คอร์ดเพลง ถามเรื่องอื่นได้บ่ เพชร สหรัตน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ถามเรื่องอื่นได้บ่ ศิลปิน เพชร สหรัตน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dm F Gm Am Bb C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | Dm | Dm | Gm | Dm | Dm |

 
เจ็บจน
Dm 
กลั้นไห่ 
 
ได้ยิน
C 
แม่ใหญ่ข้างบ้านเอิ้น
Dm 
ถาม
 
ผุสาวมึงบ่มา
Gm 
ติหำ 
 
สิตอบคำ
Am 
ถามเผิ่นว่า
Dm 
จั่งใด๋
 
ได้แต่ก้ม
Gm 
หน้า 
 
แล้วบอกเผิ่น
Am 
ว่าเขาลางานบ่
F 
ได้
 
สิเว้าความจริง
Dm 
จั่งใด๋ 
 
ว่าเจ้าหนี
C 
ไปนำผุให
A 
ม่แล้ว

 
สัญญาฮัก
Dm 
ฮ่าง 
 
ถิ่มอ้ายกลางท
C 
างให้หย่างเดียว
Dm 
ดาย
 
ฟังคำเว้าว่าเจ้าเปิด
Gm 
หน่าย 
 
คนจั่ง
Am 
อ้ายมันบ่มี
Dm 
แวว
 
บ่พอสิได้
Bb 
สิดี 
 
สู้มาหลาย
Am 
ปีกะยังอยู่ห้อง
Gm 
แถว
 
เจ้าบ่อ
C 
ยากสู้นำอ้ายแ
F 
ล้ว
 
กะเลยเปลี่ยนแ
C 
นวไปนำ
F 
ผุใหม่

 
ถิ่มสัญญา
Bb 
ฮัก 
 
สัญญา
C 
ใจเอาไว้กลา
Dm 
งทาง
 
อ้ายเบิดแฮงสิห
Bb 
ย่าง 
 
มันก้
C 
าวไปต่อบ่ไ
F 
หว
 
ไปสองกลับห
C 
นึ่ง 
 
มันแม่นอิหลีคือเผิ่นเว้า
F 
ไว้
 
ผุหนึ่งหลอยไปมี
Gm 
ใหม่ ผุหนึ่งฮ้องไห่ หอบใจเมื
A 
อบ้าน 
 
 
Dm 
C 

 
เจ็บปานถืก
Dm 
ค้อน
 
ฟาดลงกะห
C 
ง่อน 
 
ตอนเผิ่นเอิ้
Dm 
นใส่
 
ถามเรื่องอื่นได้บ้อแม่
Gm 
ใหญ่ 
 
ฮู้บ่หัว
Am 
ใจผมมัน
Dm 
สบั้น
 
สิฟัาวทำ
Bb 
ใจ 
 
ลืมเขาให้
Am 
ได้สิกลับไปเฮ็ด
Gm 
งาน
 
คิดซะ
C 
ว่าส่อยลูกส่อยห
F 
ลาน
 
ให้ลืมเขาคน
C 
นั้น 
 
ซะเด้
F 
อแม่ใหญ่

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Am | Dm | Bb C | Dm |

 
ถิ่มสัญญา
Bb 
ฮัก 
 
สัญญา
C 
ใจเอาไว้กลา
Dm 
งทาง
 
อ้ายเบิดแฮงสิห
Bb 
ย่าง 
 
มันก้
C 
าวไปต่อบ่ไ
F 
หว
 
ไปสองกลับห
C 
นึ่ง 
 
มันแม่นอิหลีคือเผิ่นเว้า
F 
ไว้
 
ผุหนึ่งหลอยไปมี
Gm 
ใหม่ ผุหนึ่งฮ้องไห่ หอบใจเมื
A 
อบ้าน 
 
 
Dm 
C 

 
เจ็บปานถืก
Dm 
ค้อน
 
ฟาดลงกะห
C 
ง่อน 
 
ตอนเผิ่นเอิ้
Dm 
นใส่
 
ถามเรื่องอื่นได้บ้อแม่
Gm 
ใหญ่ 
 
ฮู้บ่หัว
Am 
ใจผมมัน
Dm 
สบั้น
 
สิฟัาวทำ
Bb 
ใจ 
 
ลืมเขาให้
Am 
ได้สิกลับไปเฮ็ด
Gm 
งาน
 
คิดซะ
C 
ว่าส่อยลูกส่อยห
F 
ลาน
 
ให้ลืมเขาคน
C 
นั้น 
 
ซะเด้
F 
อแม่ใหญ่

 
สิฟัาวทำ
Bb 
ใจ 
 
ลืมเขาให้
Am 
ได้สิกลับไปเฮ็ด
Gm 
งาน
 
คิดซะ
C 
ว่าส่อยลูกส่อยห
F 
ลาน
 
ให้ลืมเขาคน
C 
นั้น 
 
ซะเด้อแม่ใหญ่

OUTRO | Dm | Dm | Gm | Dm | Dm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ถามเรื่องอื่นได้บ่


เจ็บจนกลั้นไห่ ได้ยินแม่ใหญ่ข้างบ้านเอิ้นถาม
ผุสาวมึงบ่มาติหำ สิตอบคำถามเผิ่นว่าจั่งใด๋
ได้แต่ก้มหน้า แล้วบอกเผิ่นว่าเขาลางานบ่ได้
สิเว้าความจริงจั่งใด๋ ว่าเจ้าหนีไปนำผุใหม่แล้ว

สัญญาฮักฮ่าง ถิ่มอ้ายกลางทางให้อย่างเดียวดาย
ฟังคำเว้า ว่าเจ้าเปิดหน่าย คนจั่งอ้ายมันบ่มีแวว
บ่พอสิได้สิดี สู้มาหลายปีกะยังอยู่ห้องแถว
เจ้าบ่อยากสู้นำอ้ายแล้ว
กะเลยเปลี่ยนแนวไปนำผุใหม่

ถิ่มสัญญาฮัก สัญญาใจเอาไว้กลางทาง
อ้ายเบิดแฮงสิหย่าง มันก้าวไปต่อบ่ไหว
ไปสองกลับหนึ่ง มันแม่นอิหลีคือเผิ่นเว้าไว้
ผุหนึ่งหลอยไปมีใหม่ ผุหนึ่งฮ้องไห่ หอบใจเมือบ้าน

เจ็บปานถืกค้อน
ฟาดลงกะหง่อน ตอนเผิ่นเอิ้นใส่
ถามเรื่องอื่นได้บ้อแม่ใหญ่ ฮู้บ่หัวใจผมมันสบั้น
สิฟัาวทำใจ ลืมเขาให้ได้สิกลับไปเฮ็ดงาน
คิดซะว่าส่อยลูกส่อยหลาน
ให้ลืมเขาคนนั้น ซะเด้อแม่ใหญ่

( ดนตรี )

ถิ่มสัญญาฮัก สัญญาใจเอาไว้กลางทาง
อ้ายเบิดแฮงสิหย่าง มันก้าวไปต่อบ่ไหว
ไปสองกลับหนึ่ง มันแม่นอิหลีคือเผิ่นเว้าไว้
ผุหนึ่งหลอยไปมีใหม่ ผุหนึ่งฮ้องไห่ หอบใจเมือบ้าน

เจ็บปานถืกค้อน
ฟาดลงกะหง่อน ตอนเผิ่นเอิ้นใส่
ถามเรื่องอื่นได้บ้อแม่ใหญ่ ฮู้บ่หัวใจผมมันสบั้น
สิฟัาวทำใจ ลืมเขาให้ได้สิกลับไปเฮ็ดงาน
คิดซะว่าส่อยลูกส่อยหลาน
ให้ลืมเขาคนนั้น ซะเด้อแม่ใหญ่

สิฟัาวทำใจ ลืมเขาให้ได้สิกลับไปเฮ็ดงาน
คิดซะว่าส่อยลูกส่อยหลาน
ให้ลืมเขาคนนั้น ซะเด้อแม่ใหญ่

มิวสิควิดีโอ ถามเรื่องอื่นได้บ่ เพชร สหรัตน์

เพลง : ถามเรื่องอื่นได้บ่ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : รักวสันต์ โสเก่าข่า
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ถามเรื่องอื่นได้บ่ เพชร สหรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend