คอร์ดเพลง อัสดง – ภูมิมินท์ บึงชารี (Phumin)

  
Text   

คอร์ดเพลง : อัสดง ภูมิมินท์ บึงชารี

คอร์ดเพลง อัสดง - ภูมิมินท์ บึงชารี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ภูมิมินท์ บึงชารี : อัสดง


INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |
INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm | Bm |

Bm 
แสงตะวันเริ่มลาขอ
F#m 
บฟ้าลงไปทุกที่
G 
กับไม่คนคน
A 
นี้นั่งเหงาอยู่ริ
D 
มระเบียง
Bm 
ได้ยินเสียง 
 
แผ่วลมก้อ
F#m 
งมาแต่ไกล
 
มองเ
G 
ห็นเจ้านกฝูงใ
A 
หญ่เริ่มบินกลับ
D 
รัง

 
แต่ใย
G 
ฉันถึงยังเคว้งคว้าง
 
มองไม่
F#m 
เห็นเส้นทางที่หวัง
G 
คิดถึงคนต้นท
A 
างมากมายเหลือเ
D 
กิน

 
ฝากความ
Bm 
รักให้ลมพาไป
 
ฝากดวง
F#m 
ใจให้ล่องลอยตาม
 
ฝากถ
G 
ามคนที่บ้
A 
านเป็นจัง
D 
ได๋
 
อยู่ทา
Bm 
งนี้ลูกสบายดี
 
อิพ่ออิ
F#m 
แม่บ่ต้องเป็นห่วง
G 
คิดถึงต้นบักม่
A 
วง 
 
คึดฮอดบ้า
D 
นหลาย
Bm 
หากอีหยังดีขึ้น
 
อยากกลั
F#m 
บไปแนบซบเคียงกาย
G 
รอลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้
A 
อแม่

Bm 
วันคืนผ่าน 
 
แต่ยังคิ
F#m 
ดถึงอยู่ทุกนาที
G 
อัสดงยา
A 
มนี้นั่งเหงาอยู่ริมระเ
D 
บียง
Bm 
คิดถึงเสียง 
 
เป่า
F#m 
แคนของพ่อจับใจ
G 
อิจฉาเจ้านกฝูงให
A 
ญ่ 
 
พร้อมกันกลั
D 
บรัง

 
แต่ใย
G 
ฉันถึงยังเคว้งคว้าง
 
มองไม่
F#m 
เห็นเส้นทางที่หวัง
G 
คิดถึงคนต้นท
A 
างมากมายเหลือเ
D 
กิน

 
ฝากความ
Bm 
รักให้ลมพาไป
 
ฝากดวง
F#m 
ใจให้ล่องลอยตาม
 
ฝากถ
G 
ามคนที่บ้
A 
านเป็นจัง
D 
ได๋
 
อยู่ทา
Bm 
งนี้ลูกสบายดี
 
อิพ่ออิ
F#m 
แม่บ่ต้องเป็นห่วง
G 
คิดถึงต้นบักม่
A 
วง 
 
คึดฮอดบ้า
D 
นหลาย
Bm 
หากอีหยังดีขึ้น
 
อยากกลั
F#m 
บไปแนบซบเคียงกาย
G 
รอลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้
A 
อแม่

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm | ( 4 Times )

 
ฝากความ
Bm 
รักให้ลมพาไป
 
ฝากดวง
F#m 
ใจให้ล่องลอยตาม
 
ฝากถ
G 
ามคนที่บ้
A 
านเป็นจัง
D 
ได๋
 
อยู่ทา
Bm 
งนี้ลูกสบายดี
 
อิพ่ออิ
F#m 
แม่บ่ต้องเป็นห่วง
G 
คิดถึงต้นบักม่
A 
วง 
 
คึดฮอดบ้า
D 
นหลาย
Bm 
หากอีหยังดีขึ้น
 
อยากกลั
F#m 
บไปแนบซบเคียงกาย
G 
รอลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้
A 
อแม่

 
ฝากความ
Bm 
รักให้ลมพาไป
 
ฝากดวง
F#m 
ใจให้ล่องลอยตาม
 
ฝากถ
G 
ามคนที่บ้
A 
านเป็นจัง
D 
ได๋
 
อยู่ทา
Bm 
งนี้ลูกสบายดี
 
อิพ่ออิ
F#m 
แม่บ่ต้องเป็นห่วง
G 
คิดถึงต้นบักม่
A 
วง 
 
คึดฮอดบ้า
D 
นหลาย
Bm 
หากอีหยังดีขึ้น
 
อยากกลั
F#m 
บไปแนบซบเคียงกาย
G 
รอลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้
A 
อแม่

OUTRO | Bm | Bm | Bm | Bm | ( 2 Times )


แสงตะวันเริ่มลาขอบฟ้าลงไปทุกที่
กับไม่คนคนนี้นั่งเหงาอยู่ริมระเบียง
ได้ยินเสียง แผ่วลมก้องมาแต่ไกล
มองเห็นเจ้านกฝูงใหญ่เริ่มบินกลับรัง

แต่ใยฉันถึงยังเคว้งคว้าง
มองไม่เห็นเส้นทางที่หวัง
คิดถึงคนต้นทางมากมายเหลือเกิน

ฝากความรักให้ลมพาไป
ฝากดวงใจให้ล่องลอยตาม
ฝากถามคนที่บ้านเป็นจังได๋
อยู่ทางนี้ลูกสบายดี
อิพ่ออิแม่บ่ต้องเป็นห่วง
คิดถึงต้นบักม่วง คึดฮอดบ้านหลาย
หากอีหยังดีขึ้น
อยากกลับไปแนบซบเคียงกาย
รอลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้อแม่

วันคืนผ่าน แต่ยังคิดถึงอยู่ทุกนาที
อัสดงยามนี้นั่งเหงาอยู่ริมระเบียง
คิดถึงเสียง เป่าแคนของพ่อจับใจ
อิจฉาเจ้านกฝูงใหญ่ พร้อมกันกลับรัง

แต่ใยฉันถึงยังเคว้งคว้าง
มองไม่เห็นเส้นทางที่หวัง
คิดถึงคนต้นทางมากมายเหลือเกิน

ฝากความรักให้ลมพาไป
ฝากดวงใจให้ล่องลอยตาม
ฝากถามคนที่บ้านเป็นจังได๋
อยู่ทางนี้ลูกสบายดี
อิพ่ออิแม่บ่ต้องเป็นห่วง
คิดถึงต้นบักม่วง คึดฮอดบ้านหลาย
หากอีหยังดีขึ้น
อยากกลับไปแนบซบเคียงกาย
รอลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้อแม่

( ดนตรี )

ฝากความรักให้ลมพาไป
ฝากดวงใจให้ล่องลอยตาม
ฝากถามคนที่บ้านเป็นจังได๋
อยู่ทางนี้ลูกสบายดี
อิพ่ออิแม่บ่ต้องเป็นห่วง
คิดถึงต้นบักม่วง คึดฮอดบ้านหลาย
หากอีหยังดีขึ้น
อยากกลับไปแนบซบเคียงกาย
รอลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้อแม่

ฝากความรักให้ลมพาไป
ฝากดวงใจให้ล่องลอยตาม
ฝากถามคนที่บ้านเป็นจังได๋
อยู่ทางนี้ลูกสบายดี
อิพ่ออิแม่บ่ต้องเป็นห่วง
คิดถึงต้นบักม่วง คึดฮอดบ้านหลาย
หากอีหยังดีขึ้น
อยากกลับไปแนบซบเคียงกาย
รอลูกให้ไหวเด้อพ่อเด้อแม่

มิวสิควิดีโอ อัสดง ภูมิมินท์ บึงชารี

เพลง อัสดง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend