คอร์ดเพลง แม่ดาวติ๊กต๊อก เบส ขวางหวัน

  
Text   


INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | C | D | G | D |

 
งานก
G 
ารไม่มีทำ 
 
เธอ
Em 
รำแต่ติ๊กต๊อก
 
สุดจ
C 
ริงไม่ใช่หก 
 
ขอบ
D 
อกว่าหรอยจ้าน
 
คอนเ
G 
ทนต์มีทั้งปี 
 
คน
Em 
ดีไม่รอนาน
 
พอใ
C 
ช้ให้ล้างจาน 
 
กวาดบ้
D 
านว่าเดี๋ยวก่อน

 
แน่น
G 
อนว่าสุดเบอร์ 
 
ยกใ
Em 
ห้เธอคนนี้
 
ทั้งเ
C 
ฟซทั้งไอจี 
 
คน
D 
ดีว่าหยับหลอน
 
เช้าเ
G 
ย็นไม่เว้นว่าง 
 
รุ่ง
Em 
ค่ำแม้ยามนอน
 
รูดไ
C 
ปทำท่าหลอน 
 
แล้วสาวเ
D 
ห้อ

 
มาส่ายสะโ
C 
พกโยกเอวโยกย้
D 
ายไปมา
 
เด้ง
Bm 
หลังเด้งหน้าลี
Em 
ลาเย้ายวนใจ
 
มีคนมา
C 
ชมมาแชร์มา
D 
กดหัวใจ 
 
ว่า
G 
มันหรอย
 
เอาให้มัน
C 
สุดอย่าหยุดอย่าเ
D 
ว้นสักวัน
 
เรื่องกับข้าว
Bm 
นั้นไม่ทำ 
 
อย่า
Em 
สนค่อยซื้อ
 
กูล้างจานเ
C 
องหลาวแหละ 
 
ไม่ป
D 
รือ
 
แม่ดาวติ๊กต๊
G 
อก 
 
 
D 

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | G |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | D |

 
แน่น
G 
อนว่าสุดเบอร์ 
 
ยกใ
Em 
ห้เธอคนนี้
 
ทั้งเ
C 
ฟซทั้งไอจี 
 
คน
D 
ดีว่าหยับหลอน
 
เช้าเ
G 
ย็นไม่เว้นว่าง 
 
รุ่ง
Em 
ค่ำแม้ยามนอน
 
รูดไ
C 
ปทำท่าหลอน 
 
แล้วสาวเ
D 
ห้อ

 
มาส่ายสะโ
C 
พกโยกเอวโยกย้
D 
ายไปมา
 
เด้ง
Bm 
หลังเด้งหน้าลี
Em 
ลาเย้ายวนใจ
 
มีคนมา
C 
ชมมาแชร์มา
D 
กดหัวใจ 
 
ว่า
G 
มันหรอย
 
เอาให้มัน
C 
สุดอย่าหยุดอย่าเ
D 
ว้นสักวัน
 
เรื่องกับข้าว
Bm 
นั้นไม่ทำ 
 
อย่า
Em 
สนค่อยซื้อ
 
กูล้างจานเ
C 
องหลาวแหละ 
 
ไม่ป
D 
รือ
 
แม่ดาวติ๊กต๊
G 
อก

 
มาส่ายสะโ
C 
พกโยกเอวโยกย้
D 
ายไปมา
 
เด้ง
Bm 
หลังเด้งหน้าลี
Em 
ลาเย้ายวนใจ
 
มีคนมา
C 
ชมมาแชร์มา
D 
กดหัวใจ 
 
ว่า
G 
มันหรอย
 
เอาให้มัน
C 
สุดอย่าหยุดอย่าเ
D 
ว้นสักวัน
 
เรื่องกับข้าว
Bm 
นั้นไม่ทำ 
 
อย่า
Em 
สนค่อยซื้อ
 
กูล้างจานเ
C 
องหลาวแหละ 
 
ไม่ป
D 
รือ
 
แม่ดาวติ๊กต๊
G 
อก

 
เอาให้มัน
C 
สุดไปเลยเ
D 
ธอ..
 
แม่ดาวติ๊กต๊อก..
 

OUTRO | C | D | G |


งานการไม่มีทำ เธอรำแต่ติ๊กต๊อก
สุดจริงไม่ใช่หก ขอบอกว่าหรอยจ้าน
คอนเทนต์มีทั้งปี คนดีไม่รอนาน
พอใช้ให้ล้างจาน กวาดบ้านว่าเดี๋ยวก่อน

แน่นอนว่าสุดเบอร์ ยกให้เธอคนนี้
ทั้งเฟซทั้งไอจี คนดีว่าหยับหลอน
เช้าเย็นไม่เว้นว่าง รุ่งค่ำแม้ยามนอน
รูดไปทำท่าหลอน แล้วสาวเห้อ

มาส่ายสะโพกโยกเอวโยกย้ายไปมา
เด้งหลังเด้งหน้าลีลาเย้ายวนใจ
มีคนมาชมมาแชร์มากดหัวใจ ว่ามันหรอย
เอาให้มันสุดอย่าหยุดอย่าเว้นสักวัน
เรื่องกับข้าวนั้นไม่ทำ อย่าสนค่อยซื้อ
กูล้างจานเองหลาวแหละ ไม่ปรือ แม่ดาวติ๊กต๊อก

ดนตรี


แน่นอนว่าสุดเบอร์ ยกให้เธอคนนี้
ทั้งเฟซทั้งไอจี คนดีว่าหยับหลอน
เช้าเย็นไม่เว้นว่าง รุ่งค่ำแม้ยามนอน
รูดไปทำท่าหลอน แล้วสาวเห้อ

มาส่ายสะโพกโยกเอวโยกย้ายไปมา
เด้งหลังเด้งหน้าลีลาเย้ายวนใจ
มีคนมาชมมาแชร์มากดหัวใจ ว่ามันหรอย
เอาให้มันสุดอย่าหยุดอย่าเว้นสักวัน
เรื่องกับข้าวนั้นไม่ทำ อย่าสนค่อยซื้อ
กูล้างจานเองหลาวแหละ ไม่ปรือ แม่ดาวติ๊กต๊อก

มาส่ายสะโพกโยกเอวโยกย้ายไปมา
เด้งหลังเด้งหน้าลีลาเย้ายวนใจ
มีคนมาชมมาแชร์มากดหัวใจ ว่ามันหรอย
เอาให้มันสุดอย่าหยุดอย่าเว้นสักวัน
เรื่องกับข้าวนั้นไม่ทำ อย่าสนค่อยซื้อ
กูล้างจานเองหลาวแหละ ไม่ปรือ แม่ดาวติ๊กต๊อก

เอาให้มันสุดไปเลยเธอ.. แม่ดาวติ๊กต๊อก

มิวสิควิดีโอ แม่ดาวติ๊กต๊อก เบส ขวางหวัน

เพลง : แม่ดาวติ๊กต๊อก
ศิลปิน : เบส ขวางหวัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend