คอร์ดเพลง ปลายทางฝัน ฉันมีเธอ พี่หลวงกาโตะ x ลูกผา รัตพร

  
Text   
คอร์ดเพลง ปลายทางฝัน ฉันมีเธอ ศิลปิน พี่หลวงกาโตะ x ลูกผา รัตพร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C G | F C |
INTRO | Am G | F G | C |

 
ช.) เส้นท
C 
างความฝัน 
 
ที่เราส
G 
องร่วมกัน
 
ฝัน
F 
ฝ่ากันมาจน
C 
วันนี้
 
อาจมี
Am 
ล้มมีท้อบ้างบา
G 
งที 
 
แต่
F 
เราไม่เคยทิ้
G 
งกัน

 
ญ.)  
C 
แม้ชีวิตไม่ได้เ
G 
ป็นอย่างหวัง 
 
แต่ก็
F 
ยังมีเธออยู่ต
C 
รงนี้
 
ทําให้
Am 
ฉันเป็นคนที่โช
G 
คดี 
 
ชีวิต
F 
นี้ที่
G 
ฉันได้
C 
มีเธอ

 
ช.) วัน
Dm 
นี้ยังไม่สบาย 
 
อดทนเอา
Em 
หน่อยนะ
 
ญ.) ไม่เป็น
F 
ไร 
 
วันข้างห
G 
น้า 
 
ยังมีควา
C 
มหวัง
 
ช.) อนา
Dm 
คตที่ดี 
 
สิ่งที่เรานั้นใ
Em 
ฝ่ฝัน
 
ช.+ญ.) ต้องมีสัก
F 
วัน 
 
มันจะเป็นวันข
G 
องเรา

 
ช.) เหนื่อยกันมาแค่ไ
F 
หน 
 
 
G 
มีแค่เรา
Em 
ที่รู้
 
วัน
Am 
นี้ที่ฉัน
Dm 
ยังสู้ 
 
 
G 
มันก็เพื่อเธ
C 
อนะ

 
ญ.) สัญญาฉันจะไม่
F 
ทิ้ง 
 
ไม่
G 
ลืมเรื่องราวใน
Em 
วันนั้น
 
ที่เรา
Am 
สองลำบากมาด้ว
Dm 
ยกัน 
 
 
G 
 
ปลายทางความฝันของฉันต้อง
C 
มีเธอ

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
ช.) วัน
Dm 
นี้ยังไม่สบาย 
 
อดทนเอา
Em 
หน่อยนะ
 
ญ.) ไม่เป็น
F 
ไร 
 
วันข้างห
G 
น้า 
 
ยังมีควา
C 
มหวัง
 
ช.) อนา
Dm 
คตที่ดี 
 
สิ่งที่เรานั้นใ
Em 
ฝ่ฝัน
 
ช.+ญ.) ต้องมีสัก
F 
วัน 
 
มันจะเป็นวันข
G 
องเรา

 
ช.) เหนื่อยกันมาแค่ไ
F 
หน 
 
 
G 
มีแค่เรา
Em 
ที่รู้
 
วัน
Am 
นี้ที่ฉัน
Dm 
ยังสู้ 
 
 
G 
มันก็เพื่อเธ
C 
อนะ

 
ญ.) สัญญาฉันจะไม่
F 
ทิ้ง 
 
ไม่
G 
ลืมเรื่องราวใน
Em 
วันนั้น
 
ที่เรา
Am 
สองลำบากมาด้ว
Dm 
ยกัน 
 
 
G 

 
ช.+ญ.) เหนื่อยกันมาแค่ไ
F 
หน 
 
 
G 
มีแค่เรา
Em 
ที่รู้
 
วัน
Am 
นี้ที่ฉัน
Dm 
ยังสู้ 
 
 
G 
มันก็เพื่อเธ
C 
อนะ
 
สัญญาฉันจะไม่
F 
ทิ้ง 
 
ไม่
G 
ลืมเรื่องราวใน
Em 
วันนั้น
 
ที่เรา
Am 
สองลำบากมาด้ว
Dm 
ยกัน 
 
 
G 
 
ปลายทางความฝันของฉันต้อง
C 
มีเธอ

INSTRU | F G | Em Am |

 
ช.+ญ.) ที่เรา
Dm 
สองลำบากมาด้วยกัน 
 
 
G 
 
ปลายทางความฝันของฉันต้อง
C 
มีเธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ปลายทางฝัน ฉันมีเธอ


ช.) เส้นทางความฝัน ที่เราสองร่วมกัน ฝันฝ่ากันมาจนวันนี้
อาจมีล้มมีท้อบ้างบางที แต่เราไม่เคยทิ้งกัน

ญ.) แม้ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างหวัง แต่ก็ยังมีเธออยู่ตรงนี้
ทําให้ฉันเป็นคนที่โชคดี ชีวิตนี้ที่ฉันได้มีเธอ

ช.) วันนี้ยังไม่สบาย อดทนเอาหน่อยนะ
ญ.) ไม่เป็นไร วันข้างหน้า ยังมีความหวัง
ช.) อนาคตที่ดี สิ่งที่เรานั้นใฝ่ฝัน
ช.+ญ.) ต้องมีสักวัน มันจะเป็นวันของเรา

ช.) เหนื่อยกันมาแค่ไหน มีแค่เราที่รู้
วันนี้ที่ฉันยังสู้ มันก็เพื่อเธอนะ

ญ.) สัญญาฉันจะไม่ทิ้ง ไม่ลืมเรื่องราวในวันนั้น
ที่เราสองลำบากมาด้วยกัน
ปลายทางความฝันของฉันต้องมีเธอ

( ดนตรี )

ช.) วันนี้ยังไม่สบาย อดทนเอาหน่อยนะ
ญ.) ไม่เป็นไร วันข้างหน้า ยังมีความหวัง
ช.) อนาคตที่ดี สิ่งที่เรานั้นใฝ่ฝัน
ช.+ญ.) ต้องมีสักวัน มันจะเป็นวันของเรา

ช.) เหนื่อยกันมาแค่ไหน มีแค่เราที่รู้
วันนี้ที่ฉันยังสู้ มันก็เพื่อเธอนะ

ญ.) สัญญาฉันจะไม่ทิ้ง ไม่ลืมเรื่องราวในวันนั้น
ที่เราสองลำบากมาด้วยกัน

ช.+ญ.) เหนื่อยกันมาแค่ไหน
มีแค่เราที่รู้ วันนี้ที่ฉันยังสู้ มันก็เพื่อเธอนะ
สัญญาฉันจะไม่ทิ้ง ไม่ลืมเรื่องราวในวันนั้น
ที่เราสองลำบากมาด้วยกัน
ปลายทางความฝันของฉันต้องมีเธอ

ช.+ญ.) ที่เราสองลำบากมาด้วยกัน
ปลายทางความฝันของฉันต้องมีเธอ

มิวสิควิดีโอ ปลายทางฝัน ฉันมีเธอ พี่หลวงกาโตะ x ลูกผา รัตพร

เพลง : ปลายทางฝัน ฉันมีเธอ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แต พาราฮัท
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 098-674-8400
คอร์ดเพลง ปลายทางฝัน ฉันมีเธอ พี่หลวงกาโตะ x ลูกผา รัตพร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend