คอร์ดเพลง อ้ายดีใจนำเด้อ – เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   

คอร์ดเพลง : อ้ายดีใจนำเด้อ เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง อ้ายดีใจนำเด้อ - เบนซ์ เมืองเลย

ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,D,E,F#m


Tune to Eb
INTRO | F#m | D | A | C#7 |

F#m 
  กดหัวใจคนแรก 
 
คอมเมนต์เป็นคนแรก
D 
  เบิ๊ดสุโพสต์ของน้อง 
 
ต้องเป็
A 
นเขา
 
  ต้องเป็
C#7 
นเขา
F#m 
  หมู่พาไปธุระ 
 
หมู่พาไปกินข้าว
D 
  เขาเฮ็ดดีนำเจ้าจนอ้ายอยากอ
A 
าย
 
  จนอ้ายอยาก
C#7 
อาย

F#m 
เป็นแฟนเจ้า 
 
แต่เฮ็ดเคิ่งเ
D 
ขาบ่ได้จักสิ่ง
 
ทั้งโลกควา
E 
มจริง 
 
และโลกออ
F#m 
นไลน์
F#m 
สมควรแล้ว 
 
ที่น้องนั้น
C#m 
เดินจากไป
 
จาก
D 
ไป 
 
แบบบ่ได้ร่ำ
E 
ลา

 
ทุกสตอร์รี่
A 
ชีวิต 
 
น้องโตติดกันกั
C#m 
บเขา
 
เขามีสุอย่างให้เ
D 
จ้า 
 
ที่อ้ายเฮ็ดบ่ได้ตลอ
E 
ดมา
 
นอกจากคำว่า
A 
ฮัก 
 
อ้ายก็บ่มีหยังที่
C#m 
มันเป็นตา
 
ก็ถืกแล้
D 
วล่ะ 
 
ที่น้องเลือ
E 
กเขา
 
อ้ายบ่มีหยังส่
A 
งทาง 
 
อ้ายขอให้เขา
 
จับมือเจ้า
C#m 
ยางไปฮอดเดือนฮอ
F#m 
ดดาว
 
อ้าย
D 
ขอให้น้องกับเขา 
 
เป็นคู่
E 
แท้ที่ฟ้าเอิ้นต่าว
 
อ้ายดีใจ
F#m 
นำเด้อ.. 
 
 
D 
 
E 
 
อ้ายดีใจนำเด้อ…
 

INSTRU | F#m | E |

F#m 
ซัพพอตเจ้าทุกวันปานว่าคนฮู้ใจ
D 
เฮ็ดอันได๋ก็ทรงถืกใ
A 
จเจ้า 
 
ถืกใ
C#7 
จเจ้า
F#m 
ไลน์คงบ่ต้องถาม 
 
แชทคงบ่ต้องเว่า
D 
สีชมพูบ่แมนเขา 
 
สิแม
A 
นไผ 
 
สิแม
C#7 
นไผ

F#m 
เป็นแฟนเจ้า 
 
แต่เฮ็ดเคิ่งเ
D 
ขาบ่ได้จักสิ่ง
 
ทั้งโลกควา
E 
มจริง 
 
และโลกออ
F#m 
นไลน์
F#m 
สมควรแล้ว 
 
ที่น้องนั้น
C#m 
เดินจากไป
 
จาก
D 
ไป 
 
แบบบ่ได้ร่ำ
E 
ลา

 
ทุกสตอร์รี่
A 
ชีวิต 
 
น้องโตติดกันกั
C#m 
บเขา
 
เขามีสุอย่างให้เ
D 
จ้า 
 
ที่อ้ายเฮ็ดบ่ได้ตลอ
E 
ดมา
 
นอกจากคำว่า
A 
ฮัก 
 
อ้ายก็บ่มีหยังที่
C#m 
มันเป็นตา
 
ก็ถืกแล้
D 
วล่ะ 
 
ที่น้องเลือ
E 
กเขา
 
อ้ายบ่มีหยังส่
A 
งทาง 
 
อ้ายขอให้เขา
 
จับมือเจ้า
C#m 
ยางไปฮอดเดือนฮอ
F#m 
ดดาว
 
อ้าย
D 
ขอให้น้องกับเขา 
 
เป็นคู่
E 
แท้ที่ฟ้าเอิ้นต่าว
 
อ้ายดีใจ
F#m 
นำเด้อ.. 
 
 
D 
 
E 
 
อ้ายดีใจนำเด้อ…
 

INSTRU | F#m | D | E |

 
ทุกสตอร์รี่
A 
ชีวิต 
 
น้องโตติดกันกั
C#m 
บเขา
 
เขามีสุอย่างให้เ
D 
จ้า 
 
ที่อ้ายเฮ็ดบ่ได้ตลอ
E 
ดมา
 
นอกจากคำว่า
A 
ฮัก 
 
อ้ายก็บ่มีหยังที่
C#m 
มันเป็นตา
 
ก็ถืกแล้
D 
วล่ะ 
 
ที่น้องเลือ
E 
กเขา
 
อ้ายบ่มีหยังส่
A 
งทาง 
 
อ้ายขอให้เขา
 
จับมือเจ้า
C#m 
ยางไปฮอดเดือนฮอ
F#m 
ดดาว
 
อ้าย
D 
ขอให้น้องกับเขา 
 
เป็นคู่
E 
แท้ที่ฟ้าเอิ้นต่าว
 
อ้ายดีใจนำเด้อ..
 

OUTRO | F#m | D E | F#m | D | E | E |

 
อ้ายดีใจ
A 
นำเด้อ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายดีใจนำเด้อ


กดหัวใจคนแรก คอมเมนต์เป็นคนแรก
เบิ๊ดสุโพสต์ของน้อง ต้องเป็นเขา
ต้องเป็นเขา
หมู่พาไปธุระ หมู่พาไปกินข้าว
เขาเฮ็ดดีนำเจ้าจนอ้ายอยากอาย
จนอ้ายอยากอาย

เป็นแฟนเจ้า แต่เฮ็ดเคิ่งเขาบ่ได้จักสิ่ง
ทั้งโลกความจริง และโลกออนไลน์
สมควรแล้ว ที่น้องนั้นเดินจากไป
จากไป แบบบ่ได้ร่ำลา

ทุกสตอร์รี่ชีวิต น้องโตติดกันกับเขา
เขามีสุอย่างให้เจ้า ที่อ้ายเฮ็ดบ่ได้ตลอดมา
นอกจากคำว่าฮัก อ้ายก็บ่มีหยังที่มันเป็นตา
ก็ถืกแล้วล่ะ ที่น้องเลือกเขา
อ้ายบ่มีหยังส่งทาง อ้ายขอให้เขา
จับมือเจ้ายางไปฮอดเดือนฮอดดาว
อ้ายขอให้น้องกับเขา เป็นคู่แท้ที่ฟ้าเอิ้นต่าว
อ้ายดีใจนำเด้อ..
อ้ายดีใจนำเด้อ…

( ดนตรี )

ซัพพอตเจ้าทุกวันปานว่าคนฮู้ใจ
เฮ็ดอันได๋ก็ทรงถืกใจเจ้า ถืกใจเจ้า
ไลน์คงบ่ต้องถาม แชทคงบ่ต้องเว่า
สีชมพูบ่แมนเขา สิแมนไผ สิแมนไผ

เป็นแฟนเจ้า แต่เฮ็ดเคิ่งเขาบ่ได้จักสิ่ง
ทั้งโลกความจริง และโลกออนไลน์
สมควรแล้ว ที่น้องนั้นเดินจากไป
จากไป แบบบ่ได้ร่ำลา

ทุกสตอร์รี่ชีวิต น้องโตติดกันกับเขา
เขามีสุอย่างให้เจ้า ที่อ้ายเฮ็ดบ่ได้ตลอดมา
นอกจากคำว่าฮัก อ้ายก็บ่มีหยังที่มันเป็นตา
ก็ถืกแล้วล่ะ ที่น้องเลือกเขา
อ้ายบ่มีหยังส่งทาง อ้ายขอให้เขา
จับมือเจ้ายางไปฮอดเดือนฮอดดาว
อ้ายขอให้น้องกับเขา เป็นคู่แท้ที่ฟ้าเอิ้นต่าว
อ้ายดีใจนำเด้อ..
อ้ายดีใจนำเด้อ…

( ดนตรี )

ทุกสตอร์รี่ชีวิต น้องโตติดกันกับเขา
เขามีสุอย่างให้เจ้า ที่อ้ายเฮ็ดบ่ได้ตลอดมา
นอกจากคำว่าฮัก อ้ายก็บ่มีหยังที่มันเป็นตา
ก็ถืกแล้วล่ะ ที่น้องเลือกเขา
อ้ายบ่มีหยังส่งทาง อ้ายขอให้เขา
จับมือเจ้ายางไปฮอดเดือนฮอดดาว
อ้ายขอให้น้องกับเขา เป็นคู่แท้ที่ฟ้าเอิ้นต่าว
อ้ายดีใจนำเด้อ..

( ดนตรี )

อ้ายดีใจนำเด้อ…

มิวสิควิดีโอเพลง อ้ายดีใจนำเด้อ เบนซ์ เมืองเลย

เพลง อ้ายดีใจนำเด้อ
ศิลปิน เบนซ์ เมืองเลย
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend