คอร์ดเพลง ผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่ แจ๋ม พลอยไพลิน

  
Text   
คอร์ดเพลง ผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่ ศิลปิน แจ๋ม พลอยไพลิน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
หน้าตาผู้ฮ้ายมี
A 
สิทธิ์บ่
E 
พอสิเป็นผู้บ่าวเจ้าได้
F#m 
อยู่บ่
E 
พอสิสานสัมพันธ์ต่อได้
D 
บ่ 
 
น้อ
C#m 
คนน่าบ่หล่อ 
 
แต่มันฮักเจ้า
 
กะ
Bm 
ดอกะเดียหลาย.
E 
..หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่

INSTRU | A | C#m | F#m | C#m |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |

A 
ใจละมุนเมื่อได้เจอ
C#m 
เจ้า
 
ทำ  
F#m 
อ้ายห้ามใจบ่ได้
C#m 
อีหลี
 
มัก ตั้ง
D 
แต่วินาทีสบ
C#m 
ตากับ
 
คือจั่ง
Bm 
อ้ายถืกมนต์เสน่ห์คุณไ
E 
สย

A 
อยากสิยางเข้าไป
C#m 
จีบเจ้า
 
ติด.. ที่
F#m 
เบ้าหน้าอ้ายขี้เหร่บ่
C#m 
ขาว
 
เหมือนดั่งบ่
D 
าวที่เป็นดาวใน
C#m 
ติ๊กตอก
 
ย้านเจ้า
Bm 
บล็อคหัวใจบ่ให้อ้าย
E 
จีบ

F#m 
สายเกินสิถอนตัว
C#m 
ปล่อยให้เจ้าไป
D 
ที่ 
 
อ้ายบ่เว้าอีห
E 
ยัง
F#m 
นางเอยโปรดฟังเด้อ
C#m 
นาง 
 
อ้ายอยากสิถ
D 
าม
 
ถามหัวใจเจ้าแ
E 
หน่

 
หน้าตาผู้ฮ้ายมี
A 
สิทธิ์บ่
E 
พอสิเป็นผู้บ่าวเจ้าได้
F#m 
อยู่บ่
E 
มักเจ้าหลายตั้งแต่แรกที่ไ
D 
ด้พ้อ 
 
เป็นไ
C#m 
ปได้อยู่บ่
 
ที่เจ้าสิ
Bm 
แนมเบิ่งสะออนมาสน
E 
ใจ

 
หน้าตาผู้ฮ้ายมี
A 
สิทธิ์บ่
E 
ถ้าอ้ายขอไลน์เจ้า 
 
เจ้าสิ
F#m 
ให้บ่
E 
พอสิสานสัมพันธ์ต่อได้
D 
บ่ 
 
น้อ
 
คนหน้าบ่
C#m 
หล่อ 
 
แต่มันฮักเจ้า
 
กะ
Bm 
ดอกะเดียหลาย.
E 
..หน้าตาผู้ฮ้ายมี
A 
สิทธิ์บ่

F#m 
  หน้าตาอ้ายกะพอส่ำนี่
 
หน้าตาอ้ายกะพอส่ำนี้
 
 
มักเจ้าอีหลี อยากยิ้มใส๊ ยิ้มใส่
 
 
ความฮักในใจ สิจกไห้เจ้าใว้
 
 
บ่แม่นเว่าโอเวอร์
 
 
ก็หลงรักเธอตั้งแต่แรกพ้อ
 
 
หน้าอ้ายบ่หล่อ แต่อยากต้อยอยากใกล้
 
 
ขอเดินเข้าไป ในใจเจ้า
 
 
ขอเดินเข้าไป ในใจ่เจ้า
 

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | E | A | A |

F#m 
สายเกินสิถอนตัว
C#m 
ปล่อยให้เจ้าไป
D 
ที่ 
 
อ้ายบ่เว้าอีห
E 
ยัง
F#m 
นางเอยโปรดฟังเด้อ
C#m 
นาง 
 
อ้ายอยากสิถ
D 
าม
 
ถามหัวใจเจ้าแ
E 
หน่ 
 
เด้อ..

 
หน้าตาผู้ฮ้ายมี
A 
สิทธิ์บ่
E 
พอสิเป็นผู้บ่าวเจ้าได้
F#m 
อยู่บ่
E 
มักเจ้าหลายตั้งแต่แรกที่ไ
D 
ด้พ้อ 
 
เป็นไ
C#m 
ปได้อยู่บ่
 
ที่เจ้าสิ
Bm 
แนมเบิ่งสะออนมาสน
E 
ใจ

 
หน้าตาผู้ฮ้ายมี
A 
สิทธิ์บ่
E 
ถ้าอ้ายขอไลน์เจ้า 
 
เจ้าสิ
F#m 
ให้บ่
E 
พอสิสานสัมพันธ์ต่อได้
D 
บ่ 
 
น้อ
 
คนหน้าบ่
C#m 
หล่อ 
 
แต่มันฮักเจ้า
 
กะ
Bm 
ดอกะเดียหลาย.
E 
..

 
หน้าตาผู้ฮ้ายมี
A 
สิทธิ์บ่
E 
พอสิเป็นผู้บ่าวเจ้าได้
F#m 
อยู่บ่
E 
พอสิสานสัมพันธ์ต่อได้
D 
บ่ 
 
น้อ
 
คนหน้าบ่
C#m 
หล่อ 
 
แต่มันฮักเจ้า
 
กะ
Bm 
ดอกะเดียหลาย.
E 
..หน้าตาผู้ฮ้ายมี
A 
สิทธิ์บ่

F#m 
  หน้าตาอ้ายกะพอส่ำนี่
 
หน้าตาอ้ายกะพอส่ำนี้
 
 
มักเจ้าอีหลี อยากยิ้มใส๊ ยิ้มใส่
 
 
ความฮักในใจ สิจกไห้เจ้าใว้
 
 
บ่แม่นเว่าโอเวอร์
 
 
ก็หลงรักเธอตั้งแต่แรกพ้อ
 
 
หน้าอ้ายบ่หล่อ แต่อยากต้อยอยากใกล้
 
 
ขอเดินเข้าไป ในใจเจ้า
 
 
ขอเดินเข้าไป ในใจ่เจ้า
 

OUTRO | D | E | C#m | F#m |
OUTRO | Bm | E | A | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่


หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่
พอสิเป็นผู้บ่าวเจ้าได้อยู่บ่
พอสิสานสัมพันธ์ต่อได้บ่ น้อ
คนน่าบ่หล่อ แต่มันฮักเจ้า
กะดอกะเดียหลาย หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่

( ดนตรี )

ใจละมุนเมื่อได้เจอเจ้า
ทำ อ้ายห้ามใจบ่ได้อีหลี
มักตั้งแต่วินาทีสบตากับ
คือจั่งอ้ายถืกมนต์เสน่ห์คุณไสย

อยากสิยางเข้าไปจีบเจ้า
ติด.. ที่เบ้าหน้าอ้ายขี้เหร่บ่ขาว
เหมือนดั่งบ่าวที่เป็นดาวในติ๊กตอก
ย้านเจ้าบล็อคหัวใจบ่ให้อ้ายจีบ

สายเกินสิถอนตัวปล่อยให้เจ้าไป
ที่ อ้ายบ่เว้าอีหยัง
นางเอยโปรดฟังเด้อนาง อ้ายอยากสิถาม
ถามหัวใจเจ้าแหน่

หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่
พอสิเป็นผู้บ่าวเจ้าได้อยู่บ่
มักเจ้าหลายตั้งแต่แรกที่ได้พ้อ เป็นไปได้อยู่บ่
ที่เจ้าสิแนมเบิ่งสะออนมาสนใจ

หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่
ถ้าอ้ายขอไลน์เจ้า เจ้าสิให้บ่
พอสิสานสัมพันธ์ต่อได้บ่ น้อ
คนหน้าบ่หล่อ แต่มันฮัก เจ้า
กะดอกะเดียหลาย หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่

หน้าตาอ้ายกะพอส่ำนี่
หน้าตาอ้ายกะพอส่ำนี้
มักเจ้าอีหลี อยากยิ้มใส๊ ยิ้มใส่
ความฮักในใจ สิจกไห้เจ้าใว้
บ่แม่นเว่าโอเวอร์
ก็หลงรักเธอตั้งแต่แรกพ้อ
หน้าอ้ายบ่หล่อ แต่อยากต้อยอยากใกล้
ขอเดินเข้าไป ในใจเจ้า
ขอเดินเข้าไป ในใจ่เจ้า

( ดนตรี )

สายเกินสิถอนตัวปล่อยให้เจ้าไป
ที่ อ้ายบ่เว้าอีหยัง
นางเอยโปรดฟังเด้อนาง อ้ายอยากสิถาม
ถามหัวใจเจ้าแหน่เด้อ..

หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่
พอสิเป็นผู้บ่าวเจ้าได้อยู่บ่
มักเจ้าหลายตั้งแต่แรกที่ได้พ้อ เป็นไปได้อยู่บ่
ที่เจ้าสิแนมเบิ่งสะออนมาสนใจ

หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่
ถ้าอ้ายขอไลน์เจ้า เจ้าสิให้บ่
พอสิสานสัมพันธ์ต่อได้บ่ น้อ
คนหน้าบ่หล่อ แต่มันฮัก เจ้า
กะดอกะเดียหลาย

หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่
พอสิเป็นผู้บ่าวเจ้าได้อยู่บ่
พอสิสานสัมพันธ์ต่อได้บ่ น้อ
คนน่าบ่หล่อ แต่มันฮักเจ้า
กะดอกะเดียหลาย หน้าตาผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่

หน้าตาอ้ายกะพอส่ำนี่
หน้าตาอ้ายกะพอส่ำนี้
มักเจ้าอีหลี อยากยิ้มใส๊ ยิ้มใส่
ความฮักในใจ สิจกไห้เจ้าใว้
บ่แม่นเว่าโอเวอร์
ก็หลงรักเธอตั้งแต่แรกพ้อ
หน้าอ้ายบ่หล่อ แต่อยากต้อยอยากใกล้
ขอเดินเข้าไป ในใจเจ้า
ขอเดินเข้าไป ในใจ่เจ้า

มิวสิควิดีโอ ผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่ แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง : ผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : นนท์ รักกันที่ตรงไหน
เรียบเรียง : แจ๋มพลอยไพลิน X TCB
IG: JamPloypailin
คอร์ดเพลง ผู้ฮ้ายมีสิทธิ์บ่ แจ๋ม พลอยไพลิน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend