คอร์ดเพลง แกล้งตาย – เพชร สหรัตน์ (Cover)

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
แกล้งตาย – เพชร สหรัตน์ (Cover)

INTRO | Dm Bb | F C | Dm Bb | C |
INTRO | Dm Am | Bb F | Dm Am | Bb C | C |

Dm 
พี่หยบแลน้องสาวอยู่ตรงนี้
Gm 
Bb 
จำได้ไหมคนดี
C 
ว่าพี่ยังคิ
F 
ดถึง
Dm 
หยบแลน้องสาวไปกับใค
Gm 
รคนนึ่ง
 
น้ำ
Bb 
ตาของพี่
C 
จึงได้ไหลออ
Dm 
กมา..

Dm 
ที่เงียบเพราะตกใจ 
 
แหลงไ
Gm 
ม่ออก
Bb 
แค่พี่อยากอิบ
C 
อกว่ายังรักเส
F 
มอ
Dm 
รู้เหม็ดทุกอย่างว่าเป็นแผ
Gm 
นการของเธอ
 
Bb 
ลยแกล้งโง่ๆ 
 
เบลอ
C 
ๆ 
 
รอให้เธอแหลง
Dm 
มา

Gm 
* น้องคงเข้าใจ ว่
Am 
าพี่ไม่สาไร
 
ที่เงีย
Bb 
บไปเพราะพี่แกล้งตายหรอกน้องเ
C 
อ้อ

 
** ยังรักเส
Bb 
มอแม้ว่าเ
C 
ธออิเลือกเ
Dm 
ขา
 
แกล้งต
C 
ายเลยห
Bb 
ลาว 
 
ม่ายหาญแลเข
C 
ากอดเจ้าคนนี้
F 
 
รักหนั
Bb 
ดเนี้ยนน่ะน้อ
C 
งเอ้อ 
 
ไม่รู้อิแ
Am 
หลงว่ารักพั
Dm 
นพรือดี
 
น้อง
Bb 
ถึงอิเชื่อคำ
C 
นี้จากปากพี่
Dm 
ชาย

INSTRU | Dm | Am | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Bm Dm | Bb C | Dm |

( *, **, ** )

OUTRO | Bb C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
พี่หยบแลน้องสาวอยู่ตรงนี้..
จำได้ไหมคนดีว่าพี่ยังคิดถึง
หยบแลน้องสาวไปกับใครคนนึ่ง
น้ำตาของพี่จึงได้ไหลออกมา..

ที่เงียบ เพราะตกใจ แหลงไม่ออก
แค่พี่อยากอิบอกว่ายังรักเสมอ
รู้เหม็ดทุกอย่างว่าเป็นแผนการของเธอ
เลยแกล้งโง่ๆเบลอๆรอให้เธอแหลงมา

* น้องคงเข้าใจว่าพี่ไม่สาไร
ที่เงียบไปเพราะพี่แกล้งตายหรอกน้องเอ้อ

** ยังรักเสมอแม้ว่าเธออิเลือกเขา
แกล้งตายเลยหลาว ม่ายหาญแลเขากอดเจ้าคนนี้
รักหนักเนี้ยนน่ะน้องเอ้อ ไม่รู้อิแหลงว่ารักพันพื้อดี
น้องถึงอิเชื่อคำนี้จากปากพี่ชาย

ดนตรี

( *, **, ** )
คอร์ดเพลง แกล้งตาย - เพชร สหรัตน์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend