คอร์ดเพลง ใจตายโหง ศาล สานศิลป์ x นริศ อรัญรุตม์

  
Text   
คอร์ดเพลง ใจตายโหง ศาล สานศิลป์ x นริศ อรัญรุตม์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ศาล สานศิลป์ x นริศ อรัญรุตม์
เนื้อร้อง/ทำนอง : นริศ อรัญรุตม์
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


Tune to Eb
INTRO | Bm | F#m | G | A | ( 2 Times )

Bm 
แค่คำลาเจ้ากะบ่มี
F#m 
เฮ็ดคืออ้ายเป็นผีเป็นวิญญาณ
G 
ฝังฮักเฮาเอาไว้ในสุสาน
 
เจ้าบ่
A 
สนอ้ายสิเป็นหรือตาย

Bm 
ใจของอ้ายต้องกลายเป็นศพ
F#m 
เจ้าหลอยคบหลอยมีคนใหม่
G 
เชือดฮักแท้ปาดความไว้ใจ
A 
จนหัวใจอ้ายเพพัง

 
เฮ็ดกับ
Bm 
ดักฮักเฮาเอ
F#m 
าไว้
 
ล่อให้อ้
G 
ายมาตกหลุมพ
D 
ราง
 
เจ้าเบิด
Em 
ฮักอ้าย 
 
ตอน
F#m 
ใด๋น้อนาง
 
G 
จ้าคือส่างเฮ็ดไ
A 
ด้

 
หัวใจของอ้
D 
ายมันกะ
A 
ส่ำว่าผีตาย
Bm 
โหง
 
แค่ว่า
A 
มันบ่นอนในโ
G 
ลง
 
มื้อเจ้า
Em 
เอาเขามาแทนอ้
A 
าย
 
หัวใจของอ้
D 
าย 
 
ส่ำวิญญ
A 
าณที่ยังหา
Bm 
ยใจ
 
ขาดเจ้าแ
A 
ล้วสิอยู่ใจั่งใ
G 
ด๋
 
เจ้าคือ
Em 
ถิ่มฮักเฮาง่า
A 
ยๆ
 
ปล่อยใจอ้ายให้ตา
D 
ยโหง

INSTRU | Bm | F#m | Em | A |
INSTRU | Bm | F#m | Em | A |

 
เฮ็ดกับ
Bm 
ดักฮักเฮาเอ
F#m 
าไว้
 
ล่อให้อ้
G 
ายมาตกหลุมพ
D 
ราง
 
เจ้าเบิด
Em 
ฮักอ้าย 
 
ตอน
F#m 
ใด๋น้อนาง
 
G 
จ้าคือส่างเฮ็ดไ
A 
ด้

 
หัวใจของอ้
D 
ายมันกะ
A 
ส่ำว่าผีตาย
Bm 
โหง
 
แค่ว่า
A 
มันบ่นอนในโ
G 
ลง
 
มื้อเจ้า
Em 
เอาเขามาแทนอ้
A 
าย
 
หัวใจของอ้
D 
าย 
 
ส่ำวิญญ
A 
าณที่ยังหา
Bm 
ยใจ
 
ขาดเจ้าแ
A 
ล้วสิอยู่ใจั่งใ
G 
ด๋
 
เจ้าคือ
Em 
ถิ่มฮักเฮาง่า
A 
ยๆ
 
ปล่อยใจอ้ายให้ตา
D 
ยโหง

F#m 
คั่นแม่นเจ้าสิเฮ็ดปานนี้
 
กะฆ่าอิ
G 
หลีก่อนไปโลดน
D 
าง
Em 
สิจ่งชีวิต 
 
อ้าย
F#m 
ไว้เฮ็ดหยัง
 
ถ้า
G 
ฮักบ่ยัง 
 
อ้ายกะส่ำคนต
A 
าย

 
หัวใจของอ้
D 
ายมันกะ
A 
ส่ำว่าผีตาย
Bm 
โหง
 
แค่ว่า
A 
มันบ่นอนในโ
G 
ลง
 
มื้อเจ้า
Em 
เอาเขามาแทนอ้
A 
าย
 
หัวใจของอ้
D 
าย 
 
ส่ำวิญญ
A 
าณที่ยังหา
Bm 
ยใจ
 
ขาดเจ้าแ
A 
ล้วสิอยู่ใจั่งใ
G 
ด๋
 
เจ้าคือ
Em 
ถิ่มฮักเฮาง่า
A 
ยๆ
 
ปล่อยใจอ้ายให้ตา
D 
ยโหง

 
เจ้าคือ
Em 
ถิ่มฮักเฮาง่า
A 
ยๆ
 
ปล่อยใจอ้ายให้ตา
D 
ยโหง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจตายโหง


แค่คำลาเจ้ากะบ่มี
เฮ็ดคืออ้ายเป็นผีเป็นวิญญาณ
ฝังฮักเฮาเอาไว้ในสุสาน
เจ้าบ่สนอ้ายสิเป็นหรือตาย

ใจของอ้ายต้องกลายเป็นศพ
เจ้าหลอยคบหลอยมีคนใหม่
เชือดฮักแท้ปาดความไว้ใจ
จนหัวใจอ้ายเพพัง

เฮ็กดับดักฮักเฮาเอาไว้
ล่อให้อ้ายมาตกหลุมพราง
เจ้าเบิดฮักอ้าย ตอนใด๋น้อนาง
เจ้าคือส่างเฮ็ดได้

หัวใจของอ้ายมันกะส่ำว่าผีตายโหง
แค่ว่ามันบ่นอนในโลง
มื้อเจ้าเอาเขามาแทนอ้าย
หัวใจของอ้าย ส่ำวิญญณที่ยังหายใจ
ขาดเจ้าแล้วสิอยู่ใจั่งใด๋
เจ้าคือถิ่มฮักเฮาง่ายๆ
ปล่อยใจอ้ายให้ตายโหง

ดนตรี

เฮ็กดับดักฮักเฮาเอาไว้
ล่อให้อ้ายมาตกหลุมพราง
เจ้าเบิดฮักอ้าย ตอนใด๋น้อนาง
เจ้าคือส่างเฮ็ดได้

หัวใจของอ้ายมันกะส่ำว่าผีตายโหง
แค่ว่ามันบ่นอนในโลง
มื้อเจ้าเอาเขามาแทนอ้าย
หัวใจของอ้าย ส่ำวิญญาณที่ยังหายใจ
ขาดเจ้าแล้วสิอยู่ใจั่งใด๋
เจ้าคือถิ่มฮักเฮาง่ายๆ
ปล่อยใจอ้ายให้ตายโหง

คั่นแม่นเจ้าสิเฮ็ดปานนี้
กะฆ่าอิหลีก่อนไปโลดนาง
สิจ่งชีวิต อ้ายไว้เฮ็ดหยัง
ถ้าฮักบ่ยัง อ้ายกะส่ำคนตาย

หัวใจของอ้ายมันกะส่ำว่าผีตายโหง
แค่ว่ามันบ่นอนในโลง
มื้อเจ้าเอาเขามาแทนอ้าย
หัวใจของอ้าย ส่ำวิญญาณที่ยังหายใจ
ขาดเจ้าแล้วสิอยู่จั่งใด๋
เจ้าคือถิ่มฮักเฮาง่ายๆ
ปล่อยใจอ้ายให้ตายโหง

เจ้าคือถิ่มฮักเฮาง่ายๆ..
ปล่อยใจอ้ายให้ตายโหง

มิวสิควิดีโอ ใจตายโหง ศาล สานศิลป์ x นริศ อรัญรุตม์

เพลง : ใจตายโหง
ศิลปิน : ศาล สานศิลป์ x นริศ อรัญรุตม์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 061-0864591
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend