คอร์ดเพลง ลองฮักเบิ่งก่อน – นริศ อรัญรุตม์ 【Original Guide】

  
Text   

คอร์ดเพลง ลองฮักเบิ่งก่อน
ศิลปิน นริศ อรัญรุตม์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ลองฮักเบิ่งก่อน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
E 
อกแบบไว้จั่งได๋ 
 
คน
C#m 
ที่ใจของเจ้าตามหา
 
ต้
A 
องรวยหล่อบ่หล่า 
 
คนที่อ
B 
ยากฝากชีวิตไว้
 
E 
ว้าให้อ้ายฟังแหน่ 
 
เจ้าตั้
C#m 
งเกณฑ์ไว้สูงแค่ไหน
A 
พอมีสิทธิ์บ้างไหม 
 
หากว่าอ้
B 
ายมีแค่ฮักแท้

F#m 
ลอง.. 
 
B 
บเบิ่งก่อน 
 
 
G#m 
ลอง.. 
 
ฮั
C#m 
กเบิ่งแหน่
 
A 
ากบ่คือก็แค่ 
 
เอ่ยคำ
B 
ลาแล้วก็ไป
Bsus4 
 
B 

 
คนที่คิดว่าแ
A 
ม่น 
 
คนที่คิดว่าใ
B 
ช่ 
 
เป็นไผบอ
C#m 
กแหน่
 
คนที่ใจเจ้าแ
A 
คร์พร้อมสิมอบฮักแ
B 
ท้ 
 
วาดเอาไว้แบ
E 
บใด๋
F#m 
ขอโอกาสแหน่ห
B 
นา 
 
 
G#m 
หากบ่มากเกิ
C#m 
นไป
F#m 
ฮักแล้วมันบ่ใ
B 
ช่ค่อยไปจา
E 
กกัน 
 
 
Esus4 
 
E 

 
E 
จอะคนนั้นแล้วไป่ 
 
คน
C#m 
ที่ใจของเจ้าเฝ้าฝัน
 
A 
ากยังบ่พ้อคนนั่น 
 
มาฮั
B 
กกันเบิ่งก่อนเป็นหยัง

F#m 
ลอง.. 
 
B 
บเบิ่งก่อน 
 
 
G#m 
ลอง.. 
 
ฮั
C#m 
กเบิ่งแหน่
 
A 
ากบ่คือก็แค่ 
 
เอ่ยคำ
B 
ลาแล้วก็ไป
Bsus4 
 
B 

 
คนที่คิดว่าแ
A 
ม่น 
 
คนที่คิดว่าใ
B 
ช่ 
 
เป็นไผบอ
C#m 
กแหน่
 
คนที่ใจเจ้าแ
A 
คร์พร้อมสิมอบฮักแ
B 
ท้ 
 
วาดเอาไว้แบ
E 
บใด๋
F#m 
ขอโอกาสแหน่ห
B 
นา 
 
 
G#m 
หากบ่มากเกิ
C#m 
นไป
F#m 
ฮักแล้วมันบ่ใ
B 
ช่ 
 
ค่อยไปจา
E 
กกัน 
 
 
Esus4 

A 
ฮักแล้วมันบ่
B 
ใช่.. 
 
 
Bsus4 
 
B 
 
ค่อยไปจา
A 
กกัน..
B 
 
C#m 

เนื้อเพลง
ออกแบบไว้จังได๋ คนที่ใจของเจ้าตามหา
ต้องรวยหล่อบ่หล่า คนที่อยากฝากชีวิตไว้
เว้าให้อ้ายฟังแหน่ เจ้าตั้งเกณฑ์ไว้สูงแค่ไหน
พอมีสิทธิ์บ้างไหม หากว่าอ้ายมีแค่ฮักแท้

ลองคบเบิ่งก่อน ลองฮักเบิ่งแหน่
หากบ่คือก็แค่ เอ่ยคำลาแล้วก็ไป

คนที่คิดว่าแม่น คนที่คิดว่าใช่ เป็นไผบอกแหน่
คนที่ใจเจ้าแคร์พร้อมที่มอบฮักแท้วาดเอาไว้แบบใด๋
ขอโอกาสแหน่หนา หากบ่มากเกินไป
ฮักแล้วมันบ่ใช่ค่อยไปจากกัน

เจอะคนนั้นแล้วไป่ คนที่ใจของเจ้าเข้าฝัน
หากยังบ่พ้อคนนั่น มาฮักกันเบิ่งก่อนเป็นหยัง

ลองคบเบิ่งก่อน ลองฮักเบิ่งแหน่
หากบ่คือก็แค่ เอ่ยคำลาแล้วก็ไป

คนที่คิดว่าแม่น คนที่คิดว่าใช่ เป็นไผบอกแหน่
คนที่ใจเจ้าแคร์พร้อมที่มอบฮักแท้วาดเอาไว้แบบใด๋
ขอโอกาสแหน่หนา หากบ่มากเกินไป
ฮักแล้วมันบ่ใช่ค่อยไปจากกัน

ฮักแล้วมันบ่ใช่.. ค่อยไปจากกัน..
เพลง : ลองฮักเบิ่งก่อน
คำร้อง/ทำนอง : นริศ อรัญรุตม์
คอร์ดเพลง ลองฮักเบิ่งก่อน - นริศ อรัญรุตม์ 【Original Guide】
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend