หน้าแรก » มีนตรา อินทิรา » คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา

คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา

คอร์ดเพลง : บ่ต้องย่านบ่ได้ไป มีนตรา อินทิรา

คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป - มีนตรา อินทิรา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มีนตรา : บ่ต้องย่านบ่ได้ไป


INTRO | Em | F#m | Em F#m G | A |

  เตรียมโตสิไปแล้วแ
F#m 
ม่นบ่
 
  คือฟ้าวแ
Bm 
ท้น้อ 
 
ข้าวของของอ้ายเก็บแล้วล่
ะไป่
  มื้อนี้อ้ายนั้นมีผู้
F#m 
ใหม่ 
 
น้องก็เข้
Bm 
าใจ
 
  แต่ก็ทำใจบ่ได้คื
อเก่า

 
แต่ก่อนที่
Em 
อ้ายสิถิ่มสิป๋า 
 
ก่อนที่
F#m 
อ้ายสิลืมฮั
Bm 
กเฮา
 
ก่อนที่น้
องสิเป็นแฟนเก่า 
 
น้
องมีแนวสิขอ

 
กอดน้องได้
บ่ 
 
 
A/C# 
จับมือ 
 
Bm 
ด้บ่
 
เฮ็ดคือเ
ก่าได้
บ่ 
 
ก่อนอ้ายสิ
ไป
 
บอกฮักอีก
แน 
 
 
A/C# 
ได้บ่ 
 
หรือสิเฮ็ด
Bm 
หยังกะ
ได้
 
เทือสุดท้
าย 
 
ที่ได้อยู่นำ
กัน

 
บ่ต้อง
Em 
ย่านสิยืดสิเยื้อ 
 
จบจา
F#m 
กนี้กะไปจากกัน
 
ให้อ้
ายไปหาผู้นั้นที่ถ่าค
อง 
 
บ่ต้องย่านสิบ่ไ
Bm 
ด้ไป

INSTRU | Em F#m G | A |

  อยากสิเก็บสิจำช่วงสุ
F#m 
ดท้าย
 
  ก่อนที่ต่
Bm 
อไป 
 
ทางเทียวชีวิตสิแยกจา
กกัน
  ไผผิดกะบ่
F#m 
สำคัญ 
 
เมื่อสุดท้า
Bm 
ยนั้น
 
  อ้ายกะต้องการสิไปคื
อเก่า

 
แต่ก่อนที่
Em 
อ้ายสิถิ่มสิป๋า 
 
ก่อนที่
F#m 
อ้ายสิลืมฮั
Bm 
กเฮา
 
ก่อนที่น้
องสิเป็นแฟนเก่า 
 
น้
องมีแนวสิขอ

 
กอดน้องได้
บ่ 
 
 
A/C# 
จับมือ 
 
Bm 
ด้บ่
 
เฮ็ดคือเ
ก่าได้
บ่ 
 
ก่อนอ้ายสิ
ไป
 
บอกฮักอีก
แน 
 
 
A/C# 
ได้บ่ 
 
หรือสิเฮ็ด
Bm 
หยังกะ
ได้
 
เทือสุดท้
าย 
 
ที่ได้อยู่นำ
กัน

 
บ่ต้อง
Em 
ย่านสิยืดสิเยื้อ 
 
จบจา
F#m 
กนี้กะไปจากกัน
 
ให้อ้
ายไปหาผู้นั้นที่ถ่าค
อง 
 
บ่ต้องย่านสิบ่ไ
 
ด้ไป

INSTRU | G | D | C | A | A |

 
กอดน้องได้
บ่ 
 
 
A/C# 
จับมือ 
 
Bm 
ด้บ่
 
เฮ็ดคือเ
ก่าได้
บ่ 
 
ก่อนอ้ายสิ
ไป
 
บอกฮักอีก
แน 
 
 
A/C# 
ได้บ่ 
 
หรือสิเฮ็ด
Bm 
หยังกะ
ได้
 
เทือสุดท้
าย 
 
ที่ได้อยู่นำ
กัน

 
กอดน้องได้
บ่ 
 
 
A/C# 
จับมือ 
 
Bm 
ด้บ่
 
เฮ็ดคือเ
ก่าได้
บ่ 
 
ก่อนอ้ายสิ
ไป
 
บอกฮักอีก
แน 
 
 
A/C# 
ได้บ่ 
 
หรือสิเฮ็ด
Bm 
หยังกะ
ได้
 
เทือสุดท้
าย 
 
ที่ได้อยู่นำ
กัน

 
บ่ต้อง
Em 
ย่านสิยืดสิเยื้อ 
 
จบจา
F#m 
กนี้กะไปจากกัน
 
ให้อ้
ายไปหาผู้นั้นที่ถ่าค
อง 
 
บ่ต้องย่านสิบ่ไ
Bm 
ด้ไป

OUTRO | Em | F#m | Em F#m G | A | D |

คอร์ดในเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป


เตรียมโตสิไปแล้วแม่นบ่
คือฟ้าวแท้น้อ ข้าวของของอ้ายเก็บแล้วล่ะไป่
มื้อนี้อ้ายนั้นมีผู้ใหม่ น้องก็เข้าใจ
แต่ก็ทำใจบ่ได้คือเก่า

แต่ก่อนที่อ้ายสิถิ่มสิป๋า ก่อนที่อ้ายสิลืมฮักเฮา
ก่อนที่น้องสิเป็นแฟนเก่า น้องมีแนวสิขอ

กอดน้องได้บ่ จับมือ ได้บ่
เฮ็ดคือเก่าได้บ่ ก่อนอ้ายสิไป
บอกฮักอีกแนได้บ่ หรือสิเฮ็ดหยังกะได้
เทือสุดท้าย ที่ได้อยู่นำกัน

บ่ต้องย่านสิยืดสิเยื้อ จบจากนี้กะไปจากกัน
ให้อ้ายไปหาผู้นั้นที่ถ่าคอง บ่ต้องย่านสิบ่ได้ไป

( ดนตรี )

อยากสิเก็บสิจำช่วงสุดท้าย
ก่อนที่ต่อไป ทางเทียวชีวิตสิแยกจากกัน
ไผผิดกะบ่สำคัญ เมื่อสุดท้ายนั้น
อ้ายกะต้องการสิไปคือเก่า

แต่ก่อนที่อ้ายสิถิ่มสิป๋า ก่อนที่อ้ายสิลืมฮักเฮา
ก่อนที่น้องสิเป็นแฟนเก่า น้องมีแนวสิขอ

กอดน้องได้บ่ จับมือ ได้บ่
เฮ็ดคือเก่าได้บ่ ก่อนอ้ายสิไป
บอกฮักอีกแนได้บ่ หรือสิเฮ็ดหยังกะได้
เทือสุดท้าย ที่ได้อยู่นำกัน

บ่ต้องย่านสิยืดสิเยื้อ จบจากนี้กะไปจากกัน
ให้อ้ายไปหาผู้นั้นที่ถ่าคอง บ่ต้องย่านสิบ่ได้ไป

( ดนตรี )

กอดน้องได้บ่ จับมือ ได้บ่
เฮ็ดคือเก่าได้บ่ ก่อนอ้ายสิไป
บอกฮักอีกแนได้บ่ หรือสิเฮ็ดหยังกะได้
เทือสุดท้าย ที่ได้อยู่นำกัน

กอดน้องได้บ่ จับมือ ได้บ่
เฮ็ดคือเก่าได้บ่ ก่อนอ้ายสิไป
บอกฮักอีกแนได้บ่ หรือสิเฮ็ดหยังกะได้
เทือสุดท้าย ที่ได้อยู่นำกัน

บ่ต้องย่านสิยืดสิเยื้อ จบจากนี้กะไปจากกัน
ให้อ้ายไปหาผู้นั้นที่ถ่าคอง บ่ต้องย่านสิบ่ได้ไป

มิวสิควิดีโอ บ่ต้องย่านบ่ได้ไป มีนตรา อินทิรา

เพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา