คอร์ดเพลง ยังรักกันหม้าย คิว สราวุฒิ

  
Text   


INTRO | Gm | Dm | Eb | F |

Gm 
คนอยู่ทางนั้น 
 
เป็นพัน
Dm 
พรือมั่ง
 
หรือน้อง
Eb 
มีใครใหม่ไปหรื
F 
อยัง
Gm 
คิดถึงรู้ไหม 
 
คิดถึง
Dm 
เธอทุกวัน
 
เพราะใจ
Eb 
ฉัน 
 
มั่นในรักเ
F 
ธอ

Gm 
แชทเธอไม่ออน 
 
งอนพี่หรือเ
Dm 
ปล่า
Eb 
บายดีหม้ายสาว 
 
เห็นเงียบไ
F 
 
ติด
Eb 
ต่อไม่ได้หรือมีใครอยู่ทาง
F 
นั้น

Eb 
หวั่นมันหวั่นในใจเห็นแชทไม่ตอบหรือไม่สบาย
 
หรือเ
Dm 
ธอแอบไปมีใครหรือ
Gm 
เปล่า
Eb 
หรือว่าน้องสาวอิ๊ไปอ้อร้อกับใคร
 
ให้
Dm 
พี่ต้องช้ำใจหรือเ
Gm 
ปล่า

 
ในวัน
Eb 
นี้เรายังรักกัน
F 
อยู่ดีช่ายหม้าย
 
ถ้าไ
Dm 
ม่ก็เลิกกันไปเสียดี
Gm 
กว่า
 
ที่บอกกับ
Eb 
ฉันจะรักแต่ฉันไม่ยอ
F 
มแปรผัน
 
ใช่
Dm 
ฝันหรือมีความจริงบ้าง
Gm 
ไหม
 
ใจของ
Eb 
ฉันมันแตกสลายออกเป็
F 
นล้านชิ้น
 
เพราะ
Dm 
หญิงที่ไม่มี
Gm 
หัวใจ
 
ฉันยอมเจ็
Eb 
บช้ำเท่าไร 
 
ถ้าไม่แ
F 
น่ใจ
 
อย่าบอกรั
Bb 
กกัน

INSTRU | Gm | Dm | Eb | F |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb | F |

 
แม่ดอกกุ
Gm 
หลาบหัวใจถูกสาปเพราะรัก
Dm 
เธอ
 
ก็ไม่รู้นะ
Eb 
เออ 
 
ว่าต้องทำใจอย่าง
F 
ไร
 
ว่าออน้อง
Gm 
สาวพี่บ่าวเจ็บหนัก 
 
ยัน
Dm 
หัวใจ
 
ไซรน้องทำ
Eb 
ได้ 
 
ไซรไม่รัก
F 
กัน

Eb 
หวั่นมันหวั่นในใจเห็นแชทไม่ตอบหรือไม่สบาย
 
หรือเ
Dm 
ธอแอบไปมีใครหรือ
Gm 
เปล่า
Eb 
หรือว่าน้องสาวอิ๊ไปอ้อร้อกับใคร
 
ให้
Dm 
พี่ต้องช้ำใจหรือเ
Gm 
ปล่า

 
ในวัน
Eb 
นี้เรายังรักกัน
F 
อยู่ดีช่ายหม้าย
 
ถ้าไ
Dm 
ม่ก็เลิกกันไปเสียดี
Gm 
กว่า
 
ที่บอกกับ
Eb 
ฉันจะรักแต่ฉันไม่ยอ
F 
มแปรผัน
 
ใช่
Dm 
ฝันหรือมีความจริงบ้าง
Gm 
ไหม
 
ใจของ
Eb 
ฉันมันแตกสลายออกเป็
F 
นล้านชิ้น
 
เพราะ
Dm 
หญิงที่ไม่มี
Gm 
หัวใจ
 
ฉันยอมเจ็
Eb 
บช้ำเท่าไร 
 
ถ้าไม่แ
F 
น่ใจ..

 
ในวัน
Eb 
นี้เรายังรักกัน
F 
อยู่ดีช่ายหม้าย
 
ถ้าไ
Dm 
ม่ก็เลิกกันไปเสียดี
Gm 
กว่า
 
ที่บอกกับ
Eb 
ฉันจะรักแต่ฉันไม่ยอ
F 
มแปรผัน
 
ใช่
Dm 
ฝันหรือมีความจริงบ้าง
Gm 
ไหม
 
ใจของ
Eb 
ฉันมันแตกสลายออกเป็
F 
นล้านชิ้น
 
เพราะ
Dm 
หญิงที่ไม่มี
Gm 
หัวใจ
 
ฉันยอมเจ็
Eb 
บช้ำเท่าไร 
 
ถ้าไม่แ
F 
น่ใจ
 
อย่าบอกรั
Bb 
กกัน

 
ถ้าไม่
Eb 
มีหัวใจ ว่าออ สาวเ
F 
ห้อ
 
อย่ามาบอกรักกัน..
 

OUTRO | Gm | Dm | Eb | F | Gm |


คนอยู่ทางนั้น เป็นพันพรือมั่ง
หรือน้องมีใครใหม่ไปหรือยัง
คิดถึงรู้ไหม คิดถึงเธอทุกวัน
เพราะใจฉัน มั่นในรักเธอ

แชทเธอไม่ออน งอนพี่หรือเปล่า
บายดีหม้ายสาว เห็นเงียบไป
ติดต่อไม่ได้หรือมีใครอยู่ทางนั้น

หวั่นมันหวั่นในใจ
เห็นแชทไม่ตอบหรือไม่สบาย
หรือเธอแอบไปมีใครหรือเปล่า
หรือว่าน้องสาวอิ๊ไปอ้อร้อกับใคร
ให้พี่ต้องช้ำใจหรือเปล่า

ในวันนี้เรายังรักกันอยู่ดีช่ายหม้าย
ถ้าไม่ก็เลิกกันไปเสียดีกว่า
ที่บอกกับฉันจะรักแต่ฉันไม่ยอมแปรผัน
ใช่ฝันหรือมีความจริงบ้างไหม
ใจของฉันมันแตกสลายออกเป็นล้านชิ้น
เพราะหญิงที่ไม่มีหัวใจ ฉันยอมเจ็บช้ำเท่าไร
ถ้าไม่แน่ใจ อย่าบอกรักกัน

ดนตรี

แม่ดอกกุหลาบหัวใจถูกสาปเพราะรักเธอ
ก็ไม่รู้นะเออ ว่าต้องทำใจอย่างไร
ว่าออน้องสาวพี่บ่าวเจ็บหนักยันหัวใจ
ไซรน้องทำได้ ไซรไม่รักกัน

หวั่นมันหวั่นในใจ
เห็นแชทไม่ตอบหรือไม่สบาย
หรือเธอแอบไปมีใครหรือเปล่า
หรือว่าน้องสาวอิ๊ไปอ้อร้อกับใคร
ให้พี่ต้องช้ำใจหรือเปล่า

ในวันนี้เรายังรักกันอยู่ดีช่ายหม้าย
ถ้าไม่ก็เลิกกันไปเสียดีกว่า
ที่บอกกับฉันจะรักแต่ฉันไม่ยอมแปรผัน
ใช่ฝันหรือมีความจริงบ้างไหม
ใจของฉันมันแตกสลายออกเป็นล้านชิ้น
เพราะหญิงที่ไม่มีหัวใจ ฉันยอมเจ็บช้ำเท่าไร
ถ้าไม่แน่ใจ..

ในวันนี้เรายังรักกันอยู่ดีช่ายหม้าย
ถ้าไม่ก็เลิกกันไปเสียดีกว่า
ที่บอกกับฉันจะรักแต่ฉันไม่ยอมแปรผัน
ใช่ฝันหรือมีความจริงบ้างไหม
ใจของฉันมันแตกสลายออกเป็นล้านชิ้น
เพราะหญิงที่ไม่มีหัวใจ ฉันยอมเจ็บช้ำเท่าไร
ถ้าไม่แน่ใจ อย่าบอกรักกัน

ถ้าไม่มีหัวใจ ว่าออ สาวเห้อ
อย่ามาบอกรักกัน..

มิวสิควิดีโอ ยังรักกันหม้าย คิว สราวุฒิ

เพลง : ยังรักกันหม้าย
ศิลปิน : คิว สราวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่อ : 088 – 9919192
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend