คอร์ดเพลง พอ(ไปโลด) – ส้มเช้ง อรุโณทัย

  
Text   

คอร์ดเพลง : พอ(ไปโลด) ส้มเช้ง อรุโณทัย

คอร์ดเพลง พอ(ไปโลด) - ส้มเช้ง อรุโณทัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Bb,Cm,Dm,Eb,F,Gm


 
พอสั
Bb 
กที 
 
อย่าขอให้ผุได๋
Dm 
อยู่
 
คั่นเขายังฮักเฮ
Gm 
าอยู่ 
 
เขาคงบ่ไปเเต่เเร
Dm 
กดอก
 
คงใส่
Eb 
ใจได้หลายกว่านี้ 
 
คงบ่เปลี่ย
Dm 
นไปป่านนี้ดอก
 
ให้
Cm 
ทำใจ.. 
 
ลืมเขาไ
F 
ปส่า

INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |

 
คั่นเเม่นฝืนใจห
Bb 
ลายกะให้ปล่อยมือจักน้อ
Dm 
งส่า
 
คั่นเเม่นอ้ายสิเลิ
Cm 
กลากะบอกอ้ายมาให้รั
F 
บได้
 
คั่นอ้ายว่าพ
Gm 
อเเล้วฝืน 
 
ทนเเฮงฝืนฮั
Dm 
กเเฮงหักใจ
 
สิบ่
Cm 
รั้งหัวใจไว้ดอ
Bb 
กหนา

 
ยามไผ
Eb 
ถามกะบอกว่าน้อง
Bb 
บ่ดีเด้ออ้าย
 
ยามคน
Eb 
ถามกะบอกเขาว่าน้องถิ่
Bb 
มป๋าอ้ายก่อน
 
อย่าไ
Eb 
ด้มีราคีน้องยัง
Dm 
หวงยังอาวรณ์
 
ยัง
Cm 
ฮักคือเก่า 
 
ถึงอ้ายบ่เเ
F 
คร์

 
พอสั
Bb 
กที 
 
อย่าขอให้ผุได๋
Dm 
อยู่
 
คั่นเขายังฮักเฮ
Gm 
าอยู่ 
 
เขาคงบ่ไปเเต่เเร
Dm 
กดอก
 
คงใส่
Eb 
ใจได้หลายกว่านี้ 
 
คงบ่เปลี่ย
Dm 
นไปป่านนี้ดอก
 
ให้
Cm 
ทำใจ 
 
ลืมเขาไ
F 
ปส่า

 
ฮู้อยู่ว่า
Bb 
ฮักเเฮงยอมรับว่ายังฮั
Dm 
กหลาย
 
ฮักให้
Gm 
ตายเเล้วเขากลับคืนมาบ่
Dm 
หล่า
 
คั่น
Eb 
อ้ายสิไปน้องบ่
Dm 
รั้งดอกเอ้ายจ๋า
 
ถึง
Cm 
ใจสิยอมรับ
F 
ว่า 
 
ยังฮักอ้ายห
Bb 
ลาย

INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |

 
ยามไผ
Eb 
ถามกะบอกว่าน้อง
Bb 
บ่ดีเด้ออ้าย
 
ยามคน
Eb 
ถามกะบอกเขาว่าน้องถิ่
Bb 
มป๋าอ้ายก่อน
 
อย่าไ
Eb 
ด้มีราคีน้องยัง
Dm 
หวงยังอาวรณ์
 
ยัง
Cm 
ฮักคือเก่า 
 
ถึงอ้ายบ่เเ
F 
คร์

 
พอสั
Bb 
กที 
 
อย่าขอให้ผุได๋
Dm 
อยู่
 
คั่นเขายังฮักเฮ
Gm 
าอยู่ 
 
เขาคงบ่ไปเเต่เเร
Dm 
กดอก
 
คงใส่
Eb 
ใจได้หลายกว่านี้ 
 
คงบ่เปลี่ย
Dm 
นไปป่านนี้ดอก
 
ให้
Cm 
ทำใจ 
 
ลืมเขาไ
F 
ปส่า

 
ฮู้อยู่ว่า
Bb 
ฮักเเฮงยอมรับว่ายังฮั
Dm 
กหลาย
 
ฮักให้
Gm 
ตายเเล้วเขากลับคืนมาบ่
Dm 
หล่า
 
คั่น
Eb 
อ้ายสิไปน้องบ่
Dm 
รั้งดอกเอ้ายจ๋า
 
ถึง
Cm 
ใจสิยอมรับ
F 
ว่า 
 
ยังฮักอ้ายห
Bb 
ลาย

 
คั่น
Eb 
อ้ายสิไปน้องบ่
Dm 
รั้งดอกอ้ายจ๋า
 
ถึง
Cm 
ใจสิยอมรับ
F 
ว่า.. 
 
ยังฮักอ้ายเบิ
Bb 
ดใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พอ(ไปโลด)


พอสักที อย่าขอให้ผุได๋อยู่
คั่นเขายังฮักเฮาอยู่ เขาคงบ่ไปเเต่เเรกดอก
คงใส่ใจได้หลายกว่านี้ คงบ่เปลี่ยนไปป่านนี้ดอก
ให้ทำใจ.. ลืมเขาไปส่า

( ดนตรี )

คั่นเเม่นฝืนใจหลายกะให้ปล่อยมือจักน้องส่า
คั่นเเม่นอ้ายสิเลิกลากะบอกอ้ายมาให้รับได้
คั่นอ้ายว่าพอเเล้วฝืน ทนเเฮงฝืนฮักเเฮงหักใจ
สิบ่รั้งหัวใจไว้ดอกหนา

ยามไผถามกะบอกว่าน้องบ่ดีเด้ออ้าย
ยามคนถามกะบอกเขาว่าน้องถิ่มป๋าอ้ายก่อน
อย่าได้มีราคีน้องยังหวงยังอาวรณ์
ยังฮักคือเก่า ถึงอ้ายบ่เเคร์

พอสักที อย่าขอให้ผุได๋อยู่
คั่นเขายังฮักเฮาอยู่ เขาคงบ่ไปเเต่เเรกดอก
คงใส่ใจได้หลายกว่านี้ คงบ่เปลี่ยนไปป่านนี้ดอก
ให้ทำใจ ลืมเขาไปส่า
ฮู้อยู่ว่าฮักเเฮงยอมรับว่ายังฮักหลาย
ฮักให้ตายเเล้วเขากลับคืนมาบ่หล่า
คั่นอ้ายสิไปน้องบ่รั้งดอกเอ้ายจ๋า
ถึงใจสิยอมรับว่า ยังฮักอ้ายหลาย

( ดนตรี )

ยามไผถามกะบอกว่าน้องบ่ดีเด้ออ้าย
ยามคนถามกะบอกเขาว่าน้องถิ่มป๋าอ้ายก่อน
อย่าได้มีราคีน้องยังหวงยังอาวรณ์
ยังฮักคือเก่า ถึงอ้ายบ่เเคร์

พอสักที อย่าขอให้ผุได๋อยู่
คั่นเขายังฮักเฮาอยู่ เขาคงบ่ไปเเต่เเรกดอก
คงใส่ใจได้หลายกว่านี้ คงบ่เปลี่ยนไปป่านนี้ดอก
ให้ทำใจ ลืมเขาไปส่า
ฮู้อยู่ว่าฮักเเฮงยอมรับว่ายังฮักหลาย
ฮักให้ตายเเล้วเขากลับคืนมาบ่หล่า
คั่นอ้ายสิไปน้องบ่รั้งดอกเอ้ายจ๋า
ถึงใจสิยอมรับว่า ยังฮักอ้ายหลาย

คั่นอ้ายสิไปน้องบ่รั้งดอกอ้ายจ๋า
ถึงใจสิยอมรับว่า.. ยังฮักอ้ายเบิดใจ..

มิวสิควิดีโอ พอ(ไปโลด) ส้มเช้ง อรุโณทัย

เพลง พอ(ไปโลด)
ศิลปิน : ส้มเช้ง อรุโณทัย
คำร้อง/ทำนอง : อ.กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : อ.เอ็ม นาโนน มังกรดำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend