คอร์ดเพลง พาวเวอร์แบงค์(แบตสำรอง) – เพชร สหรัตน์ Cover

  
Text   
คอร์ดเพลง พาวเวอร์แบงค์(แบตสำรอง)

INTRO | Cm | Fm | Ab | G | Cm |

 
Cm 
จียมตัวเองทุกวัน 
 
บ่บังอาจใ
Fm 
ฝ่ฝัน 
 
พาเธอมาคู่ใจ
 
มัน
Ab 
คงเป็นไปบ่ไ
Bb 
ด้ดอกชาติ
Eb 
นี้
 
อ้าย
Ab 
บ่ได้จบ.. 
 
ด็
Bb 
อกเตอร์ 
 
Gm 
ะพอสิเข้าใ
Cm 
จดี
 
ว่า
Fm 
สิทธิ์ที่เฮาพ
Bb 
อมีแค่..ตัว
Cm 
สำรอง

 
*  
Cm 
ตอนที่เจ้าอ่อนล้าและเริ่มหม
Fm 
ดแรง
 
ตำแ
Ab 
หน่ง 
 
ของอ้
Bb 
ายคือไฟสำ
Eb 
รอง
 
ประค
Ab 
รองบ่ให้เจ้า
Bb 
ล้ม 
 
เป็
Gm 
นได้แค่คู่ซ้อ
Cm 
มน้อง
Fm 
มีสิทธิ์แค่แบตสำร
Bb 
อง 
 
ยามน้อง..อ่อ
Eb 
นแรง

 
** ได้ตำแห
Ab 
น่งเป็นพาวเวอร์แ
Bb 
บงค์ให้เธอดู
Cm 
ด..ไฟ
 
เฮ็ดดีส่ำ
Ab 
ใด๋ 
 
กะคงเป็
Bb 
นได้แค่ตัวสำ
Eb 
..รอง
 
ตั
Ab 
กน้ำใส่กะโห
Bb 
ลก 
 
Gm 
ะโงกเบิ่งเงา..เจ้
Cm 
าของ
 
ชา
Fm 
ตินี้เป็นแค่แบตสำร
Bb 
องของน้องจ
Eb 
นตาย

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Cm |

( *, **, ** )

 
ถึงสิสำคัญส่ำ
Fm 
ใด๋ 
 
โอย.
Bb 
.. 
 
ก็คงเป็นได้แค่แบตสำ
Cm 
..รอง

OUTRO | Ab Bb | Cm |

เนื้อเพลง
เจียมตัวเองทุกวัน บ่บังอาจใฝ่ฝัน
พาเธอมาคู่ใจ
มันคงเป็นไปบ่ได้ดอกชาตินี้
อ้ายบ่ได้จบด็อกเตอร์ กะพอสิเข้าใจดี
ว่าสิทธิ์ที่เฮาพอมีแค่..ตัวสำรอง

* ตอนที่เจ้าอ่อนล้าและเริ่มหมดแรง
ตำแหน่ง ของอ้ายคือไฟสำรอง
ประครองบ่ให้เจ้าล้ม เป็นได้แค่คู่ซ้อมน้อง
มีสิทธิ์แค่แบตสำรอง ยามน้อง..อ่อนแฮง

** ได้ตำแหน่งเป็นพาวเวอร์แบงค์ให้เธอดูด..ไฟ
เฮ็ดดีส่ำใด๋ กะคงเป็นได้แค่ตัวสำรอง
ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกเบิ่งเงา..เจ้าของ
ชาตินี้เป็นแค่แบตสำรองของน้องจนตาย

(ดนตรี)

( *, **, ** )

ถึงสิสำคัญปานใด๋ ก็คงเป็นได้แค่แบตสำ..รอง
พาวเวอร์แบงค์(แบตสำรอง) Cover By เพชร สหรัตน์
คอร์ดเพลง พาวเวอร์แบงค์(แบตสำรอง) - เพชร สหรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend