คอร์ดเพลง ฉันยินดีโอบกอดเธอ Phumin (ภูมิมินท์)

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉันยินดีโอบกอดเธอ Phumin (ภูมิมินท์)

คอร์ด :

ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี

คอร์ดในเพลง : C,Am,F,G,Dm,Em


Tune to Eb
INTRO | F | G | Em | Am |
INTRO | Dm | Em | Dm | G |

C 
เธอเปรียบดั่งต้นไม้ 
 
ที่เด่น
Am 
สวยหลายราตรี
 
ผลัดใ
F 
บสีเขียว
G 
ขจี 
 
สง่า
C 
สูงเทียบแผ่นฟ้า
C 
มีต้นไม้มากมาย 
 
ที่ผุด
Am 
ขึ้นตามกาลเวลา
 
เปรียบ
F 
ดั่งผู้คนนา
G 
นา 
 
ที่ผ่าน
C 
มาในชีวิตเธอ

C 
แล้วค่อยๆ ตายไป บ้างล้ม
Am 
หายบ้างแห้งเหี่ยว
 
บาง
F 
ต้นเคียงข้างแป๊ปเ
G 
ดียว 
 
ก็ลา
C 
ลับลงสู่พื้น
C 
มีแค่เพียงเถาวัลย์ 
 
โอบกอด
Am 
เธอทุกค่ำคืน
 
ไม่เ
F 
คยหวนคืนสู่
G 
พื้น 
 
ยอมหยัด
C 
ยืนไม่ลาไกล

C 
วันเวลาผ่านพ้น 
 
จนต้นไ
Am 
ม้สูงตระหง่าน
F 
มองเห็นการเปลี่ยน
G 
ผัน 
 
เหล่าบุป
C 
ผาที่มากมี
C 
และฉันในนามเถาวัลย์ 
 
จะอยู่เคียง
Am 
ข้างเธอคนดี
F 
อีกกี่เดือนกี่
G 
ปี 
 
ก็ไม่
C 
มีวันลาลับไกล

 
ต่อ
C 
ให้ผู้คนมากมาย 
 
จะหล่น
Am 
หายไม่หวนคืน
 
แต่จะ
F 
มีฉันเพียงผู้
G 
นึง 
 
ที่ยัง
C 
รักและห่วงใย
C 
ยามเมื่อเธอเติบโต 
 
เพื่อนดอกไ
Am 
ม้จะค่อยหายไป
 
แต่เ
F 
ธอก็ต้องไปให้ไ
G 
หว 
 
เพื่อชม
C 
ผืนพงไพรแห่งนี้

 
หากความ
F 
รักของเรามันเป็นอย่า
G 
งนี้
 
ฉันยิน
Em 
ดีโอบกอดเธอต้นไ
Am 
ม้ใหญ่
 
หากลม
F 
ฝนวันไหนมันแห้งเหือดไ
G 
 
ฉันจะเลื้อยไ
Em 
ปยังสายลำธาร 
 
เอาน้ำใ
Am 
ห้เธอ
Dm 
ยามที่เธอเหี่ยว
Em 
เฉา 
 
 
Dm 
ยามที่เธอโรย
Em 
รา
Dm 
เมื่อยามที่ป่าพา
Em 
เธอกลับคืน
 
ฉันจ
Dm 
ะยอมถูกกลืนลงไ
G 
ป 
 
เคียงข้างเ
C 
ธอ

C 
บุปผา นภา นที สิ่งเหล่า
Am 
นี้ไม่ต้องการ
 
ภูเ
F 
ขาพื้นดินสายธ
G 
าร 
 
ไม่เคย
C 
คิดจะไขว่คว้า
C 
เหมือนว่าความหวังดี 
 
จะมีใ
Am 
ห้ต้นไม้มากกว่า
 
มันเ
F 
ลยไม่ปรารถ
G 
นา 
 
จะเข้า
C 
มาครอบครองผู้ใด

 
เว
C 
ลาพรากคนข้างกาย 
 
พรากความ
Am 
หมายความทรงจำ
F 
เวลาพรากเอาความง
G 
าม 
 
หมู่ดอกไ
C 
ม้ไปจากเธอ
C 
แต่ไม่เคยมีเลย 
 
ที่ทำให้
Am 
ฉันต้องพรากเธอ
 
ไม่
F 
มีสักทีเลยเ
G 
ธอ 
 
ที่ไม่เ
C 
จอฉันอยู่ตรงนี้

 
หากความ
F 
รักของเรามันเป็นอย่า
G 
งนี้
 
ฉันยิน
Em 
ดีโอบกอดเธอต้นไ
Am 
ม้ใหญ่
 
หากลม
F 
ฝนวันไหนมันแห้งเหือดไ
G 
 
ฉันจะเลื้อยไ
Em 
ปยังสายลำธาร 
 
เอาน้ำใ
Am 
ห้เธอ
Dm 
ยามที่เธอเหี่ยว
Em 
เฉา 
 
 
Dm 
ยามที่เธอโรย
Em 
รา
Dm 
เมื่อยามที่ป่าพา
Em 
เธอกลับคืน
 
ฉันจ
Dm 
ะยอมถูกกลืนลงไ
G 
ป 
 
เคียงข้างเ
C 
ธอ

INSTRU | C | Am | F G | C |
INSTRU | C | Am | F G | C |

 
ถ้าล
C 
องมองมันดีๆ 
 
บทความ
Am 
นี้คือที่สุด
 
ของค
F 
วามรักที่สุด
G 
แท้ 
 
ไม่มี
C 
แม้ที่เปรียบปราน
C 
ความหวังดีเถาวัลย์ 
 
เปรียบดัง
Am 
ฉันที่ให้เธอ
 
แม้
F 
มันไม่ได้เลิศเ
G 
ลอ 
 
แต่เธอ
C 
หาไม่ได้อีกแล้ว
 
ก็
C 
มีบางที่น้อยใจ 
 
เธอใส่ใ
Am 
จดอกไม้ช่ออื่น
 
แต่
F 
ฉันก็ไม่เคยจะ
G 
ฝืน 
 
ปล่อยมือ
C 
ฉันที่กอดเธอ

 
หลายค
C 
รั้งที่มองดูเธอ 
 
หกระ
Am 
เหินปนกันไป
 
แต่เถา
F 
วัลย์ก็ไม่เคยไปไ
G 
หน 
 
ยังกอดต้นไ
C 
ม้ไว้สุดแรง
C 
หากว่ามันต้องตาย 
 
ปรารถ
Am 
นาไว้เพียงแค่
 
ให้ต
F 
ายไปกับรัก
G 
แท้ 
 
เจ้าต้นไ
C 
ม้ดั่งที่ต้องการ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันยินดีโอบกอดเธอ


เธอเปรียบดั่งต้นไม้ ที่เด่นสวยหลายราตรี
ผลัดใบสีเขียวขจี สง่าสูงเทียบแผ่นฟ้า
มีต้นไม้มากมาย ที่ผุดขึ้นตามกาลเวลา
เปรียบดั่งผู้คนนานา ที่ผ่านมาในชีวิตเธอ

แล้วค่อยๆ ตายไป บ้างล้มหายบ้างแห้งเหี่ยว
บางต้นเคียงข้างแป๊ปเดียว ก็ลาลับลงสู่พื้น
มีแค่เพียงเถาวัลย์ โอบกอดเธอทุกค่ำคืน
ไม่เคยหวนคืนสู่พื้น ยอมหยัดยืนไม่ลาไกล

วันเวลาผ่านพ้น จนต้นไม้สูงตระหง่าน
มองเห็นการเปลี่ยนผัน เหล่าบุปผาที่มากมี
และฉันในนามเถาวัลย์ จะอยู่เคียงข้างเธอคนดี
อีกกี่เดือนกี่ปี ก็ไม่มีวันลาลับไกล

ต่อให้ผู้คนมากมาย จะหล่นหายไม่หวนคืน
แต่จะมีฉันเพียงผู้นึง ที่ยังรักและห่วงใย
ยามเมื่อเธอเติบโต เพื่อนดอกไม้จะค่อยหายไป
แต่เธอก็ต้องไปให้ไหว เพื่อชมผืนพงไพรแห่งนี้

หากความรักของเรามันเป็นอย่างนี้
ฉันยินดีโอบกอดเธอต้นไม้ใหญ่
หากลมฝนวันไหนมันแห้งเหือดไป
ฉันจะเลื้อยไปยังสายลำธาร เอาน้ำให้เธอ
ยามที่เธอเหี่ยวเฉา ยามที่เธอโรยรา
เมื่อยามที่ป่าพาเธอกลับคืน
ฉันจะยอมถูกกลืนลงไป เคียงข้างเธอ

บุปผา นภา นที สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการ
ภูเขาพื้นดินสายธาร ไม่เคยคิดจะไขว่คว้า
เหมือนว่าความหวังดี จะมีให้ต้นไม้มากกว่า
มันเลยไม่ปรารถนา จะเข้ามาครอบครองผู้ใด

เวลาพรากคนข้างกาย พรากความหมายความทรงจำ
เวลาพรากเอาความงาม หมู่ดอกไม้ไปจากเธอ
แต่ไม่เคยมีเลย ที่ทำให้ฉันต้องพรากเธอ
ไม่มีสักทีเลยเธอ ที่ไม่เจอฉันอยู่ตรงนี้

หากความรักของเรามันเป็นอย่างนี้
ฉันยินดีโอบกอดเธอต้นไม้ใหญ่
หากลมฝนวันไหนมันแห้งเหือดไป
ฉันจะเลื้อยไปยังสายลำธาร เอาน้ำให้เธอ
ยามที่เธอเหี่ยวเฉา ยามที่เธอโรยรา
เมื่อยามที่ป่าพาเธอกลับคืน
ฉันจะยอมถูกกลืนลงไป เคียงข้างเธอ

( ดนตรี )

ถ้าลองมองมันดีๆ บทความนี้คือที่สุด
ของความรักที่สุดแท้ ไม่มีแม้ที่เปรียบปราน
ความหวังดีเถาวัลย์ เปรียบดังฉันที่ให้เธอ
แม้มันไม่ได้เลิศเลอ แต่เธอหาไม่ได้อีกแล้ว
ก็มีบางที่น้อยใจ เธอใส่ใจดอกไม้ช่ออื่น
แต่ฉันก็ไม่เคยจะฝืน ปล่อยมือฉันที่กอดเธอ

หลายครั้งที่มองดูเธอ หกระเหินปนกันไป
แต่เถาวัลย์ก็ไม่เคยไปไหน ยังกอดต้นไม้ไว้สุดแรง
หากว่ามันต้องตาย ปรารถนาไว้เพียงแค่
ให้ตายไปกับรักแท้ เจ้าต้นไม้ดั่งที่ต้องการ..

มิวสิควิดีโอ ฉันยินดีโอบกอดเธอ Phumin (ภูมิมินท์)

เพลง : ฉันยินดีโอบกอดเธอ
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์)
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend