คอร์ดเพลง ไม่ถือโทษ โกรธเคือง Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ถือโทษ โกรธเคือง Phumin

คอร์ดเพลง ไม่ถือโทษ โกรธเคือง Phumin

เพลง :

ศิลปิน : Phumin

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี

คอร์ดทั้งหมด : D,Bm,G,A


Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

 
ให้นึก
D 
ถึงครั้งแรกที่เจอ
 
ตอนที่
Bm 
เธอส่งยิ้มให้ฉัน
 
ตอนที่เ
G 
ราเริ่มสร้างความสัมพันธ์
 
คือตอนที่
A 
ฉันเชื่อมั่นในเธอ

 
มันเป็นค
D 
วามรักที่สุดจะงดงาม
 
จนตัว
Bm 
ฉันอยากให้เวลาหยุดไป
 
จะขอเก็บเ
G 
ธอและความทรงจำนี้ไว้ข้างใน
 
ไม่อยากให้ใ
A 
คร 
 
ได้มาเชยชม

 
เธอบอกกับ
D 
ฉันว่าที่ตรงนี้
 
มันจะ
Bm 
มีแค่เธอกับฉัน
 
จะไม่
G 
มีวันที่เราสองคนห่างกัน
 
เธอดูแล
A 
ฉัน 
 
ฉันก็ดูแลเธอ

 
แต่ใยเว
D 
ลามันล่วงเลยผ่านไป
 
ใจของ
Bm 
เธอมันต้องเปลี่ยนตาม
 
จากความ
G 
รักของเราที่เคยหอมหวาน
 
น้ำผึ้งพระ
A 
จันทร์กลายเป็นยอดบรั่นดี

 
เธอห่างออกไ
D 
ป 
 
อยู่ไกลแสนไกล
 
ห่างกันไ
Bm 
กลอย่างตอนแรกเริ่ม
 
กลับมาเ
G 
ถิดที่รักมาช่วยเพิ่ม
 
เติมความ
A 
รักที่มันหล่นหายกลางทาง

 
และต่อจาก
D 
นี้ให้เราลืมมันไป
 
เรื่องร้า
Bm 
ยๆ 
 
ที่เคยบั่นทอน
 
ให้เธอกับ
G 
ฉัน 
 
นึกถึงเพียงแค่ตอน
 
ที่เราส
A 
องเริ่มต้นกันมา

 
ให้ความ
D 
รักเป็นเครื่องนำพา
 
ให้เว
Bm 
ลา 
 
รักษาบาดแผล
 
ตัวของ
G 
ฉัน 
 
ไม่เคยคิดเลยแม้
 
ยังไงแล้วแ
A 
ต่จะไม่ถือโทษโกรธเคือง

 
ดา ดา  
D 
ดา ดาดา ดาดา
 
ดาดา
Bm 
ดา 
 
ฉันไม่ถือโทษโกรธเคือง
 
ดา ดา  
G 
ดา ดาดา ดาดา
 
ดาดา
A 
ดา 
 
ฉันไม่ถือโทษโกรธเคือง

 
โปรดเถิดเ
D 
ธอ 
 
เห็นแก่ความสัมพันธ์
 
ให้นึก
Bm 
ถึงคืนวันที่ผ่าน
 
ให้คิด
G 
ถึงเรื่องราวที่ร่วมสร้าง
 
มันนานแสนน
A 
านจะเดินทางมาได้เพียงนี้

 
แต่ใยเว
D 
ลามันล่วงเลยผ่านไป
 
ใจของ
Bm 
เธอมันต้องเปลี่ยนตาม
 
จากความ
G 
รักของเราที่เคยหอมหวาน
 
น้ำผึ้งพระ
A 
จันทร์กลายเป็นยอดบรั่นดี

 
เธอห่างออกไ
D 
ป 
 
อยู่ไกลแสนไกล
 
ห่างกันไ
Bm 
กลอย่างตอนแรกเริ่ม
 
กลับมาเ
G 
ถิดที่รักมาช่วยเพิ่ม
 
เติมความ
A 
รักที่มันหล่นหายกลางทาง

 
และต่อจาก
D 
นี้ให้เราลืมมันไป
 
เรื่องร้า
Bm 
ยๆ 
 
ที่เคยบั่นทอน
 
ให้เธอกับ
G 
ฉัน 
 
นึกถึงเพียงแค่ตอน
 
ที่เราส
A 
องเริ่มต้นกันมา

 
ให้ความ
D 
รักเป็นเครื่องนำพา
 
ให้เว
Bm 
ลา 
 
รักษาบาดแผล
 
ตัวของ
G 
ฉัน 
 
ไม่เคยคิดเลยแม้
 
ยังไงแล้วแ
A 
ต่จะไม่ถือโทษโกรธเคือง

 
ดา ดา  
D 
ดา ดาดา ดาดา
 
ดาดา
Bm 
ดา 
 
ฉันไม่ถือโทษโกรธเคือง
 
ดา ดา  
G 
ดา ดาดา ดาดา
 
ดาดา
A 
ดา 
 
ฉันไม่ถือโทษโกรธเคือง.
A 
..เลย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่ถือโทษ โกรธเคือง


ให้นึกถึงครั้งแรกที่เจอ
ตอนที่เธอส่งยิ้มให้ฉัน
ตอนที่เราเริ่มสร้างความสัมพันธ์
คือตอนที่ฉันเชื่อมั่นในเธอ

มันเป็นความรักที่สุดจะงดงาม
จนตัวฉันอยากให้เวลาหยุดไป
จะขอเก็บเธอและความทรงจำนี้ไว้ข้างใน
ไม่อยากให้ใคร ได้มาเชยชม

เธอบอกกับฉันว่าที่ตรงนี้
มันจะมีแค่เธอกับฉัน
จะไม่มีวันที่เราสองคนห่างกัน
เธอดูแลฉัน ฉันก็ดูแลเธอ

แต่ใยเวลามันล่วงเลยผ่านไป
ใจของเธอมันต้องเปลี่ยนตาม
จากความรักของเราที่เคยหอมหวาน
น้ำผึ้งพระจันทร์กลายเป็นยอดบรั่นดี

เธอห่างออกไป อยู่ไกลแสนไกล
ห่างกันไกลอย่างตอนแรกเริ่ม
กลับมาเถิดที่รักมาช่วยเพิ่ม
เติมความรักที่มันหล่นหายกลางทาง

และต่อจากนี้ให้เราลืมมันไป
เรื่องร้ายๆ ที่เคยบั่นทอน
ให้เธอกับฉัน นึกถึงเพียงแค่ตอน
ที่เราสองเริ่มต้นกันมา

ให้ความรักเป็นเครื่องนำพา
ให้เวลา รักษาบาดแผล
ตัวของฉัน ไม่เคยคิดเลยแม้
ยังไงแล้วแต่จะไม่ถือโทษโกรธเคือง

ดา ดา ดา ดาดา ดาดา
ดาดาดา ฉันไม่ถือโทษโกรธเคือง
ดา ดา ดา ดาดา ดาดา
ดาดาดา ฉันไม่ถือโทษโกรธเคือง

โปรดเถิดเธอ เห็นแก่ความสัมพันธ์
ให้นึกถึงคืนวันที่ผ่าน
ให้คิดถึงเรื่องราวที่ร่วมสร้าง
มันนานแสนนานจะเดินทางมาได้เพียงนี้

แต่ใยเวลามันล่วงเลยผ่านไป
ใจของเธอมันต้องเปลี่ยนตาม
จากความรักของเราที่เคยหอมหวาน
น้ำผึ้งพระจันทร์กลายเป็นยอดบรั่นดี

เธอห่างออกไป อยู่ไกลแสนไกล
ห่างกันไกลอย่างตอนแรกเริ่ม
กลับมาเถิดที่รักมาช่วยเพิ่ม
เติมความรักที่มันหล่นหายกลางทาง

และต่อจากนี้ให้เราลืมมันไป
เรื่องร้ายๆ ที่เคยบั่นทอน
ให้เธอกับฉัน นึกถึงเพียงแค่ตอน
ที่เราสองเริ่มต้นกันมา

ให้ความรักเป็นเครื่องนำพา
ให้เวลา รักษาบาดแผล
ตัวของฉัน ไม่เคยคิดเลยแม้
ยังไงแล้วแต่จะไม่ถือโทษโกรธเคือง

ดา ดา ดา ดาดา ดาดา
ดาดาดา ฉันไม่ถือโทษโกรธเคือง
ดา ดา ดา ดาดา ดาดา
ดาดาดา ฉันไม่ถือโทษโกรธเคือง…เลย..

มิวสิควิดีโอ ไม่ถือโทษ โกรธเคือง Phumin

เพลง ไม่ถือโทษ โกรธเคือง
ศิลปิน : Phumin
Music Producer : จ๊อบ เสรี
Mix & Mastering : ภิรศักดิ์ สุวรรณศรี

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend