คอร์ดเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ – มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb | F/A | Gm | Eb F |

 
ดี
Bb 
กรีที่เทลงแก้ว 
 
บอกอ้ายเท
F/A 
แล้วบ่เอาโซดา
 
เจ้า
Eb 
บอกสิเอาน้ำตา 
 
ใส่แทนโซ
F 
ดาลองเบิ่งจักเทื่อ
 
เห็น
Bb 
เจ้านั่งศร้าคนเดียว
 
หมู่เขามา
F/A 
เที่ยวม่วนแตกหวึ่น 
 
 
มา
Eb 
ติดต่อกันหลายคืน 
 
นั่งโต๊ะประ
F 
จำทำใจทุกที

 
หลาย
Gm 
เทื่ออ้ายได้ยากนำ 
 
ยาม
Dm 
เจ้ากลับบ้านบ่ไหว
 
เห็น
Eb 
แล้วหลูโตน 
 
จนอดบ่ได้อี
F 
หลี..

 
ให้คนบ่
Bb 
ฮัก 
 
ให้เขาเบิ
F/A 
ดคักแล้วบ้อหั
Gm 
วใจ
 
เจ้า
F 
จั่งมานั่งฮ้อง
Eb 
ไห้.. 
 
สิเ
F 
ป็นสิตายปานนี้
 
บ่เป็น
Bb 
ซ่วง 
 
บ่เป็นตา
F/A 
ซื่นจักหน่อยแห
Gm 
น่ตี้
 
มันซ่อยไ
F 
ด้อยู่บ้อดี
Eb 
กรี..
 
ใจเจ้ามื้อ
F 
นี้.. 
 
ยังฮักไผอีกไ
Bb 
ด้บ่

Cm 
  ยังบ่มีทางอื่นให้ใจ
Gm 
ฟื้นคืนมาได้เลย
 
  ให้
Eb 
เขาเบิดใจ 
 
เขายังถิ่มน้องเสย
 
  อ้าย
Cm 
เอ๋ย.. 
 
ใจ
Eb 
น้องพังคักอี
F 
หลี..

 
ให้คนบ่
Bb 
ฮัก 
 
ให้เขาเบิ
F/A 
ดคักอยู่อ้ายหั
Gm 
วใจ
 
แต่
F 
สิ่งที่เขาคื
Eb 
นให้.. 
 
กะ
F 
จั่งอ้ายเห็นวันนี้
 
ขอบคุณอ้ายห
Bb 
ลาย 
 
น้องซึ้ง
F/A 
ใจในความหวั
Gm 
งดี
 
จักซ่อย
F 
ได้หรือบ่
Eb 
ดีกรี
 
แค่ยังบ่มีวิ
F 
ธี..ซ่อมใจดวงนี้ใ
Bb 
ซ้ต่อ

INSTRU | Bb | F/A | Gm | Eb F |
INSTRU | Bb F/A | Gm F | Eb | F |

 
ให้คนบ่
Bb 
ฮัก 
 
ให้เขาเบิด
F/A 
คักแล้วบ้อหั
Gm 
วใจ
 
เจ้า
F 
จั่งมานั่งฮ้อง
Eb 
ไห้ 
 
สิ่งที่เขาคืนให้
 
สิเ
F 
ป็นสิตายปานนี้

 
บ่เป็น
Bb 
ซ่วง 
 
บ่เป็นต
F/A 
าซื่นจักหน่อยแห
Gm 
น่ตี้
 
มันซ่อย
F 
ได้อยู่บ้อ
Eb 
ดีกรี..
 
ใจเจ้ามื้อ
F 
นี้.. 
 
ยังฮักไผอีกไ
Bb 
ด้บ่

 
คงบ่
Cm 
อยากเป็นจั่งซี่ดอกหนอ 
 
อ้ายเข้
F 
าใจ..
 
คะซั่นฮักอ้ายได้บ่..
 

OUTRO | Bb | F/A | Gm | Eb F |


ดีกรีที่เทลงแก้ว บอกอ้ายเทแล้วบ่เอาโซดา
เจ้าบอกสิเอาน้ำตา ใส่แทนโซดาลองเบิ่งจักเทื่อ
เห็นเจ้านั่งศร้าคนเดียว
หมู่เขามาเที่ยวม่วนแตกหวึ่น ๆ
มาติดต่อกันหลายคืน นั่งโต๊ะประจำทำใจทุกที

หลายเทื่ออ้ายได้ยากนำ ยามเจ้ากลับบ้านบ่ไหว
เห็นแล้วหลูโตน จนอดบ่ได้อีหลี..

ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักแล้วบ้อหัวใจ
เจ้าจั่งมานั่งฮ้องไห้.. สิเป็นสิตายปานนี้
บ่เป็นซ่วง บ่เป็นตาซื่นจักหน่อยแหน่ตี้
มันซ่อยได้อยู่บ้อดีกรี..
ใจเจ้ามื้อนี้.. ยังฮักไผอีกได้บ่

ยังบ่มีทางอื่นให้ใจฟื้นคืนมาได้เลย
ให้เขาเบิดใจ เขายังถิ่มน้องเสย
อ้ายเอ๋ย.. ใจน้องพังคักอีหลี..

ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักอยู่อ้ายหัวใจ
แต่สิ่งที่เขาคืนให้.. กะจั่งอ้ายเห็นวันนี้
ขอบคุณอ้ายหลาย น้องซึ้งใจในความหวังดี
จักซ่อยได้หรือบ่ดีกรี
แค่ยังบ่มีวิธี..ซ่อมใจดวงนี้ใซ้ต่อ

( ดนตรี )

ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักแล้วบ้อหัวใจ
เจ้าจั่งมานั่งฮ้องไห้ สิ่งที่เขาคืนให้
สิเป็นสิตายปานนี้

บ่เป็นซ่วง บ่เป็นตาซื่นจักหน่อยแหน่ตี้
มันซ่อยได้อยู่บ้อดีกรี..
ใจเจ้ามื้อนี้.. ยังฮักไผอีกได้บ่

คงบ่อยากเป็นจั่งซี่ดอกหนอ อ้ายเข้าใจ..
คะซั่นฮักอ้ายได้บ่..


รูปภาพคอร์ด ยังฮักไผอีกได้บ่ – มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา

คอร์ดเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ - มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend