คอร์ดเพลง อ้ายตายสิไห่นำบ่ – เพชร สหรัตน์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง อ้ายตายสิไห่นำบ่ – เพชร สหรัตน์

Capo Fret 1 or Tune up 1/2 Tone/

Am 
เธอคือคนที่ฉันรัก
Em 
มาก
Am 
ใจยังบ่อยากจากน้องไป
Em 
ไส
 
ฮู่
Dm 
บ่น้อ 
 
 
G 
คนดี 
 
ชีวิต
Em 
อ้ายกะให้น้อง
Am 
ได้
 
ยอม
Dm 
ตายแทนน้
G 
องได้อี
Am 
หลี

 
*  
Am 
ถึงน้องสิกลายเป็นของคน
Em 
อื่น
Am 
อ้ายกะสิทนฝืนยืนรอต
Em 
รงนี้
 
ถึ
Dm 
งเจ็บกะสิ
G 
ทนแม้
Em 
น้องมองอ้ายบ่
Am 
ดี
 
จะ
Dm 
อยู่ตรงนี้เพื่อ
G 
รอให้น้องเห็
C 
นใจ

 
**  
Dm 
คันสิตายกะตายย้อนน้องบ่
Em 
ฮัก
 
อยากสิถ
F 
ามน้องเบิ่งคักคักได้บ่
G 
น้อ

 
*** คันอ้ายต
F 
ายสิไห่นำ
G 
บ่
 
ยามอ้าย
Em 
ท้อปลอบบ้อค
Am 
นดี
 
อยากสิถ
F 
ามน้องเบิ่งอี
G 
หลี 
 
สิให่นำ
C 
บ่
 
มือ
F 
ใด๋อ้ายเซาหาย
G 
ใจ 
 
น้ำ
Em 
ตาสิไหล(อ
Am 
ยู่บ่)(บ่หน่อ)
 
ชี
F 
วิตของคนกอ
G 
ซอ 
 
น้องพอสิไห่นำ
Am 
บ่ 
 
 
G 

INSTRU | C Em | Am | Dm G | C G |

( *, **, *** )

 
ชี
F 
วิตผู้ชายบ่ห
G 
ล่อ 
 
น้องพอสิไห่นำ
Am 
บ่ 
 
 
G 

เนื้อเพลง
เธอคือคนที่ฉันรักมาก
ใจยังบ่อยากจากน้องไปไส
ฮู้บ่หนอคนดี ชีวิตอ้ายกะให้น้องได้
ยอมตายแทนน้องได้อีหลี

ถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่น
อ้ายกะสิทนฝืนยืนรอตรงนี้
ถึงเจ็บกะสิทนแม้น้องมองอ้ายบ่ดี
จะอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้น้องเห็นใจ

คันสิตายกะตายย้อนน้องบ่ฮัก
อยากสิถามน้องเบิ่งคักคักได้บ่หนอ

คันอ้ายตายสิไห่นำบ่
ยามอ้ายท้อปลอบบ่คนดี
อยากสิถามน้องเบิ่งอีหลีสิไห่นำบ่
มื้อใด๋อ้ายเซาหายใจน้ำตาสิไหลอยู่บ่
ชีวิตของคนก่อซ่อ น้องพอสิไห่นำบ่

ถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่น
อ้ายกะสิทนฝืนยืนรอตรงนี้
ถึงเจ็บกะสิทนแม้น้องมองอ้ายบ่ดี
จะอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้น้องเห็นใจ

คันสิตายกะตายย้อนน้องบ่ฮัก
อยากสิถามน้องเบิ่งคักคักได้บ่หนอ

คันอ้ายตายสิไห่นำบ่
ยามอ้ายท้อปลอบบ่คนดี
อยากสิถามน้องเบิ่งอีหลีสิไห่นำบ่
มื้อใด๋อ้ายเซาหายใจน้ำตาสิไหลอยู่บ่
ชีวิตของคนก่อซ่อ น้องพอสิไห่นำบ่
ชีวิตผู้ชายบ่หล่อ น้องพอสิไห่นำบ่
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
เพลง : อ้ายตายสิไห้นำบ่
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียงดนตรี : Volachith Intharaphithak (Sam)
อัลบั้ม : อ้ายตายสิไห้นำบ่
เพชร สหรัตน์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend