หน้าแรก » เพชร สหรัตน์ » คอร์ดเพลง ท่อนั้นตั่ว – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง ท่อนั้นตั่ว – เพชร สหรัตน์

ท่อนั้นตั่ว – เพชร สหรัตน์


INSTRU | Em D | D | ( 2 Times )
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Em |

 
เมื่อเขา
Em 
บ่ฮัก 
 
เมื่อเขาบ่เอา
 
เมื่อ
Am 
เขาบ่สนใจ
 
สิเหนี่ยว
Bm 
สิรั้ง 
 
เธอไว้ส่ำได๋
 
สุด
Em 
ท้ายกะหนีไปนำเขา
 
โส เจ็บ
Em 
ละน้อ โส ถิ่มละน้อ
 
ควา
Am 
มฮักของสองเฮา
 
หน้า
Bm 
แหล่แหล่ 
 
อย่าหม่นไปสู้เขา
 
ถืก
ถิ่มกะต้องทนเอา
Bm 
กะท่อนั้
Em 
นตั่ว


 
* ท่อนั้น
ตั่ว 
 
กะท่อนั้น
ตั่ว
 
ถืกถีบ
Bm 
หัวส่ง 
 
เข
Em 
าคงเหมิดใจ
 
กะ
ท่อนั้นตั่ว 
 
สิ
งึด 
 
ทำไม
 
เหมิ
Bm 
ดประเทศไทยบ่มีแค่เจ้า
Em 
ดอกตี้
 
คู่แ
ข่งเขาพร้อมอีห
ลี 
 
กะหนีท่อนั้น
ตั่ว

 
** กะท่อนั้น
ตั่ว 
 
กะท่อนั้น
ตั่ว
 
ทุ่มเหมิด
Bm 
ตัวกะยังได้ส่ำ
Em 
นี้
 
กะท่อนั้น
ตั่ว 
 
กะท่อนั้น
ตั่ว
 
ฝา
Bm 
กเขาให้ดูแล 
 
ตัวเจ้า
Em 
ดีดี
 
คน
แพ้แค่ไสหัว
หนี 
 
กะท่อนั้
นตั่ว

INSTRU | Am Bm | Em | ( 2 Times )

 
ฝา
Em 
กแฟนใหม่เจ้า 
 
ให้ดูแลเจ้า
 
ให้ฮัก
Am 
เจ้าเหมิดใจ
 
ฐา
Bm 
นะแฟนเก่าจั่งอ้าย 
 
เจ้าบ่ส
นใจ
 
กะต้องถอ
Bm 
ยไป 
 
กะท่อนั้
Em 
นตั่ว

( * , ** , * , ** )

 
คน
Am 
แพ้แค่ไสหัวหนี.
..กะท่อนั้นตั่ว

INSTRU | Em | D | C D | G | G |

เนื้อเพลง
เมื่อเขาบ่ฮัก เมื่อเขาบ่เอา เมื่อเขาบ่สนใจ
สิเหนี่ยวสิรั้งเธอไว้ส่ำใด๋ สุดท้ายกะหนีไปนำเขา
โสเจ็บละน้อ โสถิ่มละน้อ ความฮักของสองเฮา
หน้าแหล่แหล่อย่าหม่นไปสู้เขา
ถืกถิ่มกะต้องทนเอา กะท่อนั้นตั่ว

ท่อนั้นตั่ว กะท่อนั้น..ตั่ว
ถืก.ถืบหัวส่ง เขาคงเหมิดใจ
กะท่อนั้นตั่ว สิงึด ทำไม
เหมิด..ประเทศไทยบ่มีแค่เจ้าดอกตี้
คู่แข่งเขาพร้อมอีหลี กะหนี..ท่อนั้นตั่ว
กะท่อนั้นตั่ว กะท่อนั้นตั่ว ทุ่มเหมิดตัวกะยังได้ส่ำนี้
กะท่อนั้นตั่ว กะท่อนั้นตั่ว ฝากเขาให้ดูแลตัวเจ้าดีดี
คนแพ้แค่..ไสหัวหนี กะท่อนั้นตั่ว..
Solo
ฝากแฟนใหม่เจ้า ให้ดูแลเจ้า ให้ฮักเจ้าเหมิดใจ
ฐานะแฟนเก่าจั่งอ้าย เจ้าบ่สนใจ
กะต้องถอยไป กะท่อนั้นตั่ว

ท่อนั้นตั่ว กะท่อนั้น..ตั่ว
ถืก.ถืบหัวส่ง เขาคงเหมิดใจ
กะท่อนั้นตั่ว สิงึด..ทำไม
เหมิด..ประเทศไทยบ่มีแค่เจ้าดอกตี้
คู่แข่งเขาพร้อมอีหลี กะหนี..ท่อนั้นตั่ว
กะท่อนั้นตั่ว กะท่อนั้นตั่ว ทุ่มเหมิดตัวกะยังได้ส่ำนี้
กะท่อนั้นตั่ว กะท่อนั้นตั่ว ฝากเขาให้ดูแลตัวเจ้าดีดี
คนแพ้แค่..ไสหัวหนี กะท่อนั้นตั่ว..
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : อ.ส้ม วงนากา ท่อนั้นตั่ว
เพชร สหรัตน์ - ท่อนั้นตั้ว
 โฆษณา