คอร์ดเพลง เจ้าสาวผีเสื้อ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

  
Text   

INTRO | D | D | D | D |
INTRO | A | A | D | D |

 
ฤดูกาลเปลี่ยน ร้อนวน
D 
ฝนหนาว
 
สัตว์โลกคนเรา กายใจเปลี่ยนไป
Bm 
ตามกาล
 
เส้นทาง
Em 
ชีวิต 
 
เส้นเดียววกวนทุ
A 
กวัน
 
อาจแปรเปลี่ยน
Bm 
ผัน 
 
ดังเรื่อง
A 
ราวเจ้าสาวผีเ
D 
สื้อ

 
ร่อนใจหาคู่ ฤดู
D 
เหมันต์
 
สืบสร้างตำนาน ดำรงค์เผ่าพงศ์
Bm 
พันธุ์เครือ
 
จุดหมายปลาย
Em 
ทางหลั่งฝัน 
 
ธารน้อยลอ
Bm 
ยเรือ
 
หาดงามฉ่ำเ
D 
ชื้อ 
 
หินส
A 
วยห้วยลำตะ
D 
คอง

 
บินข้าม
Bm 
ถนน… 
 
สายมิตร
D 
ภาพ
 
หนาวเหน็บเจ็บอาบ คราบน้ำ
A 
ตานอง
 
คอยหน่อย ปีก
D 
รัก หักยัง ประ
Bm 
คอง
 
ถลาครร
A 
ลอง ล่องทาง
D 
สายเก่า

 
เจ็บปวด
D 
นัก 
 
ความรักให้โลก
Bm 
เรืองรอง
 
กับตอบส
Em 
นอง 
 
ให้เห็นเพียงเส้น
Bm 
ทางเศร้า
 
อยากให้เ
D 
ธอบิน 
 
สูงกว่าเส้นทาง
Bm 
สายเก่า
 
บินเส้นทาง
A 
ดาว 
 
เจ้าสาวของช
D 
าวผีเสื้อ

INSTRU | D | D | A | D |
INSTRU | D | D | Em | Em |
INSTRU | Bm | A | F#m | D |
INSTRU | D | D | D | A |

 
บินข้าม  
Bm 
ถนน… 
 
สายมิตร
D 
ภาพ
 
หนาวเหน็บเจ็บอาบ คราบน้ำ
A 
ตานอง
 
คอยหน่อย ปีก
D 
รัก หักยัง ประ
Bm 
คอง
 
ถลาครร
A 
ลอง ล่องทาง
D 
สายเก่า

 
เจ็บปวด
D 
นัก 
 
ความรักให้โลก
Bm 
เรืองรอง
 
กับตอบส
Em 
นอง 
 
ให้เห็นเพียงเส้น
Bm 
ทางเศร้า
 
อยากให้เ
D 
ธอบิน 
 
สูงกว่าเส้นทาง
Bm 
สายเก่า
 
บินเส้นทาง
A 
ดาว 
 
เจ้าสาวของช
D 
าวผีเสื้อ

 
ฤดูกาลเปลี่ยน ร้อนวน
D 
ฝนหนาว
 
ผีเสื้อดวงดาว หาด
Em 
ทรายเส้นทางล
D 
ำธาร
 
ด้วยปีกแห่ง
Em 
รัก 
 
หักแล้วเลยฤดูก
A 
าล
 
เจ็บเหงาเศ
Bm 
ร้าฝัน 
 
เงียบ
A 
งันเจ้าสาวผีเ
D 
สื้อ
 
เจ็บเหงา เศร้าฝัน เงียบ
A 
งันเจ้าสาวผี
D 
เสื้อ

OUTRO | D | D | A | D |
OUTRO | D | D | D | Em D | D |

มิวสิควิดีโอ เจ้าสาวผีเสื้อ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เพลง : เจ้าสาวผีเสื้อ
ศิลปิน : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend