คอร์ดเพลง จากใจขี้เหล้า กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   


INTRO | F | Am | Bb | C | F | C |

 
ก่อนเป็นขี้เ
F 
มา 
 
เคยเข้าใจคำว่า
Am 
ฮัก
 
แต่พออก
Bb 
หัก 
 
จากคนที่ฮักกะเลยเป
C 
ลี่ยนไป
Bb 
จากเคยดีแสน
C 
ดี 
 
มื้อ
Am 
นี้กอดเหล้า
Dm 
นั่งไห้
 
มัน
Bb 
ทนบ่ไหว 
 
เมาแ
C 
ล้วกะไคแหน่อยู่

 
เคย
Bb 
เป็นคนดีแส
C 
นดี 
 
เหล้าบ่
Am 
มีดีกรีบ่เคย
Dm 
ต้อง
 
จาก
Bb 
วันที่เจ็บกะลอง 
 
ลองเ
C 
มาห่าเซาคิดฮอด

 
ขี้เหล้าคน
F 
นี้ 
 
เคยเป็นคนดี
C/E 
มาก่อน
 
ย้อนอกหักเลย
Dm 
ถอน 
 
ถอนใ
C 
จลงไว้ใน
Bb 
แก้ว 
 
 
C 
 
ขี้เหล้าคน
F 
นี้ 
 
แต่กี้ดีมาคัก
C/E 
แล้ว
 
ย้อนเจ็บบ่สร่างนี้
Dm 
แล้ว 
 
จาก
C 
คนบ่มีหั
Bb 
วใจ 
 
 
C 
 
ที่ถิ่มเฮาไป กะเ
F 
ลยเมา

INSTRU | F | C/E | Dm C | Bb C |
INSTRU | F | C/E | Dm C | Bb | C | C |

 
เคย
Bb 
เป็นคนดีแส
C 
นดี 
 
เหล้าบ่
Am 
มีดีกรีบ่เคย
Dm 
ต้อง
 
จาก
Bb 
วันที่เจ็บกะลอง 
 
ลองเ
C 
มาห่าเซาคิดฮอด

 
ขี้เหล้าคน
F 
นี้ 
 
เคยเป็นคนดี
C/E 
มาก่อน
 
ย้อนอกหักเลย
Dm 
ถอน 
 
ถอนใ
C 
จลงไว้ใน
Bb 
แก้ว 
 
 
C 
 
ขี้เหล้าคน
F 
นี้ 
 
แต่กี้ดีมาคัก
C/E 
แล้ว
 
ย้อนเจ็บบ่สร่างนี้
Dm 
แล้ว 
 
จาก
C 
คนบ่มีหั
Bb 
วใจ 
 
 
C 
โฮ..

 
ขี้เหล้าคน
F 
นี้ 
 
เคยเป็นคนดี
C/E 
มาก่อน
 
ย้อนอกหักเลย
Dm 
ถอน 
 
ถอนใ
C 
จลงไว้ใน
Bb 
แก้ว 
 
 
C 
 
ขี้เหล้าคน
F 
นี้ 
 
แต่กี้ดีมาคัก
C/E 
แล้ว
 
ย้อนเจ็บบ่สร่างนี้
Dm 
แล้ว 
 
จาก
C 
คนบ่มีหั
Bb 
วใจ 
 
 
C 
 
ที่ถิ่มเฮาไป กะเล
F 
ยเมา

OUTRO | Bb | Am | Gm C | F | F |


ก่อนเป็นขี้เมา เคยเข้าใจคำว่าฮัก
แต่พออกหัก จากคนที่ฮักกะเลยเปลี่ยนไป
จากเคยดีแสนดี มื้อนี้กอดเหล้านั่งไห้
มันทนบ่ไหว เมาแล้วกะไคแหน่อยู่

เคยเป็นคนดีแสนดี เหล้าบ่มีดีกรีบ่เคยต้อง
จากวันที่เจ็บกะลอง ลองเมาห่าเซาคิดฮอด

ขี้เหล้าคนนี้ เคยเป็นคนดีมาก่อน
ย้อนอกหักเลยถอน ถอนใจลงไว้ในแก้ว
ขี้เหล้าคนนี้ แต่กี้ดีมาคักแล้ว
ย้อนเจ็บบ่สร่างนี้แล้ว จากคนบ่มีหัวใจ
ที่ถิ่มเฮาไป กะเลยเมา

( ดนตรี )

เคยเป็นคนดีแสนดี เหล้าบ่มีดีกรีบ่เคยต้อง
จากวันที่เจ็บกะลอง ลองเมาห่าเซาคิดฮอด

ขี้เหล้าคนนี้ เคยเป็นคนดีมาก่อน
ย้อนอกหักเลยถอน ถอนใจลงไว้ในแก้ว
ขี้เหล้าคนนี้ แต่กี้ดีมาคักแล้ว
ย้อนเจ็บบ่สร่างนี้แล้ว จากคนบ่มีหัวใจ
ที่ถิ่มเฮาไป โฮ..

ขี้เหล้าคนนี้ เคยเป็นคนดีมาก่อน
ย้อนอกหักเลยถอน ถอนใจลงไว้ในแก้ว
ขี้เหล้าคนนี้ แต่กี้ดีมาคักแล้ว
ย้อนเจ็บบ่สร่างนี้แล้ว จากคนบ่มีหัวใจ
ที่ถิ่มเฮาไป กะเลยเมา

มิวสิควิดีโอ จากใจขี้เหล้า กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง : จากใจขี้เหล้า (คอร์ด)
ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend