หน้าแรก » Phumin » คอร์ดเพลง ยินดีมากกว่า – Phumin

คอร์ดเพลง ยินดีมากกว่า – Phumin

คอร์ดเพลง : ยินดีมากกว่า Phumin

คอร์ดเพลง ยินดีมากกว่า - Phumin

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : A7, Bm, D, F#m


INTRO | D | F#m | Bm | A7 | ( 2 Times )

 
จะจด
จำในทุกนาที 
 
ที่เราเค
F#m 
ยมีเวลาร่วมกัน
Bm 
คิดถึงกันบ้าง 
 
ในฐา
A7 
นะผู้เคยร่วมทาง
 
ธอจะอยู่ตรงนั้น 
 
อยู่ตรง
F#m 
กลางใจฉันตลอดไป
 
ถ้าไม่ไ
Bm 
หวนึกถึงกันได้ 
 
ฉันจะไ
A7 
ปปลอบใจเธอเอง

ขอให้เธอได้มี 
 
เพื่อน
F#m 
ดีๆมาเติมช่องว่าง
Bm 
ในทุกการเดินทาง 
 
ก็ขอเส้นท
A7 
างจงมีแต่ความสุข
 
จะเก็บมัน
ไว้ในความทรงจำ 
 
ทุกถ้อ
F#m 
ยคำที่เธอร่ำลา
 
ไม่เคย
Bm 
คิดโกรธเลยนะ
 
แม้เสียน้ำ
A7 
ตากับการจากไปก็ตาม

 
แต่
ถือว่าเป็นเรื่องราว 
 
เรื่อง
F#m 
ดีๆ 
 
ที่มีแก่ฉัน
 
ขอบ
Bm 
คุณทุกคืนวัน 
 
จากใจ
A7 
ฉันคนเดิมของเธอ
ฉันยินดีเสมอ 
 
กับทา
F#m 
งเดินที่เธอเลือกเอง
Bm 
ขอให้เสียงเพลง 
 
บทเพลง
A7 
นี้ส่งไปให้ฟัง

ขอให้รักของเรา 
 
กลายมา
F#m 
เป็นเรื่องราวดีๆ
Bm 
ถึงแม้จบลงครั้งนี้ 
 
ขอให้เ
A7 
ราให้อภัยกัน
ฉันยังรักยังห่วง 
 
ห่วงตัว
F#m 
เธออย่าให้เจอเรื่องร้าย
Bm 
ให้เธอจำชื่อฉันไว้ 
 
ฉันจะไ
A7 
ปส่งทางเธอเอง

ในทุกความสัมพันธ์ 
 
ก่อนจา
F#m 
กกันจะต้องมีน้ำตา
 
ครั้ง
Bm 
นี้ขอให้คิดว่า 
 
มันเป็นน้ำ
A7 
ตาแห่งความตื้นตัน
 
ความหวัง
ดีของเราสองคน
 
จะเป็นแรงผลัก
F#m 
ดันให้กันตลอดไป
 
หากว่า
Bm 
วันพรุ่งนี้เป็นเช่นไร
 
เธอจะอยู่ใ
A7 
นใจฉันตลอดกาล

ขอให้รักของเรา 
 
มันกลายมา
F#m 
เป็นเรื่องราวดีๆ
Bm 
ถึงแม้จบลงครั้งนี้ 
 
ขอให้เ
A7 
ราให้อภัยกัน
ฉันยังรักยังห่วง 
 
ห่วงตัว
F#m 
เธออย่าให้เจอเรื่องร้าย
Bm 
ให้เธอจำชื่อฉันไว้ 
 
ฉันจะไ
A7 
ปส่งทางเธอเอง

INSTRU | D | F#m | Bm | A7 | ( 2 Times )

ขอให้รักของเรา 
 
กลายมา
F#m 
เป็นเรื่องราวดีๆ
Bm 
ถึงแม้จบลงครั้งนี้ 
 
ขอให้เ
A7 
ราให้อภัยกัน
ฉันยังรักยังห่วง 
 
ห่วงตัว
F#m 
เธออย่าให้เจอเรื่องร้าย
Bm 
ให้เธอจำชื่อฉันไว้ 
 
ฉันจะไ
A7 
ปส่งทางเธอเอง

ขอให้รักของเรา 
 
มันกลายมา
F#m 
เป็นเรื่องราวดีๆ
Bm 
ถึงแม้จบลงครั้งนี้ 
 
ขอให้เ
A7 
ราให้อภัยกัน
ฉันยังรักยังห่วง 
 
ห่วงตัว
F#m 
เธออย่าให้เจอเรื่องร้าย
Bm 
ให้เธอจำชื่อฉันไว้ 
 
ฉันจะไ
A7 
ปส่งทางเธอเอง

 
หากเ
ธอได้ฟังเพลงนี้ 
 
โปรดนึกถึง
F#m 
กันในบางเวลา
Bm 
รักมากๆเลยนะ 
 
จะในฐา
A7 
นะอะไรก็ตาม
ก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียว
 
หนึ่งเดียวใ
F#m 
นใจของฉันตลอดกาล
 
ต่อจา
Bm 
กนี้เราสองแยกทาง 
 
แต่ฉันยิ
A7 
นดีที่เคยมีเธอ

ล่าลาลา 
 
หล่าล
F#m 
าลา 
 
ลาลา
 
ต่อจา
Bm 
กนี้เราสองแยกทาง
 
แต่ฉันยิน
A7 
ดีที่เคยมีเธอ..
 
ร่วมเดินตลอ
ดมา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยินดีมากกว่า


จะจดจำในทุกนาที ที่เราเคยมีเวลาร่วมกัน
คิดถึงกันบ้าง ในฐานะผู้เคยร่วมทาง
เธอจะอยู่ตรงนั้น อยู่ตรงกลางใจฉันตลอดไป
ถ้าไม่ไหวนึกถึงกันได้ ฉันจะไปปลอบใจเธอเอง

ขอให้เธอได้มี เพื่อนดีๆมาเติมช่องว่าง
ในทุกการเดินทาง ก็ขอเส้นทางจงมีแต่ความสุข
จะเก็บมันไว้ในความทรงจำ ทุกถ้อยคำที่เธอร่ำลา
ไม่เคยคิดโกรธเลยนะ
แม้เสียน้ำตากับการจากไปก็ตาม

แต่ถือว่าเป็นเรื่องราว เรื่องดีๆ ที่มีแก่ฉัน
ขอบคุณทุกคืนวัน จากใจฉันคนเดิมของเธอ
ฉันยินดีเสมอ กับทางเดินที่เธอเลือกเอง
ขอให้เสียงเพลง บทเพลงนี้ส่งไปให้ฟัง

ขอให้รักของเรา กลายมาเป็นเรื่องราวดีๆ
ถึงแม้จบลงครั้งนี้ ขอให้เราให้อภัยกัน
ฉันยังรักยังห่วง ห่วงตัวเธออย่าให้เจอเรื่องร้าย
ให้เธอจำชื่อฉันไว้ ฉันจะไปส่งทางเธอเอง

ในทุกความสัมพันธ์ ก่อนจากกันจะต้องมีน้ำตา
ครั้งนี้ขอให้คิดว่า มันเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตัน
ความหวังดีของเราสองคน
จะเป็นแรงผลักดันให้กันตลอดไป
หากว่าวันพรุ่งนี้เป็นเช่นไร
เธอจะอยู่ในใจฉันตลอดกาล

ขอให้รักของเรา มันกลายมาเป็นเรื่องราวดีๆ
ถึงแม้จบลงครั้งนี้ ขอให้เราให้อภัยกัน
ฉันยังรักยังห่วง ห่วงตัวเธออย่าให้เจอเรื่องร้าย
ให้เธอจำชื่อฉันไว้ ฉันจะไปส่งทางเธอเอง

( ดนตรี )

ขอให้รักของเรามันกลายมาเป็นเรื่องราวดีๆ
ถึงแม้จบลงครั้งนี้ ขอให้เราให้อภัยกัน
ฉันยังรักยังห่วง ห่วงตัวเธออย่าให้เจอเรื่องร้าย
ให้เธอจำชื่อฉันไว้ ฉันจะไปส่งทางเธอเอง

ขอให้รักของเรามันกลายมาเป็นเรื่องราวดีๆ
ถึงแม้จบลงครั้งนี้ ขอให้เราให้อภัยกัน
ฉันยังรักยังห่วง ห่วงตัวเธออย่าให้เจอเรื่องร้าย
ให้เธอจำชื่อฉันไว้ ฉันจะไปส่งทางเธอเอง

หากเธอได้ฟังเพลงนี้ โปรดนึกถึงกันในบางเวลา
รักมากๆเลยนะ จะในฐานะอะไรก็ตาม
ก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียว
หนึ่งเดียวในใจของฉันตลอดกาล
ต่อจากนี้เราสองแยกทาง แต่ฉันยินดีที่เคยมีเธอ

ล่าลาลา หล่าลาลา ลาลา

ต่อจากนี้เราสองแยกทาง
แต่ฉันยินดีที่เคยมีเธอ.. ร่วมเดินตลอดมา..

มิวสิควิดีโอ ยินดีมากกว่า Phumin

เพลง ยินดีมากกว่า
ศิลปิน : Phumin
คำร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา