คอร์ดเพลง ห่วงใยไทสกลฯ – เพชร สหรัตน์

ห่วงใยไทสกลฯ – เพชร สหรัตน์


INTRO | D | G | Bm | A |

 
เข้มแข็งไว้
D 
เด้อ 
 
เมื่อนี้เฮา
A 
เจอน้ำไห
Bm 
ลบ่า
 
ฝากเพลงเช็ดคราบน้ำ
G 
ตา 
 
น้ำท่วมธา
A 
ราสกลน
F#m 
คร
 
สู้เด้อพี่
Bm 
น้อง 
 
เห็นสายน้ำหัวใจฮำ
Em 
ฮอน
 
ฝาก
A 
ใจไปสกลน
D 
คร 
 
สิอยู่สิน
A 
อนจั่งใด๋น้อ
D 
..เพิ่น 
 
 
A 

 
* สงสารเหลื
D 
อเกินมองเห็นบ้า
A 
นเพิ่นจมสายธ
Bm 
ารา
 
นักร้องคนนึ่งส่งใจฝา
Em 
กมา 
 
อยากบอกเจ้า
A 
ว่าเฮาบ่ถิ่
Bm 
มกัน
 
หากได้ยินเพล
Bm 
งนี้ 
 
ให้ช่วยแชร์เป็นร้อยเป็
Em 
นพัน
 
ส่ง
A 
ใจคนไทยฮัก
D 
กัน 
 
มีล้านช่ว
A 
ยพันให้ทุกข์มันผ่อ
D 
นคลาย 
 
 
D7 

 
** อดทน
G 
ไว้น้ำท่วมส่ำ
A 
ได้น้ำใจยั
Bm 
งมี
 
สกลนครสู้เด้อน้อ
G 
งพี่ 
 
เฮาเข้าใจ
A 
ดีถึงการเจ็
F#m 
บช้ำ
 
กอดคอสู้บ่
Bm 
ถอย 
 
ชีวิตต้องมีมื้อสูงมื้
Em 
อต่ำ
 
มื้อ
A 
นี้ท้องฟ้ามืด.
D 
.ดำ 
 
มื้อหน้าหนอ
A 
งหารคงตะการรอ
D 
ยยิ้ม 
 
 
D7 

INSTRU | D F#m | Bm | D F#m | Bm | G A | F#m Bm | G A | D A |

( *, ** )

 
มื้อนี้ท้องฟ้ามืด.
Em 
.ดำ 
 
มื้อหน้าหนอง
A 
หาร..คงตะการรอ
D 
ยยิ้ม 
 
 
Bb 
 
D/A 

เนื้อเพลง
เข้มแข็งไว้เด้อ เมื่อนี้เฮาเจอน้ำไหลบ่า
ฝากเพลงเช็ดคราบน้ำตา น้ำท่วมธาราสกลนคร
สู้เด้อพี่น้อง เห็นสายน้ำหัวใจฮำฮอน
ฝากใจไปสกลนคร จักอยู่สินอนจั่งใด๋น้อ..เพิ่น

สงสารเหลือเกินมองเห็นบ้านเพิ่นจมสายธารา
นักร้องคนนึ่งส่งใจมา อยากบอกเจ้าว่าเฮาบ่ถิ่มกัน
หากได้ยินเพลงนี้ ให้ช่วยแชร์เป็นร้อยเป็นพัน
ส่งใจคนไทยฮักกัน มีล้านช่วยพันให้..ทุกข์มันผ่อนคลาย

อดทนไว้น้ำท่วมส่ำได้น้ำใจยังมี
สกลนครสู้เด้อน้องพี่ เฮาเข้าใจดีถึงการเจ็บช้ำ
กอดคอสู้บ่ถอย ชีวิตต้องมีมื้อสูงมื้อต่ำ
มื้อนี้ท้องฟ้ามืด..ดำ มื้อหน้าหนองหารคงตะการรอยยิ้ม
คอร์ด เนื้อเพลง ห่วงใยไทสกลฯ ศิลปิน เพชร สหรัตน์
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด