หน้าแรก » ส้มเช้ง อรุโณทัย » คอร์ดเพลง พอ(ไปโลด) – ส้มเช้ง อรุโณทัย

คอร์ดเพลง พอ(ไปโลด) – ส้มเช้ง อรุโณทัย

คอร์ดเพลง : พอ(ไปโลด) ส้มเช้ง อรุโณทัย

คอร์ดเพลง พอ(ไปโลด) - ส้มเช้ง อรุโณทัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Bb,Cm,Dm,Eb,F,Gm


 
พอสั
Bb 
กที 
 
อย่าขอให้ผุได๋
Dm 
อยู่
 
คั่นเขายังฮักเฮ
Gm 
าอยู่ 
 
เขาคงบ่ไปเเต่เเร
Dm 
กดอก
 
คงใส่
Eb 
ใจได้หลายกว่านี้ 
 
คงบ่เปลี่ย
Dm 
นไปป่านนี้ดอก
 
ให้
Cm 
ทำใจ.. 
 
ลืมเขาไ
ปส่า

INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |

 
คั่นเเม่นฝืนใจห
Bb 
ลายกะให้ปล่อยมือจักน้อ
Dm 
งส่า
 
คั่นเเม่นอ้ายสิเลิ
Cm 
กลากะบอกอ้ายมาให้รั
บได้
 
คั่นอ้ายว่าพ
Gm 
อเเล้วฝืน 
 
ทนเเฮงฝืนฮั
Dm 
กเเฮงหักใจ
 
สิบ่
Cm 
รั้งหัวใจไว้ดอ
Bb 
กหนา

 
ยามไผ
Eb 
ถามกะบอกว่าน้อง
Bb 
บ่ดีเด้ออ้าย
 
ยามคน
Eb 
ถามกะบอกเขาว่าน้องถิ่
Bb 
มป๋าอ้ายก่อน
 
อย่าไ
Eb 
ด้มีราคีน้องยัง
Dm 
หวงยังอาวรณ์
 
ยัง
Cm 
ฮักคือเก่า 
 
ถึงอ้ายบ่เเ
คร์

 
พอสั
Bb 
กที 
 
อย่าขอให้ผุได๋
Dm 
อยู่
 
คั่นเขายังฮักเฮ
Gm 
าอยู่ 
 
เขาคงบ่ไปเเต่เเร
Dm 
กดอก
 
คงใส่
Eb 
ใจได้หลายกว่านี้ 
 
คงบ่เปลี่ย
Dm 
นไปป่านนี้ดอก
 
ให้
Cm 
ทำใจ 
 
ลืมเขาไ
ปส่า

 
ฮู้อยู่ว่า
Bb 
ฮักเเฮงยอมรับว่ายังฮั
Dm 
กหลาย
 
ฮักให้
Gm 
ตายเเล้วเขากลับคืนมาบ่
Dm 
หล่า
 
คั่น
Eb 
อ้ายสิไปน้องบ่
Dm 
รั้งดอกเอ้ายจ๋า
 
ถึง
Cm 
ใจสิยอมรับ
ว่า 
 
ยังฮักอ้ายห
Bb 
ลาย

INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |

 
ยามไผ
Eb 
ถามกะบอกว่าน้อง
Bb 
บ่ดีเด้ออ้าย
 
ยามคน
Eb 
ถามกะบอกเขาว่าน้องถิ่
Bb 
มป๋าอ้ายก่อน
 
อย่าไ
Eb 
ด้มีราคีน้องยัง
Dm 
หวงยังอาวรณ์
 
ยัง
Cm 
ฮักคือเก่า 
 
ถึงอ้ายบ่เเ
คร์

 
พอสั
Bb 
กที 
 
อย่าขอให้ผุได๋
Dm 
อยู่
 
คั่นเขายังฮักเฮ
Gm 
าอยู่ 
 
เขาคงบ่ไปเเต่เเร
Dm 
กดอก
 
คงใส่
Eb 
ใจได้หลายกว่านี้ 
 
คงบ่เปลี่ย
Dm 
นไปป่านนี้ดอก
 
ให้
Cm 
ทำใจ 
 
ลืมเขาไ
ปส่า

 
ฮู้อยู่ว่า
Bb 
ฮักเเฮงยอมรับว่ายังฮั
Dm 
กหลาย
 
ฮักให้
Gm 
ตายเเล้วเขากลับคืนมาบ่
Dm 
หล่า
 
คั่น
Eb 
อ้ายสิไปน้องบ่
Dm 
รั้งดอกเอ้ายจ๋า
 
ถึง
Cm 
ใจสิยอมรับ
ว่า 
 
ยังฮักอ้ายห
Bb 
ลาย

 
คั่น
Eb 
อ้ายสิไปน้องบ่
Dm 
รั้งดอกอ้ายจ๋า
 
ถึง
Cm 
ใจสิยอมรับ
ว่า.. 
 
ยังฮักอ้ายเบิ
Bb 
ดใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พอ(ไปโลด)


พอสักที อย่าขอให้ผุได๋อยู่
คั่นเขายังฮักเฮาอยู่ เขาคงบ่ไปเเต่เเรกดอก
คงใส่ใจได้หลายกว่านี้ คงบ่เปลี่ยนไปป่านนี้ดอก
ให้ทำใจ.. ลืมเขาไปส่า

( ดนตรี )

คั่นเเม่นฝืนใจหลายกะให้ปล่อยมือจักน้องส่า
คั่นเเม่นอ้ายสิเลิกลากะบอกอ้ายมาให้รับได้
คั่นอ้ายว่าพอเเล้วฝืน ทนเเฮงฝืนฮักเเฮงหักใจ
สิบ่รั้งหัวใจไว้ดอกหนา

ยามไผถามกะบอกว่าน้องบ่ดีเด้ออ้าย
ยามคนถามกะบอกเขาว่าน้องถิ่มป๋าอ้ายก่อน
อย่าได้มีราคีน้องยังหวงยังอาวรณ์
ยังฮักคือเก่า ถึงอ้ายบ่เเคร์

พอสักที อย่าขอให้ผุได๋อยู่
คั่นเขายังฮักเฮาอยู่ เขาคงบ่ไปเเต่เเรกดอก
คงใส่ใจได้หลายกว่านี้ คงบ่เปลี่ยนไปป่านนี้ดอก
ให้ทำใจ ลืมเขาไปส่า
ฮู้อยู่ว่าฮักเเฮงยอมรับว่ายังฮักหลาย
ฮักให้ตายเเล้วเขากลับคืนมาบ่หล่า
คั่นอ้ายสิไปน้องบ่รั้งดอกเอ้ายจ๋า
ถึงใจสิยอมรับว่า ยังฮักอ้ายหลาย

( ดนตรี )

ยามไผถามกะบอกว่าน้องบ่ดีเด้ออ้าย
ยามคนถามกะบอกเขาว่าน้องถิ่มป๋าอ้ายก่อน
อย่าได้มีราคีน้องยังหวงยังอาวรณ์
ยังฮักคือเก่า ถึงอ้ายบ่เเคร์

พอสักที อย่าขอให้ผุได๋อยู่
คั่นเขายังฮักเฮาอยู่ เขาคงบ่ไปเเต่เเรกดอก
คงใส่ใจได้หลายกว่านี้ คงบ่เปลี่ยนไปป่านนี้ดอก
ให้ทำใจ ลืมเขาไปส่า
ฮู้อยู่ว่าฮักเเฮงยอมรับว่ายังฮักหลาย
ฮักให้ตายเเล้วเขากลับคืนมาบ่หล่า
คั่นอ้ายสิไปน้องบ่รั้งดอกเอ้ายจ๋า
ถึงใจสิยอมรับว่า ยังฮักอ้ายหลาย

คั่นอ้ายสิไปน้องบ่รั้งดอกอ้ายจ๋า
ถึงใจสิยอมรับว่า.. ยังฮักอ้ายเบิดใจ..

มิวสิควิดีโอ พอ(ไปโลด) ส้มเช้ง อรุโณทัย

เพลง พอ(ไปโลด)
ศิลปิน : ส้มเช้ง อรุโณทัย
คำร้อง/ทำนอง : อ.กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : อ.เอ็ม นาโนน มังกรดำ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา