คอร์ดเพลง ตราบสิ้นชีวิตฉัน เชน มะยม Feat. ก็อต จิรเมธ

  
Text   
คอร์ดเพลง ตราบสิ้นชีวิตฉัน ศิลปิน เชน มะยม Feat. ก็อต จิรเมธ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | G D | Em D | C | D |

 
คนที่เธอ
G 
รักให้มันเป็น
D/F# 
ฉันได้หรือ
Em 
เปล่า 
 
 
D 
 
คนที่เธอ
Am 
ฝันให้กลายเป็นฉันได้ไหมเ
D 
ธอ
 
อยากบอก
Bm 
ให้รู้ 
 
ว่าต่อจากนี้ฉันพร้อมดู
Em 
แลเสมอ
 
เปิดใ
Am 
จแล้วเธอจะเ
D 
จอรักแ
G 
ท้จริง

 
ฉันกลัวใ
C 
ครจะมาแบ่
D 
งใจ
 
กลัวเธอ
Bm 
เจอคนไหนที่
Em 
ดีกว่า
 
ไม่อ
C 
ยากจะเสียน้ำตาให้ความผิ
D 
ดหวัง

 
เป็นฉันได้ไ
G 
หม 
 
ที่อยู่ตรง
D 
นั้นในใจ
Em 
เธอ
 
เป็นฉันได้
Am 
ไหม 
 
ที่อยู่ข้างกายวันวิ
D 
วาห์
 
เป็นฉันได้ไ
Bm 
หม 
 
ที่เธอบอกรักไม่บอก
Em 
ลา
 
ไม่อยากเสีย
Am 
น้ำตา 
 
เสียเธอให้กับคนไ
D 
หน
 
เปิดใจให้ฉันที..
 

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D | Em | Am | D |

 
ฉันกลัวใ
C 
ครจะมาแบ่
D 
งใจ
 
กลัวเธอ
Bm 
เจอคนไหนที่
Em 
ดีกว่า
 
ไม่อ
C 
ยากจะเสียน้ำตาให้ความผิ
D 
ดหวัง

 
เป็นฉันได้ไ
G 
หม 
 
ที่อยู่ตรง
D 
นั้นในใจ
Em 
เธอ
 
เป็นฉันได้
Am 
ไหม 
 
ที่อยู่ข้างกายวันวิ
D 
วาห์
 
เป็นฉันได้ไ
Bm 
หม 
 
ที่เธอบอกรักไม่บอก
Em 
ลา
 
และฉันขอสัญ
Am 
ญาจะดูแลเธอให้
D 
ดี
 
จนตราบสิ้นชีวิต
G 
ฉัน

INSTRU | G | Em | C | D |

G 
ฉันสัญญาจะรักเธอชั่วชีวิต
 
มอบ
Em 
กายและใจดวงนี้ยอมพลีให้เธอผู้เดียว
C 
เอิงเอย 
 
จะไม่แลเหลียวผู้
D 
ใด
 
ต่อให้ส
G 
วยเหมือนนางฟ้าหรือกินนารีแปลงกาย
 
ออกมา
Em 
โยกออกมาย้ายต่อหน้าฉันก็จะเมิน
 
ในใ
C 
จฉันมีแต่เธอถึง I not get return
 
อยากจะเ
D 
ดิน.. 
 
เคียงข้า
G 
งเธอ

OUTRO | G | Em | C | D |
OUTRO | G | Em | C | D | D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ตราบสิ้นชีวิตฉัน


คนที่เธอรักให้มันเป็นฉันได้หรือเปล่า
คนที่เธอฝันให้กลายเป็นฉันได้ไหมเธอ
อยากบอกให้รู้ ว่าต่อจากนี้ฉันพร้อมดูแลเสมอ
เปิดใจแล้วเธอจะเจอรักแท้จริง

ฉันกลัวใครจะมาแบ่งใจ
กลัวเธอเจอคนไหนที่ดีกว่า
ไม่อยากจะเสียน้ำตาให้ความผิดหวัง

เป็นฉันได้ไหม ที่อยู่ตรงนั้นในใจเธอ
เป็นฉันได้ไหม ที่อยู่ข้างกายวันวิวาห์
เป็นฉันได้ไหม ที่เธอบอกรักไม่บอกลา
ไม่อยากเสียน้ำตา เสียเธอให้กับคนไหน
เปิดใจให้ฉันที

( ดนตรี )

ฉันกลัวใครจะมาแบ่งใจ
กลัวเธอเจอคนไหนที่ดีกว่า
ไม่อยากจะเสียน้ำตาให้ความผิดหวัง

เป็นฉันได้ไหม ที่อยู่ตรงนั้นในใจเธอ
เป็นฉันได้ไหม ที่อยู่ข้างกายวันวิวาห์
เป็นฉันได้ไหม ที่เธอบอกรักไม่บอกลา
และฉันขอสัญญาจะดูแลเธอให้ดี
จนตราบสิ้นชีวิตฉัน

( ดนตรี )

ฉันสัญญาจะรักเธอชั่วชีวิต
มอบกายและใจที่มียอมพรีให้เธอผู้เดียวเอิงเอย
จะไม่แลเหลียวผู้ใด
ต่อให้สวยเหมือนนางฟ้าหรือกินนารีแปลงกาย
ออกมาโยกออกมาย้ายต่อหน้าฉันก็จะเมิน
ในใจฉันมีแต่เธอถึง I not get return
อยากจะเดินเคียงข้างเธอนะ

มิวสิควิดีโอ ตราบสิ้นชีวิตฉัน เชน มะยม Feat. ก็อต จิรเมธ

เพลง : ตราบสิ้นชีวิตฉัน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เด็กปล่อยวาง-Dew Aphiwat
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
มิกซ์/มาสเตอร์ : ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่น
คอร์ดเพลง ตราบสิ้นชีวิตฉัน เชน มะยม Feat. ก็อต จิรเมธ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend