คอร์ดเพลง หายไปไหน COPTER (คอปเตอร์)

  
Text   
คอร์ดเพลง หายไปไหน ศิลปิน COPTER (คอปเตอร์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Dm E F#m A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D Dm | C#m F#m |
INTRO | Bm E | A A7 |
INTRO | D Dm | C#m F#m |
INTRO | Bm E | A F#7 |

 
หายไปไหน
คนที่พูด
Dm 
 
ว่าไม่ไป
C#m 
ไหน  
F#m 
 
หายไปไหน
Bm 
คนที่เคย
พูด
 
ว่ารัก
.. ให้ฟัง  
A7 
 
หายไปไหน
คนที่เคย
Dm 
บอก
 
ไม่มี.
C#m 
 
ทางทิ้งกัน
F#m 
 
แล้ววันนี้ห
Bm 
ายไปไหน
 
กันนะเธอ
..  
F#7 

 
ไม่ไหว
.. มั
Dm 
นปวดใจ
C#m 
..  
F#m 
 
เธอเปลี่ยนไป.
Bm 
.  
 
ไม่เหมือนที่คุย
ไว้ไม่ใกล้
A7 
เคียง
 
เพรา
ะรักเธอแล้ว
Dm 
เชื่อใจนี่นา 
 
 
C#m 
 
เธอคงไม่ลา
F#m 
ไม่ทิ้งฉันไป 
 
 
Bm 
 
สุดท้ายได้พบ
ไม่ควรไว้ใจ 
 
 
 
เมื่อเธอแค่หลอ
F#7 
กกัน

 
แล้วไหน
ที่เคยสัญญา
Dm 
เอาไว้
 
แล้วใคร
C#m 
พูดคำว่ารัก
F#m 
กับฉัน
 
แล้วไหงค
นที่รักกันถึงมาทิ้ง
กันไป

 
หายไปไหน
คนที่พูด
Dm 
 
ว่าไม่ไป
C#m 
ไหน  
F#m 
 
หายไปไหน
Bm 
คนที่เคย
 
พูดว่ารัก
.. ให้ฟัง  
A7 
 
หายไปไหน
คนที่เคย
Dm 
บอก
 
ไม่มี.
C#m 
. ทางทิ้งกัน  
F#m 
 
แล้ววันนี้ห
Bm 
ายไปไหน
 
กันนะเธอ
..  
F#7 

 
ทะเลที่
ดูด้วยกันไว้
 
ร้าน
Dm 
ที่เคยได้จองไว้
 
คง
C#m 
เป็นเพียงคำพูดลอยๆ
 
เมื่อคน
F#m 
ที่พูดนั้นมันไม่อยู่
 
Ge
Bm 
rmany หรือ Turkey
 
Ita
ly หรือ Paris
 
ถาม
ทำไมไปเที่ยวกันไหม
 
ถ้าทำ
A7 
ไม่ได้พูดมาก็บูด

 
เป็น
ธรรมดา 
 
คำพรรณณา
Dm 
 
ของคนที่พูดแล้วไม่คิด
 
 
จิน
C#m 
ตนาการ 
 
พันธนาการ
F#m 
 
ของคนที่พูดแล้วไม่จริง
 
 
ไม่มี
Bm 
ค่าใด 
 
ไม่ฟั
งคำพูด
เธอ  
F#7 
 
แล้วไหน
ที่เคยสัญญา
Dm 
เอาไว้
 
แล้วใคร
C#m 
พูดคำว่ารัก
F#m 
กับฉัน
 
แล้วไหงค
นที่รักกันถึงมาทิ้ง
กันไป

 
หายไปไหน
คนที่พูด
Dm 
 
ว่าไม่ไป
C#m 
ไหน  
F#m 
 
หายไปไหน
Bm 
คนที่เคย
พูด
 
ว่ารัก
.. 
 
ให้ฟัง
A7 
 
หายไปไหน
คนที่เคย
Dm 
บอก
 
ไม่มี.
C#m 
 
ทางทิ้งกัน
F#m 
 
แล้ววันนี้ห
Bm 
ายไปไหน
 
กันนะเธอ
..  
F#7 

 
หายไปไหน
คนที่พูด
Dm 
 
ว่าไม่ไปไ
C#m 
หน..  
F#m 
 
หายไปไหน
Bm 
คนที่เคย
 
พูดว่ารัก
.. ให้ฟัง  
A7 
 
หายไปไหน
คนที่เคย
Dm 
บอก
 
ไม่มี.
C#m 
 
ทางทิ้งกัน
F#m 
 
แล้ววันนี้ห
Bm 
ายไปไหน
 
กันนะเธอ
..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หายไปไหน


หายไปไหนคนที่พูดว่าไม่ไปไหน
หายไปไหนคนที่เคยพูดว่ารักให้ฟัง
หายไปไหนคนที่เคยบอกไม่มีทางทิ้งกัน
แล้ววันนี้หายไปไหนกันนะเธอ

ไม่ไหว มันปวดใจ เธอเปลี่ยนไป
ไม่เหมือนที่คุยไว้ไม่ใกล้เคียง
เพราะรักเธอแล้วเชื่อใจนี่นา
เธอคงไม่ลาไม่ทิ้งฉันไป
สุดท้ายได้พบไม่ควรไว้ใจเมื่อเธอแค่หลอกกัน

แล้วไหนที่เคยสัญญาเอาไว้
แล้วใครพูดคำว่ารักกับฉัน
แล้วไหงคนที่รักกันถึงมาทิ้งกันไป

หายไปไหนคนที่พูดว่าไม่ไปไหน
หายไปไหนคนที่เคยพูดว่ารักให้ฟัง
หายไปไหนคนที่เคยบอกไม่มีทางทิ้งกัน
แล้ววันนี้หายไปไหนกันนะเธอ

ทะเลที่ดูด้วยกันไว้ ร้านที่เคยได้จองไว้
คงเป็นเพียงคำพูดลอยๆเมื่อคนที่พูดนั้นมันไม่อยู่
Germany หรือ Turkey Italy หรือ Paris
ถามทำไมไปเที่ยวกันไหมถ้าทำไม่ได้พูดมาก็บูด

เป็นธรรมดา คำพรรณณา ของคนที่พูดแล้วไม่คิด
จินตนาการ พันธนาการ ของคนที่พูดแล้วไม่จริง
ไม่มีค่าใด ไม่ฟังคำพูดเธอ

แล้วไหนที่เคยสัญญาเอาไว้
แล้วใครพูดคำว่ารักกับฉัน
แล้วไหงคนที่รักกันถึงมาทิ้งกันไป

หายไปไหนคนที่พูดว่าไม่ไปไหน
หายไปไหนคนที่เคยพูดว่ารักให้ฟัง
หายไปไหนคนที่เคยบอกไม่มีทางทิ้งกัน
แล้ววันนี้หายไปไหนกันนะเธอ

หายไปไหนคนที่พูดว่าไม่ไปไหน
หายไปไหนคนที่เคยพูดว่ารักให้ฟัง
หายไปไหนคนที่เคยบอกไม่มีทางทิ้งกัน
แล้ววันนี้หายไปไหนกันนะเธอ

มิวสิควิดีโอ หายไปไหน COPTER
เพลง : หายไปไหน (คอร์ด)
ศิลปิน : COPTER
เนื้อร้อง/ทำนอง : COPTER
เรียบเรียง : COPTER
instagram : CopterSmurf
คอร์ดเพลง หายไปไหน COPTER
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend