คอร์ดเพลง สวยวันสวยคืน JODAI

  
Text   
คอร์ดเพลง สวยวันสวยคืน ศิลปิน JODAI คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C G Am Gm F Em Dm ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb

 
ก็ไม่เข้า
C 
ใจว่าทำไมสวย
Em7 
วันสวยคืน
Am 
มองก็ยิ่งสวยทุก
Gm 
คืนทุก
C 
วัน

INSTRU | F | Em | Dm7 | G |

C 
เธอฉันมีอาการที่ไม่
Em7 
รู้ต้องเรียกมันแบบไหน
Am 
เจอหน้าเธอทีไรมันก็
Gm 
ยิ้มโดยอัต
C 
โนมัติ
F 
เธอว่าก็ไม่โกรธ 
 
เธองอ
Em 
แงฉันก็เป็นที่พัก
Dm7 
แล้วก็หวงมากๆไม่อยากให้ใ
G 
ครมาใกล้กับเธอ

C 
หรือว่าเธอเป็นใครเสกคา
Em7 
ถาอะไรกับใจฉัน
Am 
ทำฉันพิศวาสในทุก
Gm 
ครั้งที่ฉันได้ม
C 
อง
F 
ปฏิกิริยาใจ
Em 
สั่นดั่งเป็นหมาเจอ
Dm7 
เจ้าของ..
 
หัว
G 
ใจ..

 
ก็ไม่เข้า
C 
ใจว่าทำไมสวย
Em7 
วันสวยคืน
Am 
มองก็ยิ่งสวยทุก
Gm 
คืนทุก
C 
วัน
 
ยังเ
F 
ขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม 
 
 
Em 
เขินทุกครั้งที่กอดกัน
 
เหมือน
Dm7 
ดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อว
G 
าน

 
ก็ไม่เข้า
C 
ใจว่าทำไมสวย
Em7 
วันสวยคืน
Am 
มองก็ยิ่งสวยทุก
Gm 
คืนทุก
C 
วัน
 
ยังเ
F 
ขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม 
 
 
Em 
เขินทุกครั้งที่กอดกัน
 
เหมือน
Dm7 
ดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อว
G 
าน

C 
ในทุกคืนจะนอนไม่อยากกอด
Em7 
หมอน
 
เพราะมันแค่อุ่นกาย
 
Am 
จะให้สบายใจกอดอะ
Gm 
ไรไม่เท่ากอดเ
C 
ธอ
F 
เธอชอบชมตัวเอง 
 
ว่าเธอ
Em 
สวยให้ฟังเสมอ
Dm7 
หลงตัวเองไปเถอะ 
 
เพราะฉันก็ห
G 
ลงแค่เธอเหมือนกัน

C 
หรือว่าเธอเป็นใครเสกคา
Em7 
ถาอะไรกับใจฉัน
Am 
ทำฉันพิศวาสในทุก
Gm 
ครั้งที่ฉันได้ม
C 
อง
F 
ปฏิกิริยาใจ
Em 
สั่นดั่งเป็นหมาเจอ
Dm7 
เจ้าของ..
 
หัว
G 
ใจ..

 
ก็ไม่เข้า
C 
ใจว่าทำไมสวย
Em7 
วันสวยคืน
Am 
มองก็ยิ่งสวยทุก
Gm 
คืนทุก
C 
วัน
 
ยังเ
F 
ขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม 
 
 
Em 
เขินทุกครั้งที่กอดกัน
 
เหมือน
Dm7 
ดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อว
G 
าน

 
ก็ไม่เข้า
C 
ใจว่าทำไมสวย
Em7 
วันสวยคืน
Am 
มองก็ยิ่งสวยทุก
Gm 
คืนทุก
C 
วัน
 
ยังเ
F 
ขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม 
 
 
Em 
เขินทุกครั้งที่กอดกัน
 
เหมือน
Dm7 
ดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อว
G 
าน

INSTRU | C | Em7 | Am | Gm C |
INSTRU | F | Em | Dm7 | G |

 
ก็ไม่เข้า
C 
ใจว่าทำไมสวย
Em7 
วันสวยคืน
Am 
มองก็ยิ่งสวยทุก
Gm 
คืนทุก
C 
วัน
 
ยังเ
F 
ขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม 
 
 
Em 
เขินทุกครั้งที่กอดกัน
 
เหมือน
Dm7 
ดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อว
G 
าน

 
ก็ไม่เข้า
C 
ใจว่าทำไมสวย
Em7 
วันสวยคืน
Am 
มองก็ยิ่งสวยทุก
Gm 
คืนทุก
C 
วัน
 
ยังเ
F 
ขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม 
 
 
Em 
เขินทุกครั้งที่กอดกัน
 
เหมือน
Dm7 
ดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อว
G 
าน

 
ก็ไม่เข้า
C 
ใจว่าทำไมสวย
Em7 
วันสวยคืน
Am 
มองก็ยิ่งสวยทุก
Gm 
คืนทุก
C 
วัน
 
ยังเ
F 
ขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม 
 
 
Em 
เขินทุกครั้งที่กอดกัน
 
เหมือน
Dm7 
ดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อว
G 
าน
 
สวยวันสวย
C 
คืน…

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สวยวันสวยคืน


ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสวยวันสวยคืน
มองก็ยิ่งสวยทุกคืนทุกวัน

( ดนตรี )

เธอฉันมีอาการที่ไม่รู้ต้องเรียกมันแบบไหน
เจอหน้าเธอทีไรมันก็ยิ้มโดยอัตโนมัติ
เธอว่าก็ไม่โกรธ เธองอแงฉันก็เป็นที่พัก
แล้วก็หวงมากๆไม่อยากให้ใครมาใกล้กับเธอ

หรือว่าเธอเป็นใครเสกคาถาอะไรกับใจฉัน
ทำฉันพิศวาสในทุกครั้งที่ฉันได้มอง
ปฏิกิริยาใจสั่นดั่งเป็นหมาเจอเจ้าของ..หัวใจ

ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสวยวันสวยคืน
มองก็ยิ่งสวยทุกคืนทุกวัน
ยังเขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม เขินทุกครั้งที่กอดกัน
เหมือนดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อวาน

ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสวยวันสวยคืน
มองก็ยิ่งสวยทุกคืนทุกวัน
ยังเขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม เขินทุกครั้งที่กอดกัน
เหมือนดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อวาน

ในทุกคืนจะนอนไม่อยากกอดหมอน
เพราะมันแค่อุ่นกาย
จะให้สบายใจกอดอะไรไม่เท่ากอดเธอ
เธอชอบชมตัวเอง ว่าเธอสวยให้ฟังเสมอ
หลงตัวเองไปเถอะ เพราะฉันก็หลงแค่เธอเหมือนกัน

หรือว่าเธอเป็นใคร เสกคาถาอะไรกับใจฉัน
ทำฉันพิศวาส ในทุกครั้งที่ฉันได้มอง
ปฏิกิริยาใจสั่นดั่งเป็นหมาเจอเจ้าของ..หัวใจ

ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสวยวันสวยคืน
มองก็ยิ่งสวยทุกคืนทุกวัน
ยังเขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม เขินทุกครั้งที่กอดกัน
เหมือนดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อวาน

ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสวยวันสวยคืน
มองก็ยิ่งสวยทุกคืนทุกวัน
ยังเขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม เขินทุกครั้งที่กอดกัน
เหมือนดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อวาน

( ดนตรี )

ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสวยวันสวยคืน
มองก็ยิ่งสวยทุกคืนทุกวัน
ยังเขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม เขินทุกครั้งที่กอดกัน
เหมือนดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อวาน

ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสวยวันสวยคืน
มองก็ยิ่งสวยทุกคืนทุกวัน
ยังเขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม เขินทุกครั้งที่กอดกัน
เหมือนดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อวาน

ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสวยวันสวยคืน
มองก็ยิ่งสวยทุกคืนทุกวัน
ยังเขินทุกครั้งที่เธอยิ้ม เขินทุกครั้งที่กอดกัน
เหมือนดั่งเพิ่งเจอกันเมื่อวาน
สวยวันสวยคืน

มิวสิควิดีโอ สวยวันสวยคืน JODAI

เพลง : สวยวันสวยคืน (คอร์ด)
ศิลปิน : JODAI
เนื้อร้อง/ทำนอง : JODAI
เรียบเรียง : JODAI
IG : @jodaisrnn__
คอร์ดเพลง สวยวันสวยคืน JODAI
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend