คอร์ดเพลง เวิร์คก็คบ ไม่เวิร์คก็จบไป มีนตรา อินทิรา

  
Text   


INTRO | Bm G | D A | Bm G | D/F# A |
INTRO | Bm G | D A | Bm G | D/F# A |
INTRO | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
INTRO | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
INTRO | Bm G | D A |

Bm 
สายตาเธอ 
 
ที่อ่อยที่จ้
G 
องมองมา
 
อยากจะสื่อส
A 
าร 
 
ด้วยคำว่าอ
Bm 
ะไร
Bm 
จ้องจะฉก 
 
หรือจะกิน
G 
ฉันให้ได้
 
หรือว่าเ
A 
ธอ 
 
กำลังมีใจใ
Bm 
ห้กัน

Bm 
แก้วในมือ 
 
แค่ถือมันไ
G 
ม่ออกฤทธิ์
 
รีบใช้
A 
สิทธิ์ 
 
มาชนกั
Bm 
บฉัน
Bm 
เซนส์ฉันบอก 
 
เธอก็น่าโ
G 
ดนเหมือนกัน
 
โดนใจ
A 
ฉัน 
 
แล้วจะรออะ
F#7 
ไร

Bm 
กติกา 
 
ก็
G 
แค่แ
D 
ฟร์ๆ 
 
ง่
A 
ายๆ
 
ถ้าไม่โ
Bm 
สดให้เงียบไ
G 
ป 
 
ถ้าโ
D 
สดก็เข้
F#m 
ามา
 
พูดว่
Bm 
ารักคำเ
G 
ดียว 
 
ไม่ต้องเ
D 
สียเว
A 
ลา
 
ฉันจะ
Bm 
พาเธอไป
G 
ดูหัว
D 
ใจ
F#m 

 
ว่ามัน
Bm 
จะเผ็ดร้
G 
อน 
 
อ้อนเธอไ
D 
ด้สำเ
A 
ร็จ
 
หรือจะ
Bm 
เด็ดตอบโ
G 
จทย์เธอไ
D 
หม
F#m 
 
ถ้ามันเ
Bm 
วิร์คก็
G 
คบ 
 
ถ้าไม่เ
D 
วิร์คก็จบไ
A 
 
เอาแ
Bm 
ค่นี้..ง่
G 
ายๆ 
 
 
F#7 
 
กติกาการเป็นแฟนกัน..
 

INSTRU | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
INSTRU | Bm G | D A | Bm G | D F#m |

Bm 
ยุคของแพง 
 
ก็มีแค่ใ
G 
จแดงๆ
 
ที่พอจะแ
A 
บ่งเพื่อปลอบ
Bm 
โยนความเหงา
Bm 
ทิ้งมันไปอะไรที่
G 
ทำให้เศร้า
 
เติมดี
A 
กรี 
 
เติมชีวิตให้สำ
Bm 
ราญ

Bm 
แก้วในมือ 
 
แค่ถือมันไ
G 
ม่ออกฤทธิ์
 
รีบใช้
A 
สิทธิ์ 
 
มาชนกั
Bm 
บฉัน
Bm 
เซนส์ฉันบอก 
 
เธอก็น่าโ
G 
ดนเหมือนกัน
 
โดนใจ
A 
ฉัน 
 
แล้วจะรออะ
F#7 
ไร

Bm 
กติกา 
 
ก็
G 
แค่แ
D 
ฟร์ๆ 
 
ง่
A 
ายๆ
 
ถ้าไม่โ
Bm 
สดให้เงียบไ
G 
ป 
 
ถ้าโ
D 
สดก็เข้
F#m 
ามา
 
พูดว่
Bm 
ารักคำเ
G 
ดียว 
 
ไม่ต้องเ
D 
สียเว
A 
ลา
 
ฉันจะ
Bm 
พาเธอไป
G 
ดูหัว
D 
ใจ
F#m 

 
ว่ามัน
Bm 
จะเผ็ดร้
G 
อน 
 
อ้อนเธอไ
D 
ด้สำเ
A 
ร็จ
 
หรือจะ
Bm 
เด็ดตอบโ
G 
จทย์เธอไ
D 
หม
F#m 
 
ถ้ามันเ
Bm 
วิร์คก็
G 
คบ 
 
ถ้าไม่เ
D 
วิร์คก็จบไ
A 
 
เอาแ
Bm 
ค่นี้..ง่
G 
ายๆ 
 
 
F#7 
 
กติกาการเป็นแฟนกัน..
 

INSTRU | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
INSTRU | Bm G | D A | Bm G | F# | F# | F# |

Bm 
กติกา 
 
ก็
G 
แค่แ
D 
ฟร์ๆ 
 
ง่
A 
ายๆ
 
ถ้าไม่โ
Bm 
สดให้เงียบไ
G 
ป 
 
ถ้าโ
D 
สดก็เข้
F#m 
ามา
 
พูดว่
Bm 
ารักคำเ
G 
ดียว 
 
ไม่ต้องเ
D 
สียเว
A 
ลา
 
ฉันจะ
Bm 
พาเธอไป
G 
ดูหัว
D 
ใจ
F#m 

 
ว่ามัน
Bm 
จะเผ็ดร้
G 
อน 
 
อ้อนเธอไ
D 
ด้สำเ
A 
ร็จ
 
หรือจะ
Bm 
เด็ดตอบโ
G 
จทย์เธอไ
D 
หม
F#m 
 
ถ้ามันเ
Bm 
วิร์คก็
G 
คบ 
 
ถ้าไม่เ
D 
วิร์คก็จบไ
A 
 
เอาแ
Bm 
ค่นี้..ง่
G 
ายๆ 
 
 
F#7 
 
กติกาการเป็นแฟนกัน..
 

OUTRO | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
OUTRO | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
OUTRO | Bm G | D A | Bm G | D/F# A |


สายตาเธอ ที่อ่อยที่จ้องมองมา
อยากจะสื่อสาร ด้วยคำว่าอะไร
จ้องจะฉก หรือจะกินฉันให้ได้
หรือว่าเธอ กำลังมีใจให้กัน

แก้วในมือ แค่ถือมันไม่ออกฤทธิ์
รีบใช้สิทธิ์ มาชนกับฉัน
เซนส์ฉันบอก เธอก็น่าโดนเหมือนกัน
โดนใจฉัน แล้วจะรออะไร

กติกาก็แค่แฟร์ๆ ง่ายๆ
ถ้าไม่โสดให้เงียบไป ถ้าโสดก็เข้ามา
พูดว่ารักคำเดียว ไม่ต้องเสียเวลา
ฉันจะพาเธอไปดูหัวใจ
ว่ามันจะเผ็ดร้อน อ้อนเธอได้สำเร็จ
หรือจะเด็ดตอบโจทย์เธอไหม
ถ้ามันเวิร์คก็คบ ถ้าไม่เวิร์คก็จบไป
เอาแค่นี้ง่ายๆ กติกาการเป็นแฟนกัน

ดนตรี

ยุคของแพง ก็มีแค่ใจแดงๆ
ที่พอจะแบ่งเพื่อปลอบโยนความเหงา
ทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้เศร้า
เติมดีกรี เติมชีวิตให้สำราญ

แก้วในมือ แค่ถือมันไม่ออกฤทธิ์
รีบใช้สิทธิ์ มาชนกับฉัน
เซนส์ฉันบอก เธอก็น่าโดนเหมือนกัน
โดนใจฉัน แล้วจะรออะไร

กติกาก็แค่แฟร์ๆ ง่ายๆ
ถ้าไม่โสดให้เงียบไป ถ้าโสดก็เข้ามา
พูดว่ารักคำเดียว ไม่ต้องเสียเวลา
ฉันจะพาเธอไปดูหัวใจ
ว่ามันจะเผ็ดร้อน อ้อนเธอได้สำเร็จ
หรือจะเด็ดตอบโจทย์เธอไหม
ถ้ามันเวิร์คก็คบ ถ้าไม่เวิร์คก็จบไป
เอาแค่นี้ง่ายๆ กติกาการเป็นแฟนกัน

ดนตรี

กติกาก็แค่แฟร์ๆ ง่ายๆ
ถ้าไม่โสดให้เงียบไป ถ้าโสดก็เข้ามา
พูดว่ารักคำเดียว ไม่ต้องเสียเวลา
ฉันจะพาเธอไปดูหัวใจ
ว่ามันจะเผ็ดร้อน อ้อนเธอได้สำเร็จ
หรือจะเด็ดตอบโจทย์เธอไหม
ถ้ามันเวิร์คก็คบ ถ้าไม่เวิร์คก็จบไป
เอาแค่นี้ง่ายๆ กติกาการเป็นแฟนกัน

มิวสิควิดีโอ เวิร์คก็คบ ไม่เวิร์คก็จบไป มีนตรา อินทิรา

เพลง : เวิร์คก็คบ ไม่เวิร์คก็จบไป
ศิลปิน : มีนตรา อินทิรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend