คอร์ดเพลง ซอม แจ็ค แฟนฉัน x เพชร สหรัตน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ซอม ศิลปิน แจ็ค แฟนฉัน x เพชร สหรัตน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | A | C#m | C#m |
INTRO | D | D | E | E |

A 
ซอมสิบอกเลิกกันมาตั้ง
C#m 
โดนแล้วแม่นบ่
F#m 
ซอมจอบสิขอให้เฮาจบ
C#m 
ความสัมพันธ์
D 
ซอมสิเอ่ยคำลาย้อนว่าเจ้า
C#m 
มีบัก
F#m 
อันนั้น
Bm 
ซอมสิไปนำกัน 
 
จึงบอก
E 
ฉัน.. 
 
ว่าเลิกกันดีกว่า

INSTRU | A | C#m | D | E |

 
เอา
A 
ขี้บ้อเฮ็ดหัวใจเจ้าจั่งทำ
C#m 
ร้ายกันลงคอ
F#m 
หมากินความคิดเจ้าบ้อเจ้าจั่งสิ
C#m 
ขอมีใหม่
 
ความ
D 
คิดซั่วๆ 
 
มันฝังอยู่ใน
C#m 
สมอง
F#m 
ส่วนใด๋
 
ซอม
Bm 
เบิ่งเจ้าอยากสิไปนำเ
E 
ขาแฮง 
 
เจ้าจั่งบอกเลิกกัน

INSTRU | A | C#m | D | E |

Bm 
ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าซอมสิ
C#m 
มีคนใหม่
Bm 
ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าพร้อม
C#m 
พร้อมสิไป
 
ซอมเ
D 
บิ่งเจ้าทรงเหมิดใจไปโด
E 
นแล้ว

A 
ซอมสิบอกเลิกกันมาตั้ง
C#m 
โดนแล้วแม่นบ่
F#m 
ซอมจอบสิขอให้เฮาจบ
C#m 
ความสัมพันธ์
D 
ซอมสิเอ่ยคำลาย้อนว่าเจ้า
C#m 
มีบัก
F#m 
อันนั้น
Bm 
ซอมสิไปนำกัน 
 
จึงบอก
E 
ฉัน.. 
 
ว่าเลิกกันดีก
A 
ว่า

 
เอา
A 
ขี้บ้อเฮ็ดหัวใจเจ้าจั่งทำ
C#m 
ร้ายกันลงคอ
F#m 
หมากินความคิดเจ้าบ้อเจ้าจั่งสิ
C#m 
ขอมีใหม่
 
ความ
D 
คิดซั่วๆ 
 
มันฝังอยู่ใน
C#m 
สมอง
F#m 
ส่วนใด๋
 
ซอม
Bm 
เบิ่งเจ้าอยากสิไปนำเ
E 
ขาแฮง 
 
เจ้าจั่งบอกเลิกกัน

INSTRU | A | C#m | D | E |

Bm 
ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าซอมสิ
C#m 
มีคนใหม่
Bm 
ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าพร้อม
C#m 
พร้อมสิไป
 
ซอมเ
D 
บิ่งเจ้าทรงเหมิดใจไปโด
E 
นแล้ว

A 
ซอมสิบอกเลิกกันมาตั้ง
C#m 
โดนแล้วแม่นบ่
F#m 
ซอมจอบสิขอให้เฮาจบ
C#m 
ความสัมพันธ์
D 
ซอมสิเอ่ยคำลาย้อนว่าเจ้า
C#m 
มีบัก
F#m 
อันนั้น
Bm 
ซอมสิไปนำกัน 
 
จึงบอก
E 
ฉัน.. 
 
ว่าเลิกกันดีก
A 
ว่า

 
เอา
A 
ขี้บ้อเฮ็ดหัวใจเจ้าจั่งทำ
C#m 
ร้ายกันลงคอ
F#m 
หมากินความคิดเจ้าบ้อเจ้าจั่งสิ
C#m 
ขอมีใหม่
 
ความ
D 
คิดซั่วๆ 
 
มันฝังอยู่ใน
C#m 
สมอง
F#m 
ส่วนใด๋
 
ซอม
Bm 
เบิ่งเจ้าอยากสิไปนำเ
E 
ขาแฮง 
 
เจ้าจั่งบอกเลิกกัน

INSTRU | A | C#m | D | E |

Bm 
ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าซอมสิ
C#m 
มีคนใหม่
Bm 
ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าพร้อม
C#m 
พร้อมสิไป
 
ซอมเ
D 
บิ่งเจ้าทรงเหมิดใจไปโด
E 
นแล้ว

OUTRO | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ซอม


ซอมสิบอกเลิกกันมาตั้งโดนแล้วแม่นบ่
ซอมจอบสิขอให้เฮาจบความสัมพันธ์
ซอมสิเอ่ยคำลาย้อนว่าเจ้ามีบักอันนั้น
ซอมสิไปนำกัน จึงบอกฉัน.. ว่าเลิกกันดีกว่า

เอาขี้บ้อเฮ็ดหัวใจเจ้าจั่งทำร้ายกันลงคอ
หมากินความคิดเจ้าบ้อเจ้าจั่งสิขอมีใหม่
ความคิดซั่วๆ มันฝังอยู่ในสมองส่วนใด๋
ซอมเบิ่งเจ้าอยากสิไปนำเขาแฮง เจ้าจั่งบอกเลิกกัน

( ดนตรี )

ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าซอมสิมีคนใหม่
ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าพร้อมพร้อมสิไป
ซอมเบิ่งเจ้าทรงเหมิดใจไปโดนแล้ว

ซอมสิบอกเลิกกันมาตั้งโดนแล้วแม่นบ่
ซอมจอบสิขอให้เฮาจบความสัมพันธ์
ซอมสิเอ่ยคำลาย้อนว่าเจ้ามีบักอันนั้น
ซอมสิไปนำกัน จึงบอกฉัน.. ว่าเลิกกันดีกว่า

เอาขี้บ้อเฮ็ดหัวใจเจ้าจั่งทำร้ายกันลงคอ
หมากินความคิดเจ้าบ้อเจ้าจั่งสิขอมีใหม่
ความคิดซั่วๆ มันฝังอยู่ในสมองส่วนใด๋
ซอมเบิ่งเจ้าอยากสิไปนำเขาแฮง เจ้าจั่งบอกเลิกกัน

( ดนตรี )

ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าซอมสิมีคนใหม่
ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าพร้อมพร้อมสิไป
ซอมเบิ่งเจ้าทรงเหมิดใจไปโดนแล้ว

ซอมสิบอกเลิกกันมาตั้งโดนแล้วแม่นบ่
ซอมจอบสิขอให้เฮาจบความสัมพันธ์
ซอมสิเอ่ยคำลาย้อนว่าเจ้ามีบักอันนั้น
ซอมสิไปนำกัน จึงบอกฉัน ว่าเลิกกันดีกว่า

เอาขี้บ้อเฮ็ดหัวใจเจ้าจั่งทำร้ายได้ลงคอ
หมากินความคิดเจ้าบ้อเจ้าจั่งสิขอมีใหม่
ความคิดซั่วๆ มันฝังอยู่ในสมองส่วนใด๋
ซอมเบิ่งเจ้าอยากสิไปนำเขาแฮง เจ้าจั่งบอกเลิกกัน

ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าซอมสิมีคนใหม่
ซอมฮู้เจ้าซอมเจ้าพร้อมพร้อมสิไป
ซอมเบิ่งเจ้าทรงเหมิดใจไปโดนแล้ว

มิวสิควิดีโอ ซอม แจ็ค แฟนฉัน x เพชร สหรัตน์

เพลง : ซอม (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : พชร สหรัตน์
เรียบเรียง : ส้ม วงนากา
Mastered: TimeTime
คอร์ดเพลง ซอม แจ็ค แฟนฉัน x เพชร สหรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend