คอร์ดเพลง อยากให้รู้ว่าคิดถึง ฝ้าย กรรติมา

  
Text   
คอร์ดเพลง อยากให้รู้ว่าคิดถึง ศิลปิน ฝ้าย กรรติมา feat. คิว สราวุฒิ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C G Am Em F E A B C#m G#m คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | C | G | Am | Em |
INTRO | F | F | G | G |

C 
  คํ่าคืนนี้ช่างเห
G 
งาเหลือเกิน
Am 
  ออกมาเดินคนเ
Em 
ดียวเปลี่ยวใจคิด
F 
ถึงเธอ
 
  ไม่รู้สบาย
G 
ดีรึเปล่า

C 
  ฝากดวงดาวอยู่
G 
บนฟากฟ้า
Am 
  ให้ตกลงมาส
Em 
ะกิดหัวใจของเ
F 
ธอ
 
  ว่ายังมีค
G 
นรอ

C 
  ไม่ว่าเธอจะ
G 
อยู่ที่ไหน
Am 
  ไม่ว่าทำอะ
Em 
ไรทั้งนั้น 
 
ให้คำ
F 
นึง
 
  ว่ามีคน
G 
คิดถึงเธอ
C 
  ฝากดวงจันทร์ส่องแ
G 
สงวับวาว
Am 
  บอกดวงดาวกระ
Em 
พริบแสงไฟใน
F 
ตัว
 
  ว่าเธอไม่ต้อ
G 
งกลัวมีฉันอยู่เคียงข้
C 
าง

 
จะห
F 
นาวจะร้อนให้นอ
G 
นหลับฝัน
 
ได้
Em 
เจอหน้ากัน 
 
ใน
Am 
ฝันก็ยังดี
 
ถึง
F 
แม้วันนั้นไม่เหมือ
G 
นวันนี้
 
วัน
Em 
ที่เราต้องห่า
Am 
งไกล
 
แต่ว่าในหั
F 
วใจ 
 
ของ
G 
ฉันไม่เคยห่างเ
C 
ธอ 
 
 
D 
 
E 

INSTRU | A B | G#m C#m |
INSTRU | A | B | G#m C#m |
INSTRU | A | B | E B |

E 
  ไม่ว่าเธอจะ
B 
อยู่ที่ไหน
C#m 
  ไม่ว่าทำอะ
G#m 
ไรทั้งนั้น 
 
ให้คำ
A 
นึง
 
  ว่ามีคน
B 
คิดถึงเธอ
E 
  ฝากดวงจันทร์ส่องแ
B 
สงวับวาว
C#m 
  บอกดวงดาวกระ
G#m 
พริบแสงไฟใน
A 
ตัว
 
  ว่าเธอไม่ต้อ
B 
งกลัวมีฉันอยู่เคียงข้
E 
าง

 
จะห
A 
นาวจะร้อนให้น
B 
อนหลับฝัน
 
ได้
G#m 
เจอหน้ากัน 
 
ใน
C#m 
ฝันก็ยังดี
 
ถึง
A 
แม้วันนั้นไม่เหมือ
B 
นวันนี้
 
วัน
G#m 
ที่เราต้องห่า
C#m 
งไกล
 
แต่ว่าในหั
A 
วใจ.. 
 
 
B 

 
จะห
A 
นาวจะร้อนให้น
B 
อนหลับฝัน
 
ได้
G#m 
เจอหน้ากัน 
 
ใน
C#m 
ฝันก็ยังดี
 
ถึง
A 
แม้วันนั้นไม่เห
B 
มือนวันนี้
 
วัน
G#m 
ที่เราต้องห่า
C#m 
งไกล
 
แต่ว่าในหั
A 
วใจ 
 
ของ
B 
ฉันไม่เคยห่างเ
E 
ธอ

 
แต่ว่าในหั
A 
วใจ 
 
ของ
B 
ฉันไม่เคยห่างเ
E 
ธอ

OUTRO | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง อยากให้รู้ว่าคิดถึง


คํ่าคืนนี้ช่างเหงาเหลือเกิน
ออกมาเดินคนเดียวเปลี่ยวใจคิดถึงเธอ
ไม่รู้สบายดีรึเปล่า

ฝากดวงดาวอยู่บนฟากฟ้า
ให้ตกลงมาสะกิดหัวใจของเธอ
ว่ายังมีคนรอ

ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน
ไม่ว่าทำอะไรทั้งนั้น ให้คำนึง
ว่ามีคนคิดถึงเธอ
ฝากดวงจันทร์ส่องแสงวับวาว
บอกดวงดาวกระพริบแสงไฟในตัว
ว่าเธอไม่ต้องกลัวมีฉันอยู่เคียงข้าง

จะหนาวจะร้อนให้นอนหลับฝัน
ได้เจอหน้ากัน ในฝันก็ยังดี
ถึงแม้วันนั้นไม่เหมือนวันนี้ วันที่เราต้องห่างไกล
แต่ว่าในหัวใจ ของฉันไม่เคยห่างเธอ

( ดนตรี )

ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน
ไม่ว่าทำอะไรทั้งนั้น ให้คำนึง
ว่ามีคนคิดถึงเธอ
ฝากดวงจันทร์ส่องแสงวับวาว
บอกดวงดาวกระพริบแสงไฟในตัว
ว่าเธอไม่ต้องกลัวมีฉันอยู่เคียงข้าง

จะหนาวจะร้อนให้นอนหลับฝัน
ได้เจอหน้ากัน ในฝันก็ยังดี
ถึงแม้วันนั้นไม่เหมือนวันนี้ วันที่เราต้องห่างไกล
แต่ว่าในหัวใจ..

จะหนาวจะร้อนให้นอนหลับฝัน
ได้เจอหน้ากัน ในฝันก็ยังดี
ถึงแม้วันนั้นไม่เหมือนวันนี้ วันที่เราต้องห่างไกล
แต่ว่าในหัวใจ ของฉันไม่เคยห่างเธอ

แต่ว่าในหัวใจ ของฉันไม่เคยห่างเธอ

มิวสิควิดีโอ อยากให้รู้ว่าคิดถึง ฝ้าย กรรติมา feat. คิว สราวุฒิ

เพลง : อยากให้รู้ว่าคิดถึง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 0621062146
คอร์ดเพลง อยากให้รู้ว่าคิดถึง ฝ้าย กรรติมา feat. คิว สราวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend