คอร์ดเพลง ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า – เจี๊ยบ นิสา x กวาง จิรพรรณ

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ใจสั่นเมื่อพ้อแฟน
เก่า 
 
คือว่าลืมเขาแล้วใ
D/F# 
ด๋
 
คือว่าลืมได้เบิดใจ
.. 
 
โอโอ้โห
..

INSTRU | G | D/F# | C | D |

 
ดน
ละเด้หัวใจ.. 
 
บ่
มีไผมาใกล้..
 
มาเฮ็
Bm 
ดให้.. 
 
มีควา
Em 
มฮัก

 
คิด
ว่าลืมสนิทใจ 
 
คิด
ว่าพร้อมสิมีไผ
 
ยา
Bm 
มสิตัดสินใจ 
 
ให้โอกาสผู้ใด๋
Em 
คือ 
 
ยากคัก
 
พอ
แต่หมู่เว้าใส่ 
 
ใจ
มันแห่งสะท้าน
 
พอแต่ได้
Bm 
พ้อหน้าเขานั้น 
 
เป็นหยั
Em 
งคือเจ็บปวด

Bm 
บางทีก็มีคิดฮอดคิดถึง
 
เป็นเสี้ยวหนึ่
Am 
งของหัวใจ
 
 
Bm 
เฮาสิตั๋วไผกะได้ว่าลืมไปแล้
วเบิดใจ
 
แต่ตั๋วเจ้าของบ่ได้
ดอกเด้อ.. 
 
เฮ้
อ..

 
ใจสั่นเมื่อพ้อแฟน
เก่า 
 
คือว่าลืมเขาแล้วใ
D/F# 
ด๋
 
คือว่าลืมได้เบิดใจ
เป็นหยังคือยังคงฮักจั่งซี้
 
บ่พ้อหน้ากันกะด
น 
 
จนเขามีคนใหม่แล้วเด้
D/F# 
นี้
 
เป็นหยังใจคือเต้
นถี่ 
 
 
คือกับใจ
นี้.. 
 
ยังมีเยื่อใยให้เขา..

INSTRU | G | D/F# | C | D | ( 2 Times ) |

 
คิด
ว่าลืมสนิทใจ 
 
คิด
ว่าพร้อมสิมีไผ
 
ยา
Bm 
มสิตัดสินใจ 
 
ให้โอกาสผู้ใด๋
Em 
คือ 
 
ยากคัก
 
พอ
แต่หมู่เว้าใส่ 
 
ใจ
มันแห่งสะท้าน
 
พอแต่ได้
Bm 
พ้อหน้าเขานั้น 
 
เป็นหยั
Em 
งคือเจ็บปวด

Bm 
บางทีก็มีคิดฮอดคิดถึง
 
เป็นเสี้ยวหนึ่
Am 
งของหัวใจ
 
 
Bm 
เฮาสิตั๋วไผกะได้ว่าลืมไปแล้
วเบิดใจ
 
แต่ตั๋วเจ้าของบ่ได้
ดอกเด้อ.. 
 
เฮ้
อ..

 
ใจสั่นเมื่อพ้อแฟน
เก่า 
 
คือว่าลืมเขาแล้วใ
D/F# 
ด๋
 
คือว่าลืมได้เบิดใจ
เป็นหยังคือยังคงฮักจั่งซี้
 
บ่พ้อหน้ากันกะด
น 
 
จนเขามีคนใหม่แล้วเด้
D/F# 
นี้
 
เป็นหยังใจคือเต้
นถี่ 
 
 
คือกับใจ
นี้..ยังมีเยื่อใยให้เขา

INSTRU | G | D/F# |

 
เป็นหยังใจคือเต้
นถี่ 
 
 
คือกับใจ
นี้ยังฮักเขาเบิดหัวใจ..

OUTRO | G | D/F# | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า


ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า คือว่าลืมเขาแล้วใด๋
คือว่าลืมได้เบิดใจ.. โอโอ้โห..

( ดนตรี )

ดนละเด้หัวใจ.. บ่มีไผมาใกล้..
มาเฮ็ดให้.. มีความฮัก

คิดว่าลืมสนิทใจ คิดว่าพร้อมสิมีไผ
ยามสิตัดสินใจ ให้โอกาสผู้ใด๋คือ ยากคัก
พอแต่หมู่เว้าใส่ ใจมันแห่งสะท้าน
พอแต่ได้พ้อหน้าเขานั้น เป็นหยังคือเจ็บปวด

บางทีก็มีคิดฮอดคิดถึง..
เป็นเสี้ยวหนึ่งของหัวใจ
เฮาสิตั๋วไผกะได้ว่าลืมไปแล้วเบิดใจ
แต่ตั๋วเจ้าของบ่ได้ดอกเด้อ.. เฮ้อ..

ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า คือว่าลืมเขาแล้วใด๋
คือว่าลืมได้เบิดใจ เป็นหยังคือยังคงฮักจั่งซี้
บ่พ้อหน้ากันกะดน จนเขามีคนใหม่แล้วเด้นี้
เป็นหยังใจคือเต้นถี่ ๆ
คือกับใจนี้..ยังมีเยื่อใยให้เขา

( ดนตรี )

คิดว่าลืมสนิทใจ คิดว่าพร้อมสิมีไผ
ยามสิตัดสินใจ ให้โอกาสผู้ใด๋คือ ยากคัก
พอแต่หมู่เว้าใส่ ใจมันแห่งสะท้าน
พอแต่ได้พ้อหน้าเขานั้น เป็นหยังคือเจ็บปวด

บางทีก็มีคิดฮอดคิดถึง..
เป็นเสี้ยวหนึ่งของหัวใจ
เฮาสิตั๋วไผกะได้ว่าลืมไปแล้วเบิดใจ
แต่ตั๋วเจ้าของบ่ได้ดอกเด้อ.. เฮ้อ..

ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า คือว่าลืมเขาแล้วใด๋
คือว่าลืมได้เบิดใจ เป็นหยังคือยังคงฮักจั่งซี้
บ่พ้อหน้ากันกะดน จนเขามีคนใหม่แล้วเด้นี้
เป็นหยังใจคือเต้นถี่ ๆ
คือกับใจนี้..ยังมีเยื่อใยให้เขา

( ดนตรี )

เป็นหยังใจคือเต้นถี่ ๆ
คือกับใจนี้ยังฮักเขาเบิดหัวใจ..


รูปภาพคอร์ด ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า – เจี๊ยบ นิสา x กวาง จิรพรรณ

คอร์ดเพลง ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า - เจี๊ยบ นิสา x กวาง จิรพรรณ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : นัท พอใจ
ใจสั่นเมื่อพ้อแฟนเก่า - เจี๊ยบ นิสา x กวาง จิรพรรณ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend