คอร์ดเพลง บ๊ายบาย เจี๊ยบ นิสา feat.ลำไย ไหทองคำ x Sophana

  
Text   
คอร์ดเพลง บ๊ายบาย เจี๊ยบ นิสา feat.ลำไย ไหทองคำ x Sophana

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เจี๊ยบ นิสา feat.ลำไย ไหทองคำ x Sophana
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
คอร์ด : Ab,Bb,Cm,Gm


 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
บ๊าย
Gm 
บาย 
 
ก็แ
Cm 
ล้วกัน..

INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm | ( 4 Times )

Ab 
  ไผสิว่าฮักแท้คือยิงสล็อต
Bb 
  ยิงบาดแรกบาดสองพ้อแจ็กพอต
 
  
Gm 
โอ๊ยความฮักบ่ง่ายปา
Cm 
นนั้น
Ab 
  คบกับเฮาดีๆ 
 
คุยกับเขาในไลน์
Bb 
  ติดลมเขาอ้อยต้อยจะให้เราทำไง
 
  
Gm 
โอ๊ย.. 
 
ได้แต่
Cm 
ทำใจ

 
เซา
Ab 
ฮัก เขาเซากอด เซาถอด เซา
Bb 
จูบ
 
เซาหอม เซาดอม เซาดม  
Gm 
ฮักแรกๆ 
 
กะหวาน
 
ตอนนี้มัน
Cm 
ขมหวานต้นจืดปลาย

 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
คงลืมความหลังใครทำให้
Gm 
ใจของเธอ 
 
 
Cm 
เต้นแรง
 
เธอกับ
Ab 
ฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไ
Bb 
หม
 
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไ
Gm 
หน 
 
ไป
Cm 
รักกัน
 
คนจะไ
Ab 
ปคนที่มันคิดที่จะนอกใ
Bb 
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบาย ก็
Cm 
แล้วกัน..

Ab 
โอ๊ย 
 
หัวใจขอ
Bb 
งน้อง
 
สิขาด
Gm 
รอนๆ 
 
ย้อนอ้าย
Cm 
บ่ฮัก
Ab 
คือเฮ็ดคักแ
Bb 
ท้น้อ
 
ควงเขา
Gm 
มาพ้อ 
 
ต่อหน้า
Cm 
กันคัก

Ab 
หักห้ามใ
Bb 
จบ่ทัน
 
เจ็บกระ
Gm 
ทันหัน 
 
บ่ได้
Cm 
ตั้งโต
Ab 
ลืมชู้ผู้ฮั
Bb 
กหอม
 
ตัวน้องต้อง
Gm 
ยอม 
 
พ่ายฮักให้
Cm 
คนใหม่

Ab 
เออ เฮอะ เออ เอ่อ เออ เอิง
Bb 
เออ เออ เฮอะเออเอิงเออ
Gm 
โอ้ ละน้อ โฮะ โอล
Cm 
ะน้อ

Ab 
เออ เฮอะ เออ เอ่อ เออ เอิง
Bb 
เออ เออ เฮอะเออเอิงเออ
 
โอ้ล
Gm 
ะน้อ 
 
เจ็บคั
Cm 
กแท้น้อ

 
ทีแ
Ab 
รกๆ 
 
ก็บอกรักจริง
 
คำของเ
Bb 
ธอที่เอามาอ้อนหญิง
 
ให้
Gm 
ตายใจ 
 
แล้ว
Cm 
ก็ทิ้ง
 
พี่บ
Ab 
อกไม่ได้หลอก 
 
พี่ก็จูบ
 
พี่ก็ก
Bb 
อด พี่ก็ถอด พี่ก็จาก
 
จา
Gm 
กไป 
 
ไม่เห
Cm 
ลียวแล

 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
คงลืมความหลังใครทำให้
Gm 
ใจของเธอ 
 
 
Cm 
เต้นแรง
 
เธอกับ
Ab 
ฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไ
Bb 
หม
 
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไ
Gm 
หน 
 
ไป
Cm 
รักกัน
 
คนจะไ
Ab 
ปคนที่มันคิดที่จะนอกใ
Bb 
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบาย ก็
Cm 
แล้วกัน..

 
คนจะ
Ab 
ไปคนที่มันคิดที่จะนอก
Bb 
ใจ
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบายเด้อ
Cm 
อ้ายจ๋า..

INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |

 
คั่นเขาบ่ฮักสิจมปลักหยัง
Ab 
เด้หล่า
 
เขาบ่ฮักสิอกหักหยัง
Bb 
เด้หล่า
 
แคร์เขาหยังกับคนที่มันบ่
Gm 
เห็นค่า
 
หันมาแล้วกะ
Cm 
ลั้นลา

ลืมสาคำสัญญาเก่าๆ
 
กับเ
Ab 
ขาคนนั้นที่มันบ่ดี
Bb 
ฮักแท้ๆ ที่มันบ่มี  
Gm 
คนที่มันบ่ฮักอิหลี
 
ให้เจ้า
Cm 
หนีไป 
 
หนีไป

 
หาคนใหม่
Ab 
สาคนที่เขาแลเลียว
 
คนใหม่
Bb 
สาคนที่เขาฮักเดียว
 
โอ โฮะ  
Gm 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
Cm 
โอ

 
เจ็บแบบ
Ab 
นี้บ่โดนมันก็จะหาย
 
เจ็บแบบ
Bb 
นี้มันคงบ่ถึงขั้นตาย
 
คนแบ
Gm 
บนี้เฮาคงต้อง Say good  
Cm 
bye

 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
คงลืมความหลังใครทำให้
Gm 
ใจของเธอ 
 
 
Cm 
เต้นแรง
 
เธอกับ
Ab 
ฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไ
Bb 
หม
 
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไ
Gm 
หน 
 
ไป
Cm 
รักกัน
 
คนจะไ
Ab 
ปคนที่มันคิดที่จะนอกใ
Bb 
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบาย ก็
Cm 
แล้วกัน..

 
เธอจาก
Ab 
ไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไ
Bb 
หม
 
คงลืมความหลังใครทำให้
Gm 
ใจของเธอ 
 
 
Cm 
เต้นแรง
 
เธอกับ
Ab 
ฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไ
Bb 
หม
 
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไ
Gm 
หน 
 
ไป
Cm 
รักกัน
 
คนจะไ
Ab 
ปคนที่มันคิดที่จะนอกใ
Bb 
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบาย ก็
Cm 
แล้วกัน

 
คนจะ
Ab 
ไปคนที่มันคิดที่จะนอก
Bb 
ใจ
 
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่
Gm 
ไหม
 
บ๊ายบายเด้อ
Cm 
อ้ายจ๋า..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ๊ายบาย


เธอจากไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไหม
บ๊ายบาย ก็แล้วกัน..

( ดนตรี )

ไผสิว่าฮักแท้คือยิงสล็อต
ยิงบาดแรกบาดสองพ้อแจ็กพอต
โอ๊ยความฮักบ่ง่ายปานนั้น
คบกับเฮาดีๆ คุยกับเขาในไลน์
ติดลมเขาอ้อยต้อยจะให้เราทำไง
โอ๊ย.. ได้แต่ทำใจ

เซาฮัก เขาเซากอด เซาถอด เซาจูบ
เซาหอม เซาดอม เซาดม ฮักแรกๆ กะหวาน
ตอนนี้มันขมหวานต้นจืดปลาย

เธอจากไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไหม
คงลืมความหลังใครทำให้ใจของเธอ เต้นแรง
เธอกับฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไหม
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไหน ไปรักกัน
คนจะไปคนที่มันคิดที่จะนอกใจ
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่ไหม
บ๊ายบาย ก็แล้วกัน..

โอ๊ย หัวใจของน้อง
สิขาดรอนๆ ย้อนอ้ายบ่ฮัก
คือเฮ็ดคักแท้น้อ
ควงเขามาพ้อ ต่อหน้ากันคัก

หักห้ามใจบ่ทัน
เจ็บกระทันหัน บ่ได้ตั้งโต
ลืมชู้ผู้ฮักหอม
ตัวน้องต้องยอม พ่ายฮักให้คนใหม่

เออ เฮอะ เออ เอ่อ เออ เอิง
เออ เออ เฮอะเออเอิงเออ
โอ้ ละน้อ โฮะ โอละน้อ

เออ เฮอะ เออ เอ่อ เออ เอิง
เออ เออ เฮอะเออเอิงเออ
โอ้ละน้อ เจ็บคักแท้น้อ

ทีแรกๆ ก็บอกรักจริง
คำของเธอที่เอามาอ้อนหญิง
ให้ตายใจ แล้วก็ทิ้ง
พี่บอกไม่ได้หลอก พี่ก็จูบ
พี่ก็กอด พี่ก็ถอด พี่ก็จาก
จากไป ไม่เหลียวแล

เธอจากไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไหม
คงลืมความหลังใครทำให้ใจของเธอ เต้นแรง
เธอกับฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไหม
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไหน ไปรักกัน
คนจะไปคนที่มันคิดที่จะนอกใจ
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่ไหม
บ๊ายบาย ก็แล้วกัน..

คนจะไปคนที่มันคิดที่จะนอกใจ
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่ไหม
บ๊ายบายเด้ออ้ายจ๋า..

( ดนตรี )

คั่นเขาบ่ฮักสิจมปลักหยังเด้หล่า
เขาบ่ฮักสิอกหักหยังเด้หล่า
แคร์เขาหยังกับคนที่มันบ่เห็นค่า
หันมาแล้วกะลั้นลา

ลืมสาคำสัญญาเก่าๆ
กับเขาคนนั้นที่มันบ่ดี
ฮักแท้ๆ ที่มันบ่มี คนที่มันบ่ฮักอิหลี
ให้เจ้าหนีไป หนีไป

หาคนใหม่สาคนที่เขาแลเลียว
คนใหม่สาคนที่เขาฮักเดียว
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ

เจ็บแบบนี้บ่โดนมันก็จะหาย
เจ็บแบบนี้มันคงบ่ถึงขั้นตาย
คนแบบนี้เฮาคงต้อง Say good bye

เธอจากไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไหม
คงลืมความหลังใครทำให้ใจของเธอ เต้นแรง
เธอกับฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไหม
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไหน ไปรักกัน
คนจะไปคนที่มันคิดที่จะนอกใจ
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่ไหม
บ๊ายบาย ก็แล้วกัน..

เธอจากไปคงลืมความรักเราแล้วใช่ไหม
คงลืมความหลังใครทำให้ใจของเธอ เต้นแรง
เธอกับฉันเคยจับมือกันไปทุกที่ไหม
ตัวติดชิดกันเอาเวลาไหน ไปรักกัน
คนจะไปคนที่มันคิดที่จะนอกใจ
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่ไหม
บ๊ายบาย ก็แล้วกัน

คนจะไปคนที่มันคิดที่จะนอกใจ
เราคงหมดกรรมกันแล้วใช่ไหม
บ๊ายบายเด้ออ้ายจ๋า..

มิวสิควิดีโอ บ๊ายบาย เจี๊ยบ นิสา feat.ลำไย ไหทองคำ x Sophana

เพลง : บ๊ายบาย
ศิลปิน : เจี๊ยบ นิสา feat.ลำไย ไหทองคำ x Sophana
เรียบเรียง : THAY KT. Sophana
ติดต่องานแสดง : 061-0864591
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend