คอร์ดเพลง เธอกับฉัน (วันพรุ่งนี้) – ซี ดาหลา feat. ออม สุปรียา

  
Text   

INTRO | D |

 
วันพรุ่ง
D 
นี้จะเกิดอะไรจะเป็นอย่างไรไม่มีใ
F#m 
ครรู้
 
วันพรุ่ง
G 
นี้ถ้าฉันหรือเธอไม่
A 
อยู่จะเป็นอย่า
D 
งไร
 
ถ้าหากวัน
G 
ใดวันนึงที่ฉันอาจเผ
A 
ลอทำ
 
ให้
F#m 
เธอร้องไห้หรือเสี
Bm 
ยใจ..
 
เธอจะโก
Em 
รธจะเกลียดตัวฉันบ้างไ
A 
หม
 
หรือให้อ
D 
ภัยคนดี 
 
 
D7 

 
ฉันไ
Em 
ม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
 
อาจไม่เป็นไปดังใจที่เธ
F#m 
อหวัง
 
คำว่า
G 
รักที่เธอได้ฟัง
A 
ซ้ำๆ
 
นานวันมันจะน่
D 
าเบื่อไหม
 
มันอาจไม่
G 
ซึ้งไม่หวานเหมือนตอนทีแร
A 
กเจอ
 
ที่
F#m 
เธอเคยหวังเคยตั้
Bm 
งใจ..
 
ฉันจะโ
Em 
อบจะกอดตัวเธอเอ
A 
าไว้
 
ยืนอยู่ข้างก
D 
ายไม่ห่าง..

 
ถ้าลำบากจะช่ว
G 
ยกัน.
A 
..
 
ฝ่าฟันมันไ
F#m 
ปให้ได้.
Bm 
.. 
 
เธอพร้อมใช่ไ
Em 
หม
 
หาก
A 
ฉันร้องไห้ต้องปลอ
D 
บนะ
 
เธอสุขฉัน
G 
ยิ้มไปด้วย
A 
กัน
 
จะไม่ให้เธอ
F#m 
นั้นมี
Bm 
น้ำตา..
 
ไม่ขอสัญ
Em 
ญา 
 
แต่จะ
A 
ทำให้ดีที่
D 
สุด

INSTRU | G | F#m | Em A | D | ( 2 Times )
INSTRU | D | Bm | Em | A | A |

Em 
  วันนี้โชคดีที่มีเธอ
F#m 
  ขอบคุณสวรรค์ที่ให้เจอเ
C 
ธอ.
A 
..
 
  ผู้เป็นที่
D 
รัก
Em 
  เหนื่อยยากตรากตรำสักเพียงไหน
F#m 
  ขอมีเพียงเธออยู่ข้างกาย
 
  
G 
ไม่ต้องการสิ่ง
A 
ใด.
D 
.

 
ถึงลำบ
D7 
ากจะช่ว
G 
ยกัน.
A 
..
 
ฝ่าฟันมันไ
F#m 
ปให้ได้.
Bm 
.. 
 
เธอพร้อมใช่
Em 
ไหม
 
หาก
A 
ฉันร้องไห้ต้องปล
D 
อบนะ 
 
 
D7 

 
เธอสุขฉัน
G 
ยิ้มไปด้วย
A 
กัน
 
จะไม่ให้เธอ
F#m 
นั้นมี
Bm 
น้ำตา
 
ไม่ขอสัญ
Em 
ญา 
 
แต่จะ
A 
ทำให้ดีที่
D 
สุด 
 
 
D7 

 
ฉันไ
Em 
ม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
 
อาจไม่เป็นไปดังใจที่เธ
F#m 
อหวัง
 
คำว่า
G 
รักที่เธอได้ฟัง
A 
ซ้ำๆ
 
นานวันมันจะน่
D 
าเบื่อไหม 
 
 
D7 
 
มันอาจไม่
G 
ซึ้งไม่หวานเหมือนตอนทีแร
A 
กเจอ
 
ที่
F#m 
เธอเคยหวังเคยตั้
Bm 
งใจ..
 
ฉันจะโ
Em 
อบจะกอดตัวเธอเอ
A 
าไว้
 
ยืนอยู่ข้าง
D 
กายไม่ห่าง..

 
ถ้าลำบากจะช่ว
G 
ยกัน 
 
 
A 
 
ฝ่าฟันมันไ
F#m 
ปให้ได้.
Bm 
.. 
 
เธอพร้อมใช่
Em 
ไหม
 
หาก
A 
ฉันร้องไห้ต้องปล
D 
อบนะ 
 
 
D7 

 
จะสุขจะ
G 
ทุกข์ไปด้วย
A 
กัน
 
เผื่อวันพรุ่
F#m 
งนี้ที่ดี
Bm 
กว่า..

 
ไม่ขอสัญ
Em 
ญา 
 
แต่จะ
A 
ทำให้ดีที่
D 
สุด
 
ไม่ขอสัญ
Em 
ญา 
 
แต่ฉันจะ
A 
ทำให้ดี..ที่สุด…

OUTRO | G | F#m | Em A | D |


วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้
วันพรุ่งนี้ถ้าฉันหรือเธอไม่อยู่จะเป็นอย่างไร
ถ้าหากวันใดวันนึงที่ฉันอาจเผลอทำ
ให้เธอร้องไห้หรือเสียใจ..
เธอจะโกรธจะเกลียดตัวฉันบ้างไหม
หรือให้อภัยคนดี

ฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
อาจไม่เป็นไปดังใจที่เธอหวัง
คำว่ารักที่เธอได้ฟังซ้ำๆ
นานวันมันจะน่าเบื่อไหม
มันอาจไม่ซึ้งไม่หวานเหมือนตอนทีแรกเจอ
ที่เธอเคยหวังเคยตั้งใจ..
ฉันจะโอบจะกอดตัวเธอเอาไว้
ยืนอยู่ข้างกายไม่ห่าง..

ถ้าลำบากจะช่วยกัน…
ฝ่าฟันมันไปให้ได้… เธอพร้อมใช่ไหม
หากฉันร้องไห้ต้องปลอบนะ
เธอสุขฉันยิ้มไปด้วยกัน
จะไม่ให้เธอนั้นมีน้ำตา..
ไม่ขอสัญญา แต่จะทำให้ดีที่สุด

( ดนตรี )

วันนี้โชคดีที่มีเธอ
ขอบคุณสวรรค์ที่ให้เจอเธอ…
ผู้เป็นที่รัก
เหนื่อยยากตรากตรำสักเพียงไหน
ขอมีเพียงเธออยู่ข้างกาย
ไม่ต้องการสิ่งใด..

ถึงลำบากจะช่วยกัน…
ฝ่าฟันมันไปให้ได้… เธอพร้อมใช่ไหม
หากฉันร้องไห้ต้องปลอบนะ

เธอสุขฉันยิ้มไปด้วยกัน
จะไม่ให้เธอนั้นมีน้ำตา
ไม่ขอสัญญา แต่จะทำให้ดีที่สุด

ฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
อาจไม่เป็นไปดังใจที่เธอหวัง
คำว่ารักที่เธอได้ฟังซ้ำๆ
นานวันมันจะน่าเบื่อไหม
มันอาจไม่ซึ้งไม่หวานเหมือนตอนทีแรกเจอ
ที่เธอเคยหวังเคยตั้งใจ..
ฉันจะโอบจะกอดตัวเธอเอาไว้
ยืนอยู่ข้างกายไม่ห่าง..

ถ้าลำบากจะช่วยกัน
ฝ่าฟันมันไปให้ได้… เธอพร้อมใช่ไหม
หากฉันร้องไห้ต้องปลอบนะ

จะสุขจะทุกข์ไปด้วยกัน
เผื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า..

ไม่ขอสัญญา แต่จะทำให้ดีที่สุด
ไม่ขอสัญญา แต่ฉันจะทำให้ดี..ที่สุด…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง เธอกับฉัน (วันพรุ่งนี้) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง :
เชน มะยม,สุทัศน์ แก้วมณี,พ็อก บิ๊กอายส์
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง : 062- 3849355
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend