คอร์ดเพลง ตัวอัยรั๊ย – เจมส์ เรืองศักดิ์ x เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง ตัวอัยรั๊ย
เจมส์ เรืองศักดิ์ x เพชร สหรัตน์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ตัวอัยรั๊ย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | Em | Dm G | Am |

 
Am 
หม็ดเวลาแล้วใช่หม้าย 
 
พี่เ
Em 
หม็ดเวลาแล้วใช่หม้าย
 
น้อ
Dm 
งจึงได้เทหัวใ
G 
จให้ใครคน
C 
นั้น
 
ความ
F 
รักที่เคยสร้าง
G 
มา 
 
น้องแ
Em 
หลว่ามันไ
Am 
ม่สำคัญ
 
แล้วน้
F 
องเห็นพี่
G 
มันเป็นตัวอั
Am 
ยรั๊ย

 
Am 
วายเชื่องๆ ให้เธอหลอก บอกว่
Em 
ารัก 
 
รักจนเหม็ดใจ
 
ไอ้เราก็
F 
คิด 
 
คิดว่าใ
G 
ช่คนที่ใจตาม
C 
หา
 
เป็น
Dm 
ตายใจก็ไม่
G 
สน 
 
ไม่เคยระ
Em 
แวงว่าเธออีแ
Am 
หกตา
 
ยอม
Dm 
เป็นซากพืชซากห
G 
มาให้อีกามันโฉ
Am 
บพาน

 
เห็
Dm 
นฉันเป็น
Am 
ตัวอัยรั๊ย 
 
เธอ
Dm 
เคยรัก
Am 
กันมั่งหม้าย
 
F 
คยบ้างไหม 
 
มีใจคิดจะรัก
G 
ฉัน

 
* เห็น
F 
ฉันเป็นตัวอัยรั๊ย 
 
หลอก
Em 
ฉันเอาเป็นเอาตาย
 
เธอเหม็
Dm 
ดใจ 
 
ยังแหลงไปว่าใจ
G 
รัก
 
เห็น
F 
ฉันเป็นวัวเป็นควาย 
 
หลอ
Em 
กฉันให้กินยาตาย
 
มันไ
Dm 
ม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่
G 
ใช่

 
** หลอก
F 
ฉันไปเพื่ออัยรั๊ย 
 
ทั้ง
Em 
ที่ฉันรักเธอเหม็ดใจ
 
บอกได้ห
Dm 
ม้าย ได้หม้าย บอกได้ห
G 
ม้าย
 
(ฉันตัวอัยรั๊ยในใจเ
C 
ธอ)

INSTRU | F | Em | Dm | G | ( 2 Times )

F 
พี่ก็ทุ่มเท 
 
ให้
Em 
เธอจนเหม็ดใจ
 
แล้วไ
F 
ซรน้อง
G 
ยังไม่เหลียว
C 
แล
 
เห็น
F 
พี่เป็นตัวอัย
G 
รั๊ย 
 
จึง
Em 
ได้ตั้งใจรั
Am 
งแก
Dm 
หย๊บมาแค่แค่ 
 
พี่อยากอีถ
G 
าม

( * , ** , * , ** )

เนื้อเพลง ตัวอัยรั๊ย
เหม็ดเวลาแล้วใช่หม้าย พี่เหม็ดเวลาแล้วใช่หม้าย
น้องจึงได้เทหัวใจให้ใครคนนั้น..
ความรักที่เคยสร้างมา น้องแหลว่ามันไม่สำคัญ
แล้วน้องเห็นพี่มันเป็นตัวอัยรั๊ย

ควายเชื่องๆ ให้เธอหลอก บอกว่ารักๆ จนเหม็ดใจ
ไอ้เราก็คิด คิดว่าใช่คนที่ใจตามหา
เป็นตายใจก็ไม่สน ไม่เคยระแวงว่าเธออีแหกตา
ยอมเป็นซากพืชซากหมาให้อีกามันโฉบพาน

เห็นฉันเป็นตัวอัยรั๊ย เธอเคยรักกันมั่งหม้าย
เคยบ้างไหม มีใจคิดจะรักฉัน

* เห็นฉันเป็นตัวอัยรั๊ย หลอกฉันเอาเป็นเอาตาย
เธอเหม็ดใจ ยังแหลงไปว่าใจรัก
เห็นฉันเป็นวัวเป็นควาย หลอกฉันให้กินยาตาย
มันไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

** หลอกฉันไปเพื่ออัยรั๊ย ทั้งที่ฉันรักเธอเหม็ดใจ
บอกได้หม้าย ได้หม้าย บอกได้หม้าย
(ฉันตัวอัยรั๊ยในใจเธอ)

( ดนตรี )

พี่ก็ทุ่มเท ให้เธอจนเหม็ดใจ
แล้วไซน้องยังไม่เหลียวแล
เห็นพี่เป็นตัวอัยรั๊ย จึงได้ตั้งใจรังแก
หย๊บมาแค่แค่ พี่อยากอีถาม

( * , ** , * , ** )
เพลง ตัวอัยรั๊ย (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ Feat.เจมส์ เรืองศักดิ์
คำร้อง : เพชร สหรัตน์
ทำนอง : เพชร สหรัตน์
ดนตรี : อ.ส้ม นากา
ติดต่องาน : 089-018-5555
คอร์ดเพลง ตัวอั๊ยรั้ย - เจมส์ เรืองศักดิ์ x เพชร สหรัตน์
ตัวอั๊ยรั้ย - เจมส์ เรืองศักดิ์ x เพชร สหรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend