คอร์ดเพลง หากเวียนมาพบกันใหม่ Phumin

  
Text   
คอร์ดเพลง หากเวียนมาพบกันใหม่ Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

คอร์ด :

ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : C,Em,G,Am


INTRO | C | Em | Am | G |

C 
แสงไฟสลัว 
 
ในค่ำคืนฉ
G/B 
ะนี้เธอเป็นเช่
Em 
นไร
 
ตั้งแต่วันที่เรา
Am 
สองต้องห่างไกล
 
มีเพียงสุดขอบฟ้าไ
G 
กล 
 
เชื่อมเราสอง

C 
ฝัน..ทุกค่ำคืน 
 
สุดแต่ใจจะ
Em 
ฝืนเมื่อห่างกัน
 
ยามที่มีหยาด
Am 
ฝนหล่นลงในทุกวัน
 
ยิ่งทำให้ใจ
G 
ฉันเหน็บหนาวเหลือเกิน

 
นึกถึงทีไ
C 
รหัวใจร้อนดังกว่าไฟ
 
ลมเอ๋ยขอให้พัด
Em 
ใจของฉันกลับคืน
 
ต้องทนเก็บเรื่องราวไ
Am 
ว้ด้วยความขมขื่น
 
บางทีอยากจะ
G 
ลืม 
 
ก็ยิ่งห่วงใย

 
นานแล้วที่ไม่ได้เ
C 
จอได้ผ่านมาพบ
 
บางทีก็อยากจะ
Em 
ลบเรื่องราวทิ้งไป
 
ถึงจะต่อให้
Am 
ฉันลบยิ่งเท่าไหร่
 
แต่มันยิ่งถูกเก็บไ
G 
ว้ข้างในใจฉัน

C 
คืนที่มืดหมอง
 
เราทั้ง
Em 
สองจะมองเห็นดาวชัดขึ้น
 
ยามที่เรานั่ง
Am 
ร้องเสียใจสะอื้น
 
เราจะคิด
G 
ถึงคนเคยยืนข้างกัน

C 
หวัง..แค่เพียง
 
ให้เรื่องราวถูกเ
Em 
ขียนไว้บนพื้นทราย
 
ยามที่ผ่านมา
Am 
พบขอให้ยิ้มให้
 
ให้จดจำความห
G 
มายเมื่อวันผ่านมา

 
ยังรักเหมือนเดิมเส
C 
มอไม่เคยเปลี่ยนผัน
 
วอนขอให้ดาวบน
Em 
นั้น 
 
มาเคียงข้างเธอ
 
ยามที่ไม่มี
Am 
ฉันข้างๆเหมือนเคย
 
แต่ไม่เลยไม่เ
G 
คยไม่คิดถึงกัน

 
ขอให้พบสิ่ง
C 
ดีที่เธอวาดฝัน
 
ความรักจะเป็นอย่าง
Em 
นั้นคงอยู่ต่อไป
 
และหากว่ามีวันไ
Am 
หนร่วมทางกันใหม่
 
ยังยินดีเส
G 
มอแค่เธอเรียกฉัน

INSTRU | C | Em | Am | G |

 
ถึงแม้ฉันต้องจากไ
C 
กล 
 
ไกลสุดแสน
 
ความรักที่ยังเบ่ง
Em 
บานถึงแม้ห่างไกล
 
เรื่องเราจะถูกพูด
Am 
ถึงเมื่อพบกันใหม่
 
ฉันก็จะยังคงยกใ
G 
ห้เธอเป็นที่หนึ่ง

 
รอยยิ้มที่มันติดต
C 
รึง 
 
ไม่จากไปไหน
 
ดวงดาวที่เคยหา
Em 
ยไปก็จะกลับมา
 
ถึงต่อให้บนฟาก
Am 
ฟ้าไร้แสงจันทรา
 
แต่เธอก็จะรู้
G 
ว่ายังมีดวงดาว

 
ถึงแม้มีเพียงหนึ่งด
C 
วงที่มันส่องแสง
 
แต่แสงของดาวดวง
Em 
นั้น 
 
จะทำให้รู้
 
เปรียบดังในตอ
Am 
นนี้ 
 
ที่เธอเป็นอยู่เธอ
 
เธอก็จะได้
G 
รู้ใครรักเธอจริง

 
ไม่ขอให้เธอเห็นใ
C 
จในวันอ่อนแอ
 
ไม่แม้ขอวอนให้
Em 
เธอ 
 
เคียงอยู่คู่ฉัน
 
อยากเพียงอยากจะ
Am 
ขอเมื่อในสักวัน
 
เพียงเธอยิ้มให้
G 
กัน 
 
เมื่อผ่านมาเจอ

C 
ขอวอนเพลงนี้
 
หอบเอาความหวั
Em 
งดีไปให้เธอ
 
ขอบคุณความสุขทั้งห
Am 
ลายที่มันล้นเอ่อ
 
ฉันจะเก็บเธอไ
G 
ว้ในใจตลอดก
C 
าล

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หากเวียนมาพบกันใหม่


แสงไฟสลัว ในค่ำคืนฉะนี้เธอเป็นเช่นไร
ตั้งแต่วันที่เราสองต้องห่างไกล
มีเพียงสุดขอบฟ้าไกล เชื่อมเราสอง

ฝัน..ทุกค่ำคืน สุดแต่ใจจะฝืนเมื่อห่างกัน
ยามที่มีหยาดฝนหล่นลงในทุกวัน
ยิ่งทำให้ใจฉันเหน็บหนาวเหลือเกิน

นึกถึงทีไรหัวใจร้อนดังกว่าไฟ
ลมเอ๋ยขอให้พัดใจของฉันกลับคืน
ต้องทนเก็บเรื่องราวไว้ด้วยความขมขื่น
บางทีอยากจะลืม ก็ยิ่งห่วงใย

นานแล้วที่ไม่ได้เจอได้ผ่านมาพบ
บางทีก็อยากจะลบเรื่องราวทิ้งไป
ถึงจะต่อให้ฉันลบยิ่งเท่าไหร่
แต่มันยิ่งถูกเก็บไว้ข้างในใจฉัน

คืนที่มืดหมอง
เราทั้งสองจะมองเห็นดาวชัดขึ้น
ยามที่เรานั่งร้องเสียใจสะอื้น
เราจะคิดถึงคนเคยยืนข้างกัน

หวัง..แค่เพียง
ให้เรื่องราวถูกเขียนไว้บนพื้นทราย
ยามที่ผ่านมาพบขอให้ยิ้มให้
ให้จดจำความหมายเมื่อวันผ่านมา

ยังรักเหมือนเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนผัน
วอนขอให้ดาวบนนั้น มาเคียงข้างเธอ
ยามที่ไม่มีฉันข้างๆเหมือนเคย
แต่ไม่เลยไม่เคยไม่คิดถึงกัน

ขอให้พบสิ่งดีที่เธอวาดฝัน
ความรักจะเป็นอย่างนั้นคงอยู่ต่อไป
และหากว่ามีวันไหนร่วมทางกันใหม่
ยังยินดีเสมอแค่เธอเรียกฉัน

( ดนตรี )

ถึงแม้ฉันต้องจากไกล ไกลสุดแสน
ความรักที่ยังเบ่งบานถึงแม้ห่างไกล
เรื่องเราจะถูกพูดถึงเมื่อพบกันใหม่
ฉันก็จะยังคงยกให้เธอเป็นที่หนึ่ง

รอยยิ้มที่มันติดตรึง ไม่จากไปไหน
ดวงดาวที่เคยหายไปก็จะกลับมา
ถึงต่อให้บนฟากฟ้าไร้แสงจันทรา
แต่เธอก็จะรู้ว่ายังมีดวงดาว

ถึงแม้มีเพียงหนึ่งดวงที่มันส่องแสง
แต่แสงของดาวดวงนั้น จะทำให้รู้
เปรียบดังในตอนนี้ ที่เธอเป็นอยู่เธอ
เธอก็จะได้รู้ใครรักเธอจริง

ไม่ขอให้เธอเห็นใจในวันอ่อนแอ
ไม่แม้ขอวอนให้เธอ เคียงอยู่คู่ฉัน
อยากเพียงอยากจะขอเมื่อในสักวัน
เพียงเธอยิ้มให้กัน เมื่อผ่านมาเจอ

ขอวอนเพลงนี้
หอบเอาความหวังดีไปให้เธอ
ขอบคุณความสุขทั้งหลายที่มันล้นเอ่อ
ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจตลอดกาล

มิวสิควิดีโอ หากเวียนมาพบกันใหม่ Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

เพลง : หากเวียนมาพบกันใหม่
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)
เรียบเรียง :
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend