คอร์ดเพลง แสงตะเกียงปลายดอย Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง แสงตะเกียงปลายดอย Phumin

คอร์ดเพลง แสงตะเกียงปลายดอย Phumin

เพลง :

ศิลปิน : Phumin

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี

คอร์ดทั้งหมด : D,A/C#,Bm,F#m,G,A


Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm F#m |
INTRO | G F#m | G A |

 
ครูถ
D 
วิล 
 
ครูสาวเจ้าไฟ
F#m 
แรง
 
เพิ่งเรียนจบป้าย
Bm 
แดง
 
จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อน
F#m 
การศึกษาไทย
 
เพื่อน
G 
ฉัน..พากันวาด
F#m 
หวังไว้
 
ว่าเธอเรียนจบไ
G 
 
จะไปเป็นครูประจำโรงเ
A 
รียนชั้นนำ

 
อย่างคน
D 
นั้น 
 
อยากสอนโรงเรีย
A/C# 
นนี้
 
โรงเรียนไหน
Bm 
ก็ดี 
 
ถ้ามีเงินเดือนให้เขาเ
F#m 
พียงพอ
 
แต่ชี
G 
วิต..ต้องการสิ่งใด
F#m 
หนอ
 
การมีเงินทองมาก
G 
พอ 
 
หรือเกียรติภูมิของปูช
A 
นีย์

 
ครูถ
D 
วิล 
 
ลาแล้วเมือง
A/C# 
ตึกสูง
 
และเส้นทางที่
Bm 
มุ่ง 
 
จะมุ่งสู่ดอยทุรกันด
A 
าร
 
ที่ตรง
G 
นั้น..ยังมีเพียงน้อ
F#m 
งฉัน
 
เด็กน้อยยังรอ
G 
วันที่การศึกษาเข้ามาชโล
A 
มใจ

 
ครูส
D 
าว.. 
 
ทิ้งความวุ่ย
A/C# 
วาย
 
ทิ้งแม้ความส
Bm 
บาย
 
เพียงก่อนตายอยากทำหน้า
A 
ที่ของครู
 
ขอบ
G 
คุณนะที่มาช่วย
F#m 
หนู
 
ที่นี่ไม่มี
G 
ครู ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแ
A 
ม้เงิน

 
แต่ที่แห่ง
D 
นี้..จะมีความสุ
A/C# 
ขล้น
 
ที่เจ้าไม่อาจ
Bm 
ค้นจะหามันเจอในเมืองที่วุ่
A 
นวาย
 
และความ
G 
รักจากเด็กน้อยที่มาก
F#m 
หลาย
 
พวกเขาจะมอบใ
G 
ห้ปูชนีย์ผู้เป็นที่รั
A 
กยิ่ง

G 
ในเมืองหลวงกว้างไ
A 
กล
 
มันจะมีโอ
F#m 
กาสดี
A 
ๆ 
 
อยู่ทุ
Bm 
กที่ร่ำไป
 
จะ
G 
มีครูคนใดหนอใ
A 
คร
 
จะยอมทิ้งไ
D 
ด้แม้
A/C# 
ความ
Bm 
สบาย
 
แก่น
G 
แท้มันอยู่ที่ใ
A 
 
ความเป็น
F#m 
ครูต้อง
A 
มีสิ่ง
Bm 
ใด
 
มีเงินท
G 
อง ชื่อเสียง มากม
A 
าย
 
หรือเพียงเพราะได้ทำหน้าที่
D 
ครู

 
แค่เพียงอยาก
D 
รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไ
A 
 
ที่ที่ใครต่อใ
Bm 
ครก็ไม่อยากมาเพราะมัน
F#m 
ทุรกันดาร
 
ดังตอน
G 
นี้ 
 
ฉันเหลือเพียงภาพ
F#m 
ฝัน
 
ว่าต้องมีสัก
G 
วันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเ
A 
รียนดี 
 
 
หากตัว
D 
ฉัน..จะทิ้งตัวพวก
F#m 
เขา
 
เด็กน้อยบนภู
Bm 
เขา 
 
พวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่
F#m 
นไร
 
อนา
G 
คต..คงมืดมิดดั
F#m 
บไป
 
ถ้าไม่มีครูใ
G 
ดให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่
A 
นี่

 
ก็ไม่
D 
รู้..ว่าจะ
A/C# 
กี่ปี
 
มันจะมีสั
Bm 
กทีที่ปูชนีย์เข้ามาสอ
F#m 
นเรา
 
การศึก
G 
ษา..เด็กน้อยบน
F#m 
ภูเขา
 
คือด้านมืดที่เ
G 
ราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไ
A 
ขสักที
 
พี่
D 
จ๋า 
 
เด็กน้อยอยู่บ
A/C# 
นนั้น 
 
เขาต้องมีความสำ
Bm 
คัญ
 
เท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้
A 
นล่าง
 
คือคำ
G 
ขอข้อสุดท้ายของเรือ
F#m 
จ้าง
 
ผู้ที่เป็นแสงส
G 
ว่างเหมือนดังตะเกียงปลายด
A 
อย

G 
ในเมืองหลวงกว้างไ
A 
กล
 
มันจะมีโอ
F#m 
กาสดี
A 
ๆ 
 
อยู่ทุ
Bm 
กที่ร่ำไป
 
จะ
G 
มีครูคนใดหนอใ
A 
คร
 
จะยอมทิ้งไ
D 
ด้แม้
A/C# 
ความ
Bm 
สบาย
 
แก่น
G 
แท้มันอยู่ที่ใ
A 
 
ความเป็น
F#m 
ครูต้อง
A 
มีสิ่ง
Bm 
ใด
 
มีเงินท
G 
อง ชื่อเสียง มากม
A 
าย
 
หรือเพียงเพราะได้ทำหน้าที่
D 
ครู

INSTRU | D A/C# | Bm F#m |
INSTRU | G F#m | G A |
INSTRU | D A/C# | Bm F#m |
INSTRU | G F#m | G A |

 
แค่เพียงอยาก
D 
รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไ
A 
 
ที่ที่ใครต่อใ
Bm 
ครก็ไม่อยากมาเพราะมัน
F#m 
ทุรกันดาร
 
ดังตอน
G 
นี้ 
 
ฉันเหลือเพียงภาพ
F#m 
ฝัน
 
ว่าต้องมีสัก
G 
วันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเ
A 
รียนดี 
 
 
หากตัว
D 
ฉัน..จะทิ้งตัวพวก
F#m 
เขา
 
เด็กน้อยบนภู
Bm 
เขา 
 
พวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่
F#m 
นไร
 
อนา
G 
คต..คงมืดมิดดั
F#m 
บไป
 
ถ้าไม่มีครูใ
G 
ดให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่
A 
นี่

 
ก็ไม่
D 
รู้..ว่าจะ
A/C# 
กี่ปี
 
มันจะมีสั
Bm 
กทีที่ปูชนีย์เข้ามาสอ
F#m 
นเรา
 
การศึก
G 
ษา..เด็กน้อยบน
F#m 
ภูเขา
 
คือด้านมืดที่เ
G 
ราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไ
A 
ขสักที
 
พี่
D 
จ๋า 
 
เด็กน้อยอยู่บ
A/C# 
นนั้น
 
เขาต้องมีความสำ
Bm 
คัญ
 
เท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้
A 
นล่าง
 
คือคำ
G 
ขอข้อสุดท้ายของเรือ
F#m 
จ้าง
 
ผู้ที่เป็นแสงส
G 
ว่างเหมือนดังตะเกียงปลายด
A 
อย.
D 
..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แสงตะเกียงปลายดอย


ครูถวิล ครูสาวเจ้าไฟแรง
เพิ่งเรียนจบป้ายแดง
จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนการศึกษาไทย
เพื่อนฉัน..พากันวาดหวังไว้
ว่าเธอเรียนจบไป
จะไปเป็นครูประจำโรงเรียนชั้นนำ

อย่างคนนั้น อยากสอนโรงเรียนนี้
โรงเรียนไหนก็ดี ถ้ามีเงินเดือนให้เขาเพียงพอ
แต่ชีวิต..ต้องการสิ่งใดหนอ
การมีเงินทองมากพอ หรือเกียรติภูมิของปูชนีย์

ครูถวิล ลาแล้วเมืองตึกสูง
และเส้นทางที่มุ่ง จะมุ่งสู่ดอยทุรกันดาร
ที่ตรงนั้น..ยังมีเพียงน้องฉัน
เด็กน้อยยังรอวันที่การศึกษาเข้ามาชโลมใจ

ครูสาว.. ทิ้งความวุ่ยวาย
ทิ้งแม้ความสบาย
เพียงก่อนตายอยากทำหน้าที่ของครู
ขอบคุณนะที่มาช่วยหนู
ที่นี่ไม่มีครู ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแม้เงิน

แต่ที่แห่งนี้..จะมีความสุขล้น
ที่เจ้าไม่อาจค้นจะหามันเจอในเมืองที่วุ่นวาย
และความรักจากเด็กน้อยที่มากหลาย
พวกเขาจะมอบให้ปูชนีย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง

ในเมืองหลวงกว้างไกล
มันจะมีโอกาสดีๆ อยู่ทุกที่ร่ำไป
จะมีครูคนใดหนอใคร
จะยอมทิ้งได้แม้ความสบาย
แก่นแท้มันอยู่ที่ใด
ความเป็นครูต้องมีสิ่งใด
มีเงินทอง ชื่อเสียง มากมาย
หรือเพียงเพราะได้ทำหน้าที่ครู

แค่เพียงอยากรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไร
ที่ที่ใครต่อใครก็ไม่อยากมาเพราะมันทุรกันดาร
ดังตอนนี้ ฉันเหลือเพียงภาพฝัน
ว่าต้องมีสักวันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเรียนดี ๆ
หากตัวฉัน..จะทิ้งตัวพวกเขา
เด็กน้อยบนภูเขา พวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่นไร
อนาคต..คงมืดมิดดับไป
ถ้าไม่มีครูใดให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่นี่

ก็ไม่รู้..ว่าจะกี่ปี
มันจะมีสักทีที่ปูชนีย์เข้ามาสอนเรา
การศึกษา..เด็กน้อยบนภูเขา
คือด้านมืดที่เราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไขสักที
พี่จ๋า เด็กน้อยอยู่บนนั้น เขาต้องมีความสำคัญ
เท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้นล่าง
คือคำขอข้อสุดท้ายของเรือจ้าง
ผู้ที่เป็นแสงสว่างเหมือนดังตะเกียงปลายดอย

ในเมืองหลวงกว้างไกล
มันจะมีโอกาสดีๆ อยู่ทุกที่ร่ำไป
จะมีครูคนใดหนอใคร
จะยอมทิ้งได้แม้ความสบาย
แก่นแท้มันอยู่ที่ใด
ความเป็นครูต้องมีสิ่งใด
มีเงินทอง ชื่อเสียง มากมาย
หรือเพียงเพราะได้ทำหน้าที่ครู

( ดนตรี )

แค่เพียงอยากรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไร
ที่ที่ใครต่อใครก็ไม่อยากมาเพราะมันทุรกันดาร
ดังตอนนี้ ฉันเหลือเพียงภาพฝัน
ว่าต้องมีสักวันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเรียนดี ๆ
หากตัวฉัน..จะทิ้งตัวพวกเขา
เด็กน้อยบนภูเขา พวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่นไร
อนาคต..คงมืดมิดดับไป
ถ้าไม่มีครูใดให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่นี่

ก็ไม่รู้..ว่าจะกี่ปี
มันจะมีสักทีที่ปูชนีย์เข้ามาสอนเรา
การศึกษา..เด็กน้อยบนภูเขา
คือด้านมืดที่เราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไขสักที
พี่จ๋า เด็กน้อยอยู่บนนั้น
เขาต้องมีความสำคัญ
เท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้นล่าง
คือคำขอข้อสุดท้ายของเรือจ้าง
ผู้ที่เป็นแสงสว่างเหมือนดังตะเกียงปลายดอย…

มิวสิควิดีโอ แสงตะเกียงปลายดอย Phumin

เพลง แสงตะเกียงปลายดอย
ศิลปิน : Phumin
แบ็คอัพ : ภัทรพล มีชัย
มิกซ์มาสเตอร์ : ภิรศักดิ์ สุวรรณศรี
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend