หน้าแรก » คิว สราวุฒิ » คอร์ดเพลง คิดฮอดรู้หม้าย – คิว สราวุฒิ feat. เจี๊ยบ นิสา

คอร์ดเพลง คิดฮอดรู้หม้าย – คิว สราวุฒิ feat. เจี๊ยบ นิสา


INTRO | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F | C |

 
พี่บ่
าวมาเรียนอยู่ราม
 
ได้เจอคน
Dm 
งามสาวเมืองหนองค
าย
 
หายเห
Bb 
นื่อยน้องรู้ห
ม้าย 
 
ยามเห็นห
น้า

 
น้อ
Bb 
งกะอุ่นใจคือ
กัน
 
ได้มีอ้าย
Am 
นั้นปรึกษาทุกเ
Dm 
วลา
 
ฮู้
Gm 
บ่ว่า.. 
 
อ้าย
Bb 
คือที่หนึ่งใน
ใจ

 
พอแต่ได้จับ
Bb 
มือ 
 
หย่างไปนำ
กัน
 
หัวใจน้องมัน
Am 
สั่นอยู่ทุกเ
Dm 
วลา

 
พี่
Gm 
บ่าวยังคอยห่วง
หาเวลาไม่เ
จอ
 
เมื่อถึงเ
Bb 
วลาที่พี่บ่าวหลบบ้
าน
 
แม้ตัวห่าง
Am 
กัน 
 
ยังคิดถึงเ
Dm 
สมอ

 
น้อง
Gm 
คิดฮอดอ้ายหลายเ
ด้อ
 
อ้ายสิคิดฮอดกั
นบ่.. 
 
 

 
คิดถึงรู้
Bb 
หม้าย 
 
คน
ดี
 
คิดฮอด
Am 
อีหลี  
Dm 
ฮู้บ่..
 
พี่
Gm 
ยังคงเฝ้า
รอ..วันพบห
น้า.
.
 
อีสานบ้าน
Bb 
เฮาหนาวแล้วใ
จนี้
 
คิดฮอดอี
Am 
หลี 
 
คืออ้า
Dsus4 
ยท่อนั้น.
.
 
คิด
Gm 
ถึงตอนเรากอด
กัน 
 
น้องรู้ห
ม้าย..

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F A |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
พอแต่ได้จับ
Bb 
มือ 
 
หย่างไปนำ
กัน
 
หัวใจน้องมัน
Am 
สั่นอยู่ทุกเ
Dm 
วลา

 
พี่
Gm 
บ่าวยังคอยห่วง
หาเวลาไม่เ
จอ
 
เมื่อถึงเ
Bb 
วลาที่พี่บ่าวหลบบ้
าน
 
แม้ตัวห่าง
Am 
กัน 
 
ยังคิดถึงเ
Dm 
สมอ

 
น้อง
Gm 
คิดฮอดอ้ายหลายเ
Bb 
ด้อ
 
อ้ายสิคิดฮอดกั
นบ่..

 
คิดถึงรู้
Bb 
หม้าย 
 
คน
ดี
 
คิดฮอด
Am 
อีหลี  
Dm 
ฮู้บ่..
 
พี่
Gm 
ยังคงเฝ้า
รอ..วันพบห
น้า.
.
 
อีสานบ้าน
Bb 
เฮาหนาวแล้วใ
จนี้
 
คิดฮอดอี
Am 
หลี 
 
คืออ้า
Dsus4 
ยท่อนั้น.
.
 
คิด
Gm 
ถึงตอนเรากอด
กัน 
 
น้องรู้ห
ม้าย..

 
โอโฮะ
Bb 
โอ.. 
 
 
โอ..
 
ว่าออ ว่
Am 
าออ 
 
คิดถึงรู้
Dm 
หม้าย
 
คิดถึงสุดหั
Gm 
วใจ 
 
คิดถึงเพียงน้
องคนเดียวรู้ห
ม้าย

 
คิดฮอดอ้าย
Bb 
เด้อ 
 
ได้ยินน้อ
งบ่
 
เมื่อใดสิ
Am 
พ้อได้พบหน้
Dm 
ากัน
 
คิดฮอ
Gm 
ดอ้ายนั้น.
 
มันยังอยู่ในหั
วใจ..

 
วัน
Dm 
ไหน 
 
 
Bdim 
เรามาพ
Gm 
บกัน..
.
 
ขอกอดให้หายคิ
ดถึง..

คอร์ดในเพลง คิดฮอดรู้หม้าย


พี่บ่าวมาเรียนอยู่ราม
ได้เจอคนงามสาวเมืองหนองคาย
หายเหนื่อยน้องรู้หม้าย ยามเห็นหน้า

น้องกะอุ่นใจคือกัน
ได้มีอ้ายนั้นปรึกษาทุกเวลา
ฮู้บ่ว่า.. อ้ายคือที่หนึ่งในใจ

พอแต่ได้จับมือ หย่างไปนำกัน
หัวใจน้องมันสั่นอยู่ทุกเวลา

พี่บ่าวยังคอยห่วงหาเวลาไม่เจอ
เมื่อถึงเวลาที่พี่บ่าวหลบบ้าน
แม้ตัวห่างกัน ยังคิดถึงเสมอ

น้องคิดฮอดอ้ายหลายเด้อ
อ้ายสิคิดฮอดกันบ่..

คิดถึงรู้หม้าย คนดี
คิดฮอดอีหลี ฮู้บ่..
พี่ยังคงเฝ้ารอ..วันพบหน้า..
อีสานบ้านเฮาหนาวแล้วใจนี้
คิดฮอดอีหลี คืออ้ายท่อนั้น..
คิดถึงตอนเรากอดกัน น้องรู้หม้าย..

( ดนตรี )

พอแต่ได้จับมือ หย่างไปนำกัน
หัวใจน้องมันสั่นอยู่ทุกเวลา

พี่บ่าวยังคอยห่วงหาเวลาไม่เจอ
เมื่อถึงเวลาที่พี่บ่าวหลบบ้าน
แม้ตัวห่างกัน ยังคิดถึงเสมอ

น้องคิดฮอดอ้ายหลายเด้อ
อ้ายสิคิดฮอดกันบ่..

คิดถึงรู้หม้าย คนดี
คิดฮอดอีหลี ฮู้บ่..
พี่ยังคงเฝ้ารอ..วันพบหน้า..
อีสานบ้านเฮาหนาวแล้วใจนี้
คิดฮอดอีหลี คืออ้ายท่อนั้น..
คิดถึงตอนเรากอดกัน น้องรู้หม้าย..

โอโฮะโอ.. โอ..
ว่าออ ว่าออ คิดถึงรู้หม้าย
คิดถึงสุดหัวใจ คิดถึงเพียงน้องคนเดียวรู้หม้าย

คิดฮอดอ้ายเด้อ ได้ยินน้องบ่
เมื่อใดสิพ้อได้พบหน้ากัน
คิดฮอดอ้ายนั้น.. มันยังอยู่ในหัวใจ..

วันไหน เรามาพบกัน…
ขอกอดให้หายคิดถึง..

มิวสิควิดีโอเพลง คิดฮอดรู้หม้าย คิว สราวุฒิ feat. เจี๊ยบ นิสา

เพลง คิดฮอดรู้หม้าย (คอร์ด)
ศิลปิน คิว สราวุฒิ feat. เจี๊ยบ นิสา
คำร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา & คิว สราวุฒิ
ติดต่องานแสดง 082 – 444 8966
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา