คอร์ดเพลง ชัดเจนแน่นอน เบส ขวางหวัน

  
Text   


INTRO | C | G | Am | F | ( 2 Times )

C 
เราเป็นแค่เด็กเดินดินกินข้าวแกง
G 
ไม่ได้ติดหรูซื้อของแพง 
 
ใช้นามสกุลที่เป็นข่าว
Am 
เป็นแค่เด็กใต้ๆ 
 
ทำนาทำสวนกับพ่อเ
F 
ฒ่า

C 
ชีวิตก็สบายดี 
 
เดินไปในสวนหากับข้าว
G 
ไปจับปลาไปโยนแหเอามานั่งย่างแกล้มเหล้าขาว
Am 
ไม่ได้ขอเพื่อนกิน 
 
เราหาได้เปล่านิน้องส
F 
าว

 
กาง
Dm 
เกงเข่าขาด 
 
รองเท้าเกือกบูท
Em 
ไม่มีชุดสูท 
 
ราศีไม่จับ
 
ไม่ไ
Dm 
ด้เดินห้าง 
 
ชอป
Em 
ปิ้งแค่งานวัด
 
เท่า
F 
นี้กะหรูหนัด 
 
แล้วน้องเ
G 
หอ

 
วาจาไม่หวานเหมือ
C 
นใคร 
 
สไตล์ก็เป็นแบ
G 
บนี้
 
เด็กใต้บ้านๆนิ
Am 
สัยดี 
 
เชื่อได้ว่าไม่เจ้
G 
าชู้
 
แต่งตัวสไตล์ บ้
C 
านๆ 
 
เทียบดาราคนดังกูไ
G 
ม่สู้
 
ถ้าเธอไม่แคร์ เธอไม่ติด
Am 
หรู
 
ว่าเด็กใต้บ้านๆอย่า
F 
งกู.. 
 
ว่าชัดเจนแน่นอน

INSTRU | C | G | Am | F | ( 2 Times )

 
กาง
Dm 
เกงเข่าขาด 
 
รองเท้าเกือกบูท
Em 
ไม่มีชุดสูท 
 
ราศีไม่จับ
 
ไม่ไ
Dm 
ด้เดินห้าง 
 
ชอป
Em 
ปิ้งแค่งานวัด
 
เท่า
F 
นี้กะหรูหนัด 
 
แล้วน้องเ
G 
หอ

 
วาจาไม่หวานเหมือ
C 
นใคร 
 
สไตล์ก็เป็นแบ
G 
บนี้
 
เด็กใต้บ้านๆนิ
Am 
สัยดี 
 
เชื่อได้ว่าไม่เจ้
G 
าชู้
 
แต่งตัวสไตล์ บ้
C 
านๆ 
 
เทียบดาราคนดังกูไ
G 
ม่สู้
 
ถ้าเธอไม่แคร์ เธอไม่ติด
Am 
หรู
 
ว่าเด็กใต้บ้านๆอย่า
F 
งกู..

 
วาจาไม่หวานเหมือ
C 
นใคร 
 
สไตล์ก็เป็นแบ
G 
บนี้
 
เด็กใต้บ้านๆนิ
Am 
สัยดี 
 
เชื่อได้ว่าไม่เจ้
G 
าชู้
 
แต่งตัวสไตล์ บ้
C 
านๆ 
 
เทียบดาราคนดังกูไ
G 
ม่สู้
 
ถ้าเธอไม่แคร์ เธอไม่ติด
Am 
หรู
 
ว่าเด็กใต้บ้านๆอย่า
F 
งกู.. 
 
ว่าชัดเจนแน่น
C 
อน

 
สไตล์ก็เป็นแบ
G 
บนี้
 
เด็กใต้บ้านๆนิ
Am 
สัยดี 
 
เชื่อได้ว่าไม่เจ้
G 
าชู้
 
แต่งตัวสไตล์ บ้
C 
านๆ 
 
เทียบดาราคนดังกูไ
G 
ม่สู้
 
ถ้าเธอไม่แคร์ เธอไม่ติด
Am 
หรู
 
ว่าเด็กใต้บ้านๆอย่า
F 
งกู.. 
 
ว่าชัดเจนแน่น
 
อน

OUTRO | C | G | Am | G |
OUTRO | C | G | Am | F G | C |


เราเป็นแค่เด็กเดินดินกินข้าวแกง
ไม่ได้ติดหรูซื้อของแพง ใช้นามสกุลที่เป็นข่าว
เป็นแค่เด็กใต้ๆ ทำนาทำสวนกับพ่อเฒ่า

ชีวิตก็สบายดี เดินไปในสวนหากับข้าว
ไปจับปลาไปโยนแห
เอามานั่งย่างแกล้มเหล้าขาว
ไม่ได้ขอเพื่อนกิน เราหาได้เปล่านิน้องสาว

กางเกงเข่าขาด รองเท้าเกือกบูท
ไม่มีชุดสูท ราศีไม่จับ
ไม่ได้เดินห้าง ชอปปิ้งแค่งานวัด
เท่านี้กะหรูหนัด แล้วน้องเหอ

วาจาไม่หวานเหมือนใคร สไตล์ก็เป็นแบบนี้
เด็กใต้บ้านๆนิสัยดี เชื่อได้ว่าไม่เจ้าชู้
แต่งตัวสไตล์ บ้านๆ เทียบดาราคนดังกูไม่สู้
ถ้าเธอไม่แคร์ เธอไม่ติดหรู
ว่าเด็กใต้บ้านๆอย่างกู.. ว่าชัดเจนแน่นอน..

( ดนตรี )

กางเกงเข่าขาด รองเท้าเกือกบูท
ไม่มีชุดสูท ราศีไม่จับ
ไม่ได้เดินห้าง ชอปปิ้งแค่งานวัด
เท่านี้กะหรูหนัด แล้วน้องเหอ

วาจาไม่หวานเหมือนใคร สไตล์ก็เป็นแบบนี้
เด็กใต้บ้านๆนิสัยดี เชื่อได้ว่าไม่เจ้าชู้
แต่งตัวสไตล์ บ้านๆ เทียบดาราคนดังกูไม่สู้
ถ้าเธอไม่แคร์ เธอไม่ติดหรู
ว่าเด็กใต้บ้านๆอย่างกู..

วาจาไม่หวานเหมือนใคร สไตล์ก็เป็นแบบนี้
เด็กใต้บ้านๆนิสัยดี เชื่อได้ว่าไม่เจ้าชู้
แต่งตัวสไตล์ บ้านๆ เทียบดาราคนดังกูไม่สู้
ถ้าเธอไม่แคร์ เธอไม่ติดหรู
ว่าเด็กใต้บ้านๆอย่างกู..ว่าชัดเจนแน่นอน

สไตล์ก็เป็นแบบนี้
เด็กใต้บ้านๆนิสัยดี เชื่อได้ว่าไม่เจ้าชู้
แต่งตัวสไตล์ บ้านๆ เทียบดาราคนดังกูไม่สู้
ถ้าเธอไม่แคร์ เธอไม่ติดหรู
ว่าเด็กใต้บ้านๆอย่างกู.. ว่าชัดเจนแน่นอน..

มิวสิควิดีโอ ชัดเจนแน่นอน เบส ขวางหวัน

เพลง : ชัดเจนแน่นอน (คอร์ด)
ศิลปิน : เบส ขวางหวัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ช่างโค้ช
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 0894969919

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend