คอร์ดเพลง ดาราภาคใต้ แน้ม ธรรมดาไม่ใส่ไข่

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ดาราภาคใต้ แน้ม ธรรมดาไม่ใส่ไข่

คอร์ดเพลง ดาราภาคใต้ แน้ม ธรรมดาไม่ใส่ไข่

เพลง :

ศิลปิน : แน้ม ธรรมดาไม่ใส่ไข่

เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์

คอร์ดทั้งหมด : G,Em,C,D,Am,Bm


INTRO | G | G | G | G Em D Em |
INTRO | G | G | G | G Em D Em | D |
INTRO | G | G | Em | Em | C | C | D | D | D |

 
น้องว่าพี่ขาด
G 
หุ้น 
 
ขาดหุ้นตรงไหน
 
ช่วยบอกพี่ที ดูให้
C 
ดีๆ 
 
นี่มันดาราภาคใ
D 
ต้เลยนะ
 
ไปไหนมาไ
G 
หนก็มีแต่คนขอถ่าย
Em 
รูปที
 
ยิ้มให้
C 
ดีๆ 1 2 3 แชะ 1 2 3 แ
D 
ชะ

 
วันก่อนพี่ไปเข้า
Em 
ผับ 
 
เห็นสาวนั้นนั่งเล่นโทร
D 
ศัพท์
 
อัยยะลังก้าววว เธอมอง
G 
มา

*

 
เธอมามอง
Am 
มาแล้วก็ยิ้ม 
 
แล้วก็ยิ้ม
 
พี่เข้าไป
Bm 
หาแล้วบอกเธอ 
 
แล้วบอกเธอ
 
เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโ
Em 
ป้ง 
 
และสองนิ้วโป้งเอาไปเลย
 
เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้ง และ สองนิ้วโป้งเอาไปเลย  
 
 
อยากเป็นแฟนกับน้
C 
อง 
 
แต่น้องไม่ชอบคนหู
D 
ผึง

**

 
ถึงหู
G 
ผึง ก็มีหัวใจ พี่ขาด
Em 
หุ้นแค่บางเวลา
 
ถึงพี่ไม่ห
C 
ล่อก็พอเข้าใจนะ
 
ไซรน้องต้อง
D 
ว่าพี่อยู่เหมือนจง
 
กรอบที่ป
G 
ลา ผึงที่หู แต่พี่รัก
Em 
หนูมันอยู่ที่ใจ
 
น้องไม่ชอบ
C 
พี่ 
 
แล้วยิ้มให้พี่ไซร
 
ปล่อยให้พี่เดิน กอแ
D 
ล็กๆๆๆๆ 
 
ไปจีบคนใจ
G 
ดำ

***

 
คำก็หู
Am 
ผึง 
 
สองคำก็หู
D 
ผึง
 
ไอ้ฉิบ
Em 
หาย ตายโหง ตะ ตะ ตายโหง  
 
 
แหละไอ้เปรตเห้อ.
D 
..


INSTRU | G | G | Em | Em | C | C | D | D |
INSTRU | G | G | Em | Em | C | C | D | D |

*

 
เธอมามอง
Am 
มาแล้วก็ยิ้ม 
 
แล้วก็ยิ้ม
 
พี่เข้าไป
Bm 
หาแล้วบอกเธอ 
 
แล้วบอกเธอ
 
เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโ
Em 
ป้ง 
 
และสองนิ้วโป้งเอาไปเลย
 
เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้ง และ สองนิ้วโป้งเอาไปเลย  
 
 
อยากเป็นแฟนกับน้
C 
อง 
 
แต่น้องไม่ชอบคนหู
D 
ผึง

**

 
ถึงหู
G 
ผึง ก็มีหัวใจ พี่ขาด
Em 
หุ้นแค่บางเวลา
 
ถึงพี่ไม่ห
C 
ล่อก็พอเข้าใจนะ
 
ไซรน้องต้อง
D 
ว่าพี่อยู่เหมือนจง
 
กรอบที่ป
G 
ลา ผึงที่หู แต่พี่รัก
Em 
หนูมันอยู่ที่ใจ
 
น้องไม่ชอบ
C 
พี่ 
 
แล้วยิ้มให้พี่ไซร
 
ปล่อยให้พี่เดิน กอแ
D 
ล็กๆๆๆๆ

**

 
ถึงหู
G 
ผึง ก็มีหัวใจ พี่ขาด
Em 
หุ้นแค่บางเวลา
 
ถึงพี่ไม่ห
C 
ล่อก็พอเข้าใจนะ
 
ไซรน้องต้อง
D 
ว่าพี่อยู่เหมือนจง
 
กรอบที่ป
G 
ลา ผึงที่หู แต่พี่รัก
Em 
หนูมันอยู่ที่ใจ
 
น้องไม่ชอบ
C 
พี่ 
 
แล้วยิ้มให้พี่ไซร
 
ปล่อยให้พี่เดิน กอแ
D 
ล็กๆๆๆๆ 
 
ไปจีบคนใจ
G 
ดำ

***

 
คำก็หู
Am 
ผึง 
 
สองคำก็หู
D 
ผึง
 
ไอ้ฉิบ
Em 
หาย ตายโหง ตะ ตะ ตายโหง  
 
 
แหละไอ้เปรตเห้อ.
D 
..

OUTRO | G | G | Em | Em | C | C | D | D |
OUTRO | G | G | Em | Em | C | C | D | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ดาราภาคใต้


น้องว่าพี่ขาดหุ้น ขาดหุ้นตรงไหน
ช่วยบอกพี่ที ดูให้ดีๆ นี่มันดาราภาคใต้เลยนะ
ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปที
ยิ้มให้ดีๆ1 2 3 แชะ1 2 3 แชะ

วันก่อนพี่ไปเข้าผับ เห็นสาวนั้นนั่งเล่นโทรศัพท์
อัยยะลังก้าววว เธอมองมา

เธอมามองมาแล้วก็ยิ้ม แล้วก็ยิ้ม
พี่เข้าไปหาแล้วบอกเธอ แล้วบอกเธอ
เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้ง และสองนิ้วโป้งเอาไปเลย
เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้ง และ สองนิ้วโป้งเอาไปเลย
อยากเป็นแฟนกับน้อง แต่น้องไม่ชอบคนหูผึง

ถึงหูผึง ก็มีหัวใจ พี่ขาดหุ้นแค่บางเวลา
ถึงพี่ไม่หล่อก็พอเข้าใจนะ
ไซรน้องต้องว่าพี่อยู่เหมือนจง
กรอบที่ปลา ผึงที่หู แต่พี่รักหนูมันอยู่ที่ใจ
น้องไม่ชอบพี่ แล้วยิ้มให้พี่ไซร
ปล่อยให้พี่เดิน กอแล็กๆๆๆๆ ไปจีบคนใจดำ

คำก็หูผึง สองคำก็หูผึง
ไอ้ฉิบหาย ตายโหง ตะ ตะ ตายโหง
แหละไอ้เปรตเห้อ…

( ดนตรี )

เธอมามองมาแล้วก็ยิ้ม แล้วก็ยิ้ม
พี่เข้าไปหาแล้วบอกเธอ แล้วบอกเธอ
เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้ง และสองนิ้วโป้งเอาไปเลย
เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้ง และ สองนิ้วโป้งเอาไปเลย
อยากเป็นแฟนกับน้อง แต่น้องไม่ชอบคนหูผึง

ถึงหูผึง ก็มีหัวใจ พี่ขาดหุ้นแค่บางเวลา
ถึงพี่ไม่หล่อก็พอเข้าใจนะ
ไซรน้องต้องว่าพี่อยู่เหมือนจง
กรอบที่ปลา ผึงที่หู แต่พี่รักหนูมันอยู่ที่ใจ
น้องไม่ชอบพี่ แล้วยิ้มให้พี่ไซร
ปล่อยให้พี่เดิน กอแล็กๆๆๆๆ

ถึงหูผึง ก็มีหัวใจ พี่ขาดหุ้นแค่บางเวลา
ถึงพี่ไม่หล่อก็พอเข้าใจนะ
ไซรน้องต้องว่าพี่อยู่เหมือนจง
กรอบที่ปลา ผึงที่หู แต่พี่รักหนูมันอยู่ที่ใจ
น้องไม่ชอบพี่ แล้วยิ้มให้พี่ไซร
ปล่อยให้พี่เดิน กอแล็กๆๆๆๆ ไปจีบคนใจดำ

คำก็หูผึง สองคำก็หูผึง
ไอ้ฉิบหาย ตายโหง ตะ ตะ ตายโหง
แหละไอ้เปรตเห้อ…

มิวสิควิดีโอ ดาราภาคใต้ แน้ม ธรรมดาไม่ใส่ไข่

เพลง ดาราภาคใต้
ศิลปิน : แน้ม ธรรมดาไม่ใส่ไข่
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานจ้างศิลปิน : 082-4448966

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend