คอร์ดเพลง เบื่อ – สุขอรุณ

  
Text   

คอร์ดเพลง : เบื่อ สุขอรุณ

คอร์ดเพลง เบื่อ - สุขอรุณ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, C, F, G


INTRO | C | G | Am | F | ( 2 Times )

 
  
C 
เบื่อเมืองที่วุ่นว
G 
าย
 
  เบื่อสัญญาน
Am 
ไฟและรถติด
 
  
F 
กับชิวิตที่ฉันต้องทน
C 
  พบเจอ
G 
คนที่เป็นมลพิษ
 
  ยิ่ง
Am 
กว่าท่อไอเสีย 
 
 
F 
 
  
C 
ฉันละเพลีย 
 
 
G 
กับสังคมของ
Am 
คนในเมือง
 
  ทุกเ
F 
รื่องยึดติดอยู่กับเว
C 
ลา.. 
 
 
G 
 
Am 
 
F 

 
  อ
C 
ยากออกเดินท
G 
าง 
 
ออ
Am 
กไป
 
  
F 
ไปกับใครสักคนนึง
C 
  มีสมุดบัน
G 
ทึก 
 
เป็นกล้องฟิล์มเ
Am 
ก่าๆ
 
  กับ
F 
ฟิล์มบูดๆ 
 
ที่เก็บไว้
C 
  ในเป้ใบเ
G 
ดิม 
 
ที่
Am 
เรา
 
  เ
F 
คยออกเดินท
C 
าง

 
C 
าย..
G 
ลม..หมอกสี
Am 
ขาว
 
  โอบก
F 
อดฉันและเธอในยามเ
C 
ช้า
 
  กลางคืนก็เริ่มห
G 
นาวพอให้
Am 
เรา
 
  ส
F 
องคนได้กอด
C 
กัน
 
  พูดคุยบอกเ
G 
ล่าเรื่องราวในแต่ล
Am 
ะวัน
 
  ที่
F 
ฉันและเธอได้ผ่านเจอ
C 
  คงเป็นการผ่อนค
G 
ลาย
 
  ให้หายเหนื่อ
Am 
ยล้า 
 
F 
ากปัญหาที่วุ่นวาย

INSTRU | C | G | Am | F | ( 4 Times )

 
  อ
C 
ยากออกเดินท
G 
าง 
 
ออ
Am 
กไป
 
  
F 
ไปกับใครสักคนนึง
C 
  มีสมุดบัน
G 
ทึก 
 
เป็นกล้องฟิล์มเ
Am 
ก่าๆ
 
  กับ
F 
ฟิล์มบูดๆ 
 
ที่เก็บไว้
C 
  ในเป้ใบเ
G 
ดิม 
 
ที่
Am 
เรา
 
  เ
F 
คยออกเดินท
C 
าง

 
C 
าย..
G 
ลม..หมอกสี
Am 
ขาว
 
  โอบก
F 
อดฉันและเธอในยามเ
C 
ช้า
 
  กลางคืนก็เริ่มห
G 
นาวพอให้
Am 
เรา
 
  ส
F 
องคนได้กอด
C 
กัน
 
  พูดคุยบอกเ
G 
ล่าเรื่องราวในแต่ล
Am 
ะวัน
 
  ที่
F 
ฉันและเธอได้ผ่านเจอ
C 
  คงเป็นการผ่อนค
G 
ลาย
 
  ให้หายเหนื่อ
Am 
ยล้า 
 
F 
ากปัญหาที่วุ่นว
C 
าย 
 
 
G 

 
  จากเมืองที่วุ่น
Am 
วาย 
 
 
F 
 
  ผู้คนก็มากม
C 
าย 
 
 
G 
 
  สังคมที่วุ่น
Am 
วาย 
 
 
F 
 
C 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เบื่อ


เบื่อเมืองที่วุ่นวาย
เบื่อสัญญานไฟและรถติด
กับชิวิตที่ฉันต้องทน
พบเจอคนที่เป็นมลพิษ
ยิ่งกว่าท่อไอเสีย
ฉันละเพลีย กับสังคมของคนในเมือง
ทุกเรื่องยึดติดอยู่กับเวลา..

อยากออกเดินทาง ออกไป
ไปกับใครสักคนนึง
มีสมุดบันทึก เป็นกล้องฟิล์มเก่าๆ
กับฟิล์มบูดๆ ที่เก็บไว้
ในเป้ใบเดิม ที่เรา
เคยออกเดินทาง

สาย..ลม..หมอกสีขาว
โอบกอดฉันและเธอในยามเช้า
กลางคืนก็เริ่มหนาวพอให้เรา
สองคนได้กอดกัน
พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละวัน
ที่ฉันและเธอได้ผ่านเจอ
คงเป็นการผ่อนคลาย
ให้หายเหนื่อยล้า จากปัญหาที่วุ่นวาย

( ดนตรี )

อยากออกเดินทาง ออกไป
ไปกับใครสักคนนึง
มีสมุดบันทึก เป็นกล้องฟิล์มเก่าๆ
กับฟิล์มบูดๆ ที่เก็บไว้
ในเป้ใบเดิม ที่เรา
เคยออกเดินทาง

สาย..ลม..หมอกสีขาว
โอบกอดฉันและเธอในยามเช้า
กลางคืนก็เริ่มหนาวพอให้เรา
สองคนได้กอดกัน
พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละวัน
ที่ฉันและเธอได้ผ่านเจอ
คงเป็นการผ่อนคลาย
ให้หายเหนื่อยล้า จากปัญหาที่วุ่นวาย

จากเมืองที่วุ่นวาย
ผู้คนก็มากมาย
สังคมที่วุ่นวาย

มิวสิควิดีโอ เบื่อ สุขอรุณ

เพลง เบื่อ
ศิลปิน : สุขอรุณ
เนื้อร้อง/ทำนอง – สุขอรุณ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend