คอร์ดเพลง ฮักเหม็ดใจ – คิว สราวุฒิ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฮักเหม็ดใจ คิว สราวุฒิ

คอร์ดเพลง ฮักเหม็ดใจ - คิว สราวุฒิ

เพลง :

ศิลปิน : คิว สราวุฒิ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์

คอร์ดทั้งหมด : Em,D,C,Am,Bm,G


 
พี่
Em 
รัก 
 
น้องเหม็ด
D 
ใจ 
 
ฮู้
C 
บ่ยังคิด
Em 
ฮอด

INSTRU | Em D | C | ( 2 Times ) | C |

Em 
ระยะเส้นท
D 
าง 
 
ไม่อาจกั้
C 
นใจ
 
และ
Em 
ยังจำคำน้องไ
D 
ด้ 
 
ว่าฮักอ้ายเ
G 
ด้อ
 
ทั้งใ
Em 
จเด็กใต้คน
D 
นี้ก็มีแ
C 
ค่เธอ
Am 
ยอมทุกอย่างเส
D 
มอได้เคียงคู่น
G 
าง

 
อาจไม่
Am 
ดีเท่าใ
D 
คร 
 
แต่ว่าใ
Bm 
ห้เกิน
Em 
ร้อย
 
อย่างน้อ
C 
ยๆ 
 
หมดทั้งชี
D 
วิตก็ยกให้เ
G 
ธอ
 
ถ้าน้องมอง
Am 
เห็นถึงหัวใ
D 
จ 
 
จะรู้ว่า
Bm 
ฮักหลาย
Em 
เด้อ
 
C 
ธอคนเดียวเท่านั้น 
 
ที่จะเอาไปฝากแม่ให้เ
D 
ป็นลูกใภ้

 
จะทำทุกอ
C 
ย่างให้พ่อแม่น้อง 
 
รับพี่
Bm 
เป็นลูกเขย
 
ยอมหมด
Am 
เลยต้องการอะไ
D 
ร 
 
ทำได้ทั้ง
G 
เพ
 
แค่เพียงมีเ
C 
ธอ 
 
อยู่ข้างกายสัญญาจะไ
Bm 
ม่เกเร
 
เด็กใต้ค
Am 
นนี้จะไม่โล
D 
เล 
 
เพราะใจรั
G 
กจริง 
 
 
D 

G 
ระยะทางหลายพันกิโล 
 
ระยะใจใกล้เพียงแค่นี้
 
รักอย่างแรงแหลงจริงอีหลี เพื่อเ
C 
ธอคนดี 
 
ทำได้ทุกอ
D 
ย่าง

INSTRU | C | Bm | Am D | G | ( 2 Times )

 
อาจไม่
Am 
ดีเท่าใ
D 
คร 
 
แต่ว่าใ
Bm 
ห้เกิน
Em 
ร้อย
 
อย่างน้อ
C 
ยๆ 
 
หมดทั้งชี
D 
วิตก็ยกให้เ
G 
ธอ
 
ถ้าน้องมอง
Am 
เห็นถึงหัวใ
D 
จ 
 
จะรู้ว่า
Bm 
ฮักหลาย
Em 
เด้อ
 
C 
ธอคนเดียวเท่านั้น 
 
ที่จะเอาไปฝากแม่ให้เ
D 
ป็นลูกใภ้

 
จะทำทุกอ
C 
ย่างให้พ่อแม่น้อง 
 
รับพี่
Bm 
เป็นลูกเขย
 
ยอมหมด
Am 
เลยต้องการอะไ
D 
ร 
 
ทำได้ทั้ง
G 
เพ
 
แค่เพียงมีเ
C 
ธอ 
 
อยู่ข้างกายสัญญาจะไ
Bm 
ม่เกเร
 
เด็กใต้ค
Am 
นนี้จะไม่โล
D 
เล 
 
เพราะใจรั
G 
กจริง 
 
 
D 

 
จะทำทุกอ
C 
ย่างให้พ่อแม่น้อง 
 
รับพี่
Bm 
เป็นลูกเขย
 
ยอมหมด
Am 
เลยต้องการอะไ
D 
ร 
 
ทำได้ทั้ง
G 
เพ
 
แค่เพียงมีเ
C 
ธอ 
 
อยู่ข้างกายสัญญาจะไ
Bm 
ม่เกเร
 
เด็กใต้ค
Am 
นนี้จะไม่โล
D 
เล 
 
เพราะใจรั
G 
กจริง

 
เด็กใต้ค
C 
นนี้จะไม่โล
D 
เล.. 
 
เพราะใจรั
G 
กจริง…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักเหม็ดใจ


พี่รัก น้องเหม็ดใจ ฮู้บ่ยังคิดฮอด

( ดนตรี )

ระยะเส้นทาง ไม่อาจกั้นใจ
และยังจำคำน้องได้ ว่าฮักอ้ายเด้อ
ทั้งใจเด็กใต้คนนี้ก็มีแค่เธอ
ยอมทุกอย่างเสมอได้เคียงคู่นาง

อาจไม่ดีเท่าใคร แต่ว่าให้เกินร้อย
อย่างน้อยๆ หมดทั้งชีวิตก็ยกให้เธอ
ถ้าน้องมองเห็นถึงหัวใจ จะรู้ว่าฮักหลายเด้อ
เธอคนเดียวเท่านั้น ที่จะเอาไปฝากแม่ให้เป็นลูกใภ้

จะทำทุกอย่างให้พ่อแม่น้อง รับพี่เป็นลูกเขย
ยอมหมดเลยต้องการอะไร ทำได้ทั้งเพ
แค่เพียงมีเธอ อยู่ข้างกายสัญญาจะไม่เกเร
เด็กใต้คนนี้จะไม่โลเล เพราะใจรักจริง

ระยะทางหลายพันกิโล ระยะใจใกล้เพียงแค่นี้
รักอย่างแรงแหลงจริงอีหลี เพื่อเธอคนดี ทำได้ทุกอย่าง

( ดนตรี )

อาจไม่ดีเท่าใคร แต่ว่าให้เกินร้อย
อย่างน้อยๆ หมดทั้งชีวิตก็ยกให้เธอ
ถ้าน้องมองเห็นถึงหัวใจ จะรู้ว่าฮักหลายเด้อ
เธอคนเดียวเท่านั้น ที่จะเอาไปฝากแม่ให้เป็นลูกใภ้

จะทำทุกอย่างให้พ่อแม่น้อง รับพี่เป็นลูกเขย
ยอมหมดเลยต้องการอะไร ทำได้ทั้งเพ
แค่เพียงมีเธอ อยู่ข้างกายสัญญาจะไม่เกเร
เด็กใต้คนนี้จะไม่โลเล เพราะใจรักจริง

จะทำทุกอย่างให้พ่อแม่น้อง รับพี่เป็นลูกเขย
ยอมหมดเลยต้องการอะไร ทำได้ทั้งเพ
แค่เพียงมีเธอ อยู่ข้างกายสัญญาจะไม่เกเร
เด็กใต้คนนี้จะไม่โลเล เพราะใจรักจริง

เด็กใต้คนนี้จะไม่โลเล.. เพราะใจรักจริง…

มิวสิควิดีโอ ฮักเหม็ดใจ คิว สราวุฒิ

เพลง ฮักเหม็ดใจ
ศิลปิน : คิว สราวุฒิ
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน/ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานจ้างศิลปิน : 082-4448966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend