คอร์ดเพลง ฉันมันจน – เบส ขวางหวัน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันมันจน เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง ฉันมันจน - เบส ขวางหวัน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบส ขวางหวัน : ฉันมันจน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฉันมันจน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F#m E | C#m | F#m | D E | A |

 
มีแค่
F#m 
ใจก็คงไม่
E 
พอ
 
หวางนี้ไป
C#m 
ขอ 
 
ลูกเขาต้อง
F#m 
ใช้ตังค์
 
แค่ไปแห
D 
ลงเขาคงไม่
E 
ฟัง
 
ความหวังฉัน
A 
ยังไม่มี

 
หากเธอ
F#m 
คิด.. 
 
รัก
E 
ฉัน..
 
อยากจะ
C#m 
ถามเธอเลยวั
F#m 
นนี้
 
ถ้าฐ
Bm 
านะทางบ้านไ
E 
ม่ดี
 
คนดีรับไ
A 
ด้หรือเปล่า

 
ฉันมัน
D 
จนเธอรับได้ห
E 
ม้าย
 
เขรถเครื่อง
C#m 
ร้าย 
 
ไม่ได้เข
F#m 
เบนซ์
 
น้ำ
D 
อุ่นฉันไม่เคยเ
E 
ห็น 
 
น้ำบ้านฉันเ
A 
ย็นอิตาย
 
ฉันไม่
D 
มีหรอกคอใส่ท
E 
อง
 
มีแต่สาย
C#m 
สิญจน์หลวงพ่อเขามั
F#m 
ดให้
 
เป็นแฟน
D 
กันเธอจะรับได้ห
E 
ม้าย
 
ไปไหนมาไ
D 
หนเธอบัดสีใครห
E 
ม้าย
 
กับชายอย่า
A 
งฉัน

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m | F#m | Bm E | A |

 
คนจะ
F#m 
รักต้องเริ่มด้วย
E 
ใจ
 
ส่วนขั้นต่อ
C#m 
ไปค่อยช่วยเหลื
F#m 
อกัน
 
มีแค่ไ
Bm 
หน 
 
ก็กินแค่
E 
นั้นสำคัญอยู่ที่หั
A 
วใจ
 
หากเธอ
F#m 
คิด.. 
 
รัก
E 
กัน..
 
แค่เพียง
C#m 
หวังให้เธอ
F#m 
สบาย
 
อยากจะ
Bm 
บอกก่อนที่จะส
E 
าย
 
ว่าเธอจะรับฉันไ
A 
ด้หรือเปล่า..

 
ฉันมัน
D 
จนเธอรับได้ห
E 
ม้าย
 
เขรถเครื่อง
C#m 
ร้าย 
 
ไม่ได้เข
F#m 
เบนซ์
 
น้ำ
D 
อุ่นฉันไม่เคยเ
E 
ห็น 
 
น้ำบ้านฉันเ
A 
ย็นอิตาย
 
ฉันไม่
D 
มีหรอกคอใส่ท
E 
อง
 
มีแต่สาย
C#m 
สิญจน์หลวงพ่อเขามั
F#m 
ดให้
 
เป็นแฟน
D 
กันเธอจะรับได้ห
E 
ม้าย
 
ไปไหนมาไ
D 
หนเธอบัดสีใครห
E 
ม้าย 
 
โฮ้วว..

 
ฉันมัน
D 
จนเธอรับได้ห
E 
ม้าย
 
เขรถเครื่อง
C#m 
ร้าย 
 
ไม่ได้เข
F#m 
เบนซ์
 
น้ำ
D 
อุ่นฉันไม่เคยเ
E 
ห็น 
 
น้ำบ้านฉันเ
A 
ย็นอิตาย
 
ฉันไม่
D 
มีหรอกคอใส่ท
E 
อง
 
มีแต่สาย
C#m 
สิญจน์หลวงพ่อเขามั
F#m 
ดให้
 
เป็นแฟน
D 
กันเธอจะรับได้ห
E 
ม้าย
 
ไปไหนมาไ
D 
หนเธอบัดสีใครห
E 
ม้าย
 
กับชายอย่า
A 
งฉัน

 
เป็นแฟน
D 
กันเธอจะรับได้ห
E 
ม้าย
 
ไปไหนมาไ
D 
หนเธอบัดสีใครห
E 
ม้าย
 
หากได้ฉันเป็น..แ
A 
ฟน…


มีแค่ใจก็คงไม่พอ
หวางนี้ไปขอ ลูกเขาต้องใช้ตังค์
แค่ไปแหลงเขาคงไม่ฟัง
ความหวังฉันยังไม่มี

หากเธอคิด.. รักฉัน..
อยากจะถามเธอเลยวันนี้
ถ้าฐานะทางบ้านไม่ดี
คนดีรับได้หรือเปล่า

ฉันมันจนเธอรับได้หม้าย
เขรถเครื่องร้าย ไม่ได้เขเบนซ์
น้ำอุ่นฉันไม่เคยเห็น น้ำบ้านฉันเย็นอิตาย
ฉันไม่มีหรอกคอใส่ทอง
มีแต่สายสิญจน์หลวงพ่อเขามัดให้
เป็นแฟนกันเธอจะรับได้หม้าย
ไปไหนมาไหนเธอบัดสีใครหม้าย
กับชายอย่างฉัน

( ดนตรี )

คนจะรักต้องเริ่มด้วยใจ
ส่วนขั้นต่อไปค่อยช่วยเหลือกัน
มีแค่ไหน ก็กินแค่นั้นสำคัญอยู่ที่หัวใจ
หากเธอคิด.. รักกัน..
แค่เพียงหวังให้เธอสบาย
อยากจะบอกก่อนที่จะสาย
ว่าเธอจะรับฉันได้หรือเปล่า..

ฉันมันจนเธอรับได้หม้าย
เขรถเครื่องร้าย ไม่ได้เขเบนซ์
น้ำอุ่นฉันไม่เคยเห็น น้ำบ้านฉันเย็นอิตาย
ฉันไม่มีหรอกคอใส่ทอง
มีแต่สายสิญจน์หลวงพ่อเขามัดให้
เป็นแฟนกันเธอจะรับได้หม้าย
ไปไหนมาไหนเธอบัดสีใครหม้าย โฮ้วว..

ฉันมันจนเธอรับได้หม้าย
เขรถเครื่องร้าย ไม่ได้เขเบนซ์
น้ำอุ่นฉันไม่เคยเห็น น้ำบ้านฉันเย็นอิตาย
ฉันไม่มีหรอกคอใส่ทอง
มีแต่สายสิญจน์หลวงพ่อเขามัดให้
เป็นแฟนกันเธอจะรับได้หม้าย
ไปไหนมาไหนเธอบัดสีใครหม้าย
กับชายอย่างฉัน

เป็นแฟนกันเธอจะรับได้หม้าย
ไปไหนมาไหนเธอบัดสีใครหม้าย
หากได้ฉันเป็น..แฟน…


รูปภาพคอร์ด ฉันมันจน – เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง ฉันมันจน - เบส ขวางหวัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฉันมันจน (คอร์ด)

เนื้อร้อง-ทำนอง เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง สุวรรณ นาคบุตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend