คอร์ดเพลง ฮักเขาล่ะดีแล้ว กอล์ฟ สุทธิพงษ์

  
Text   


INTRO | E |

 
ฮักเขาล่ะดีแ
D 
ล้ว 
 
ไปนำเขา
C#m 
ดีแล้ว
 
ถิ่มเฮาไปนั่นล่ะ
Bm 
ถืกแล้ว 
 
ให้จบกันไ
E 
ปส่ำนี้

INSTRU | D | C#m | Bm | E | E |

 
สิจด
D 
จำว่าเถื่อนึง 
 
เฮาเคย
C#m 
ฮักกันส่ำใด๋
 
เคยให้
D 
ใจ 
 
และ
E 
คำว่าฮักกั
A 
นหลาย
 
เคยห
D 
อม เคยกอด เคยคิด
C#m 
ฮอดกันเบิด
F#m 
หัวใจ
 
เคยไ
D 
ด้ 
 
ใช้เวลาฮ่ว
E 
มกัน

 
แต่อาก
D 
ารเจ้าเปลี่ยน 
 
ใจ
C#m 
เจ้าบ่คือ
F#m 
เก่า
 
กะยอม
D 
รับ ถึงเฮา ต้องเลิ
E 
กกัน

 
ฮักเขาล่ะดีแ
D 
ล้ว 
 
ไปนำเขา
C#m 
ดีแล้ว
 
ถิ่มเฮาไปนั่นล่ะ
Bm 
ถืกแล้ว 
 
ให้จบกันไป
E 
ส่ำนี้
 
ไปตามใจเจ้
D 
าสา 
 
บ่ต้องห่วง
C#m 
ทางนี้
 
สิจด
D 
จำทุกเรื่องราว
C#m 
ที่เคยมี
 
สิจด
D 
จำทุกความทรง
C#m 
จำดีๆ 
 
ที่เ
Bm 
ฮาเคยมี
 
มื้อ
E 
นั้น 
 
ที่เจ้าทำนั่นมัน
A 
ถูกแล้ว

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m | Bm E | A |

 
แต่อาก
D 
ารเจ้าเปลี่ยน 
 
ใจ
C#m 
เจ้าบ่คือ
F#m 
เก่า
 
กะยอม
D 
รับ ถึงเฮา ต้องเลิ
E 
กกัน

 
ฮักเขาล่ะดีแ
D 
ล้ว 
 
ไปนำเขา
C#m 
ดีแล้ว
 
ถิ่มเฮาไปนั่นล่ะ
Bm 
ถืกแล้ว 
 
ให้จบกันไป
E 
ส่ำนี้
 
ไปตามใจเจ้
D 
าสา 
 
บ่ต้องห่วง
C#m 
ทางนี้
 
สิจด
D 
จำทุกเรื่องราว
C#m 
ที่เคยมี
 
สิจด
D 
จำทุกความทรง
C#m 
จำดีๆ 
 
ที่เ
Bm 
ฮาเคยมี
 
มื้อ
E 
นั้น.. 
 
ที่เจ้าทำนั่นมัน
A 
ถูกแล้ว

OUTRO | D | C#m | Bm E | A | A |


ฮักเขาล่ะดีแล้ว ไปนำเขาดีแล้ว
ถิ่มเฮาไปนั่นล่ะถืกแล้ว ให้จบกันไปส่ำนี้

( ดนตรี )

สิจดจำว่าเถี่ยนึง เฮาเคยฮักกันส่ำใด๋
เคยให้ใจ และคำว่าฮักกันหลาย
เคยหอม เคยกอด เคยคิดฮอดกันเบิดหัวใจ
เคยได้ ใช้เวลาฮ่วมกัน

แต่อาการเจ้าเปลี่ยน ใจเจ้าบ่คือเก่า
กะยอมรับ ถึงเฮา ต้องเลิกกัน

ฮักเขาล่ะดีแล้ว ไปนำเขาดีแล้ว
ถิ่มเฮาไปนั่นล่ะถืกแล้ว ให้จบกันไปส่ำนี้
ไปตามใจเจ้าสา บ่ต้องห่วงทางนี้
สิจดจำทุกเรื่องราวที่เคยมี
สิจดจำทุกความทรงจำดีๆ ที่เฮาเคยมี
มื้อนั้น ที่เจ้าทำนั่นมันถูกแล้ว

( ดนตรี )

แต่อาการเจ้าเปลี่ยน ใจเจ้าบ่คือเก่า
กะยอมรับ ถึงเฮา ต้องเลิกกัน

ฮักเขาล่ะดีแล้ว ไปนำเขาดีแล้ว
ถิ่มเฮาไปนั่นล่ะถืกแล้ว ให้จบกันไปส่ำนี้
ไปตามใจเจ้าสา บ่ต้องห่วงทางนี้
สิจดจำทุกเรื่องราวที่เคยมี
สิจดจำทุกความทรงจำดีๆ ที่เฮาเคยมี
มื้อนั้น ที่เจ้าทำนั่นมันถูกแล้ว

มิวสิควิดีโอ ฮักเขาล่ะดีแล้ว กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เพลง : ฮักเขาล่ะดีแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend