คอร์ดเพลง แค่คิดคงไม่ถึง – เบส ขวางหวัน

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่คิดคงไม่ถึง เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง แค่คิดคงไม่ถึง- เบส ขวางหวัน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบส ขวางหวัน : แค่คิดคงไม่ถึง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แค่คิดคงไม่ถึง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E B | C#m | A B | E |

 
ก็ไม่
E 
รู้ว่านาฬิ
B 
กาทุกวันหมุนเ
C#m 
ท่ากันไหม
 
ก็ไม่
A 
รู้เวลาอยู่ไ
B 
กลทำไมมันเดิ
E 
นช้า
 
พออยู่ด้วย
A 
กันเพียงเเค่เเป๊
B 
บนึง
 
เเต่เหมือนเว
G#m 
ลามันเดินเร็ว
C#m 
กว่า
 
เเต่พอจาก
F#m 
กันทำใมมัน
B 
ช้า
 
เหมือนเวลามันหยุ
E 
ดเดิน 
 
 
B 

 
ความคิด
E 
ถึงไม่เคยเลือนล
B 
าง 
 
ไม่เคยจางห
C#m 
ายไป
 
อยากตะโ
A 
กนให้ดังออกไ
B 
ป 
 
ให้รู้ว่าคิ
E 
ดถึง
 
แค่อยากจะไ
A 
ป 
 
อยู่ใก
B 
ล้ ๆ เธอ
 
เเล้วหอม
G#m 
เเก้มเธอสัก
C#m 
ทีนึง
 
จะกอด
F#m 
เธอให้หายคิด
B 
ถึงเมื่อเราได้เจ
E 
อกัน

 
เเค่คิดคงไม่
A 
ถึง 
 
ฉัน
B 
จึงต้องม
G#m 
าหา
 
อยาก
C#m 
พบอยากส
F#m 
บตา 
 
อยากเ
B 
ห็นใบหน้าเ
E 
ธอ
 
เเค่คิดคงไม่ไ
A 
หว.. 
 
ก็ใ
B 
จมันพร่ำ
G#m 
เพ้อ
 
อยาก
C#m 
หนุนอยากนอนตัก
F#m 
เธอ
 
อยากจะกอดเ
B 
ธอให้หายคิด
E 
ถึง 
 
 
B 

 
ความคิด
E 
ถึงไม่เคยเลือนล
B 
าง 
 
ไม่เคยจางห
C#m 
ายไป
 
อยากตะโ
A 
กนให้ดังออกไ
B 
ป 
 
ให้รู้ว่าคิ
E 
ดถึง
 
แค่อยากจะไ
A 
ป 
 
อยู่ใก
B 
ล้ ๆ เธอ
 
เเล้วหอม
G#m 
เเก้มเธอสัก
C#m 
ทีนึง
 
จะกอด
F#m 
เธอให้หายคิด
B 
ถึง 
 
เมื่อเราได้เจ
E 
อกัน

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m  B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
เเค่คิดคงไม่
A 
ถึง 
 
ฉัน
B 
จึงต้องม
G#m 
าหา
 
อยาก
C#m 
พบอยากส
F#m 
บตา 
 
อยากเ
B 
ห็นใบหน้าเ
E 
ธอ
 
เเค่คิดคงไม่ไ
A 
หว.. 
 
ก็ใจ
B 
มันพร่ำ
G#m 
เพ้อ
 
อยาก
C#m 
หนุนอยากนอนตัก
F#m 
เธอ
 
อยากจะกอดเ
B 
ธอให้หายคิด
E 
ถึง

 
เเค่คิดมันไม่
A 
ถึง 
 
ฉัน
B 
จึงต้องม
G#m 
าหา
 
อยาก
C#m 
พบอยากส
F#m 
บตา 
 
อยากเ
B 
ห็นใบหน้าเ
E 
ธอ
 
เเค่คิดคงไม่ไ
A 
หว.. 
 
ก็ใ
B 
จมันพร่ำ
G#m 
เพ้อ
 
อยาก
C#m 
หนุนอยากนอนตัก
F#m 
เธอ
 
อยากจะกอดเ
B 
ธอให้หายคิด
E 
ถึง

 
อยากหนุนอยากนอนตัก
F#m 
เธอ
 
อยากจะกอดเ
B 
ธอให้หายคิดถึง..

OUTRO | E B | C#m | A B | E |


ก็ไม่รู้ว่านาฬิกาทุกวันหมุนเท่ากันไหม
ก็ไม่รู้เวลาอยู่ไกลทำไมมันเดินช้า
พออยู่ด้วยกันเพียงเเค่เเป๊บนึง
เเต่เหมือนเวลามันเดินเร็วกว่า
เเต่พอจากกันทำใมมันช้า
เหมือนเวลามันหยุดเดิน

ความคิดถึงไม่เคยเลือนลาง ไม่เคยจางหายไป
อยากตะโกนให้ดังออกไป ให้รู้ว่าคิดถึง
แค่อยากจะไป อยู่ใกล้ ๆ เธอ
เเล้วหอมเเก้มเธอสักทีนึง
จะกอดเธอให้หายคิดถึงเมื่อเราได้เจอกัน

เเค่คิดคงไม่ถึง ฉันจึงต้องมาหา
อยากพบอยากสบตา อยากเห็นใบหน้าเธอ
เเค่คิดคงไม่ไหว.. ก็ใจมันพร่ำเพ้อ
อยากหนุนอยากนอนตักเธอ
อยากจะกอดเธอให้หายคิดถึง

ความคิดถึงไม่เคยเลือนลาง ไม่เคยจางหายไป
อยากตะโกนให้ดังออกไป ให้รู้ว่าคิดถึง
แค่อยากจะไป อยู่ใกล้ ๆ เธอ
เเล้วหอมเเก้มเธอสักทีนึง
จะกอดเธอให้หายคิดถึง เมื่อเราได้เจอกัน

( ดนตรี )

เเค่คิดคงไม่ถึง ฉันจึงต้องมาหา
อยากพบอยากสบตา อยากเห็นใบหน้าเธอ
เเค่คิดคงไม่ไหว.. ก็ใจมันพร่ำเพ้อ
อยากหนุนอยากนอนตักเธอ
อยากจะกอดเธอให้หายคิดถึง

เเค่คิดมันไม่ถึง ฉันจึงต้องมาหา
อยากพบอยากสบตา อยากเห็นใบหน้าเธอ
เเค่คิดคงไม่ไหว.. ก็ใจมันพร่ำเพ้อ
อยากหนุนอยากนอนตักเธอ
อยากจะกอดเธอให้หายคิดถึง

อยากหนุนอยากนอนตักเธอ
อยากจะกอดเธอให้หายคิดถึง..


รูปภาพคอร์ด แค่คิดคงไม่ถึง – เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง แค่คิดคงไม่ถึง - เบส ขวางหวัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แค่คิดคงไม่ถึง (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง สุวัตร วงศ์นคร (CPN.Record Studio )
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend