่างคนต่างไม่พอ..)
กูแล้วท้อใจแทน
เพราะต่างคนต่างไม่พอ..
กูแล้วท้อใจแทน…


รูปภาพคอร์ด ท้อใจแทน – ซี ดาหลา

คอร์ดเพลง ท้อใจแทน - ซี ดาหลา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ท้อใจแทน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง : 062- 3849355
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend