คอร์ดเพลง ถ้าน้องน่ารักพันนี้ พี่จะให้แม่ไปขอ คิว สราวุฒิ

  
Text   
คอร์ดเพลง ถ้าน้องน่ารักพันนี้ พี่จะให้แม่ไปขอ ศิลปิน คิว สราวุฒิ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | D | F#m | G | A |

 
ได้เ
D 
จอก็โดนใจเธอเป็นใ
F#m 
ครถึงสวยจ้าน
G 
รอยยิ้มน้องก็ห
A 
วานเหมือนน้ำผึ้งห
D 
ยด
Bm 
คิ้วก็ดกดำ 
 
ผิว
F#m 
ขาวหน้าก็สด
G 
วันนี้พี่ขอ
A 
งดแลคน
D 
อื่น 
 
 
A 

D 
บ้านเธออยู่ไหน 
 
มากับใ
F#m 
ครมีแฟนหรือยัง
G 
อยากขอถามสัก
A 
ครั้ง 
 
ตอบพี่ไ
D 
ด้ไหม
Bm 
มาด้วยความจริงใจ 
 
ไม่ขี้
F#m 
หกสาบานได้
G 
เพียงแค่อยากทักท
A 
ายคุยกับเ
D 
ธอ 
 
 
A 

 
ถ้าน้องน่ารักพัน
G 
นี้ 
 
พี่จะให้แม่ไป
A 
ขอ
 
ไม่ได้แหลง
F#m 
อ้อร้อ 
 
ว่าสินสอดเท่
Bm 
าใด
 
อย่าเรียกให้แ
G 
พงแรงครับแม่ย
A 
าย
 
ว่าผมหาหม้าย
D 
ตังค์ 
 
 
D7 

 
เปิดตูเปิด
G 
ใจ 
 
ต้อนรับลูกชายคน
A 
นี้ซักคน
 
ไม่รวยไ
F#m 
ม่จนแต่ขยันทำ
Bm 
งาน
 
สัญญาจาก
G 
ใจ 
 
จะขอดูแลเคียงข้
A 
าง
 
ไม่ให้เธอลำบ
D 
าก 
 
 
A 

 
เห็น
G 
ใจตะน้องส
A 
าว 
 
พี่
F#m 
บ่าวหลอกใครไม่
Bm 
เป็น
 
ที่เ
G 
ห็นทะเล้นทะ
A 
ลึ่ง 
 
ก็แค่ห
D 
ยอกๆ
 
เปิดใ
G 
จสักหิดได้ห
A 
ม้าย 
 
ตั้งใจมา
F#m 
รักไม่ได้มา
Bm 
หลอก
 
มีคำเ
G 
ดียวที่พี่อยากบ
A 
อก 
 
ก็คือชอบเ
D 
ธอ 
 
 
A 

INSTRU | G | A | F#m | Bm | G | A | D | D |
INSTRU | G | A | F#m | Bm | G | A | D | D7 |

 
ถ้าน้องน่ารักพัน
G 
นี้ 
 
พี่จะให้แม่ไป
A 
ขอ
 
ไม่ได้แหลง
F#m 
อ้อร้อ 
 
ว่าสินสอดเท่
Bm 
าใด
 
อย่าเรียกให้แ
G 
พงแรงครับแม่ย
A 
าย
 
ว่าผมหาหม้าย
D 
ตังค์ 
 
 
D7 

 
เปิดตูเปิด
G 
ใจ 
 
ต้อนรับลูกชายคน
A 
นี้ซักคน
 
ไม่รวยไ
F#m 
ม่จนแต่ขยันทำ
Bm 
งาน
 
สัญญาจาก
G 
ใจ 
 
จะขอดูแลเคียงข้
A 
าง..

 
ถ้าน้องน่ารักพัน
G 
นี้ 
 
พี่จะให้แม่ไป
A 
ขอ
 
ไม่ได้แหลง
F#m 
อ้อร้อ 
 
ว่าสินสอดเท่
Bm 
าใด
 
อย่าเรียกให้แ
G 
พงแรงครับแม่ย
A 
าย
 
ว่าผมหาหม้าย
D 
ตังค์ 
 
 
D7 

 
เปิดตูเปิด
G 
ใจ 
 
ต้อนรับลูกชายคน
A 
นี้ซักคน
 
ไม่รวยไ
F#m 
ม่จนแต่ขยันทำ
Bm 
งาน
 
สัญญาจาก
G 
ใจ 
 
จะขอดูแลเคียงข้
A 
าง
 
ไม่ให้เธอลำบ
D 
าก 
 
 
A 

 
ว่าเห็น
G 
ใจตะน้องส
A 
าว 
 
พี่
F#m 
บ่าวหกใครไม่
Bm 
เป็น
 
ที่เ
G 
ห็นทะเล้นทะ
A 
ลึ่ง 
 
ก็แค่ห
D 
ยอกๆ
 
ว่าเปิดใ
G 
จสักหิดได้ห
A 
ม้าย 
 
ตั้งใจมา
F#m 
รักไม่ได้มา
Bm 
หลอก
 
มีคำเ
G 
ดียวที่พี่อยากบ
A 
อก 
 
ก็คือชอบเ
D 
ธอ 
 
 
A 

 
แล้วมีคำเ
G 
ดียวที่พี่อยากบ
A 
อก 
 
ก็คือชอบเ
D 
ธอ..

OUTRO | D |


ได้เจอก็โดนใจเธอเป็นใครถึงสวยจ้าน
รอยยิ้มน้องก็หวานเหมือนน้ำผึ้งหยด
คิ้วก็ดกดำ ผิวขาวหน้าก็สด
วันนี้พี่ของดแลคนอื่น

บ้านเธออยู่ไหน มากับใครมีแฟนหรือยัง
อยากขอถามสักครั้ง ตอบพี่ได้ไหม
มาด้วยความจริงใจ ไม่ขี้หกสาบานได้
เพียงแค่อยากทักทายคุยกับเธอ

ถ้าน้องน่ารักพันนี้ พี่จะให้แม่ไปขอ
ไม่ได้แหลงอ้อร้อ ว่าสินสอดเท่าใด
อย่าเรียกให้แพงแรงครับแม่ยาย
ว่าผมหาหม้ายตังค์

เปิดตูเปิดใจ ต้อนรับลูกชายคนนี้ซักคน
ไม่รวยไม่จนแต่ขยันทำงาน
สัญญาจากใจ จะขอดูแลเคียงข้าง
ไม่ให้เธอลำบาก

เห็นใจตะน้องสาว พี่บ่าวหลอกใครไม่เป็น
ที่เห็นทะเล้นทะลึ่ง ก็แค่หยอกๆ
เปิดใจสักหิดได้หม้าย ตั้งใจมารักไม่ได้มาหลอก
มีคำเดียวที่พี่อยากบอก ก็คือชอบเธอ

( ดนตรี )

ถ้าน้องน่ารักพันนี้ พี่จะให้แม่ไปขอ
ไม่ได้แหลงอ้อร้อ ว่าสินสอดเท่าใด
อย่าเรียกให้แพงแรงครับแม่ยาย
ว่าผมหาหม้ายตังค์

เปิดตูเปิดใจ ต้อนรับลูกชายคนนี้ซักคน
ไม่รวยไม่จนแต่ขยันทำงาน
สัญญาจากใจ จะขอดูแลเคียงข้าง..

ถ้าน้องน่ารักพันนี้ พี่จะให้แม่ไปขอ
ไม่ได้แหลงอ้อร้อ ว่าสินสอดเท่าใด
อย่าเรียกให้แพงแรงครับแม่ยาย
ว่าผมหาหม้ายตังค์

เปิดตูเปิดใจ ต้อนรับลูกชายคนนี้ซักคน
ไม่รวยไม่จนแต่ขยันทำงาน
สัญญาจากใจ จะขอดูแลเคียงข้าง
ไม่ให้เธอลำบาก

ว่าเห็นใจตะน้องสาว พี่บ่าวหกใครไม่เป็น
ที่เห็นทะเล้นทะลึ่ง ก็แค่หยอกๆ
ว่าเปิดใจสักหิดได้หม้าย ตั้งใจมารักไม่ได้มาหลอก
มีคำเดียวที่พี่อยากบอก ก็คือชอบเธอ

แล้วมีคำเดียวที่พี่อยากบอก ก็คือชอบเธอ..

มิวสิควิดีโอ ถ้าน้องน่ารักพันนี้ พี่จะให้แม่ไปขอ คิว สราวุฒิ

เพลง : ถ้าน้องน่ารักพันนี้ พี่จะให้แม่ไปขอ (คอร์ด)
ศิลปิน : คิว สราวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม๊ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องาน : 061-4084545,088-9919192

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend