หน้าแรก » มนต์แคน แก่นคูน » คอร์ดเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ – มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา

คอร์ดเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ – มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb | F/A | Gm | Eb F |

 
ดี
Bb 
กรีที่เทลงแก้ว 
 
บอกอ้ายเท
F/A 
แล้วบ่เอาโซดา
 
เจ้า
Eb 
บอกสิเอาน้ำตา 
 
ใส่แทนโซ
ดาลองเบิ่งจักเทื่อ
 
เห็น
Bb 
เจ้านั่งศร้าคนเดียว
 
หมู่เขามา
F/A 
เที่ยวม่วนแตกหวึ่น 
 
 
มา
Eb 
ติดต่อกันหลายคืน 
 
นั่งโต๊ะประ
จำทำใจทุกที

 
หลาย
Gm 
เทื่ออ้ายได้ยากนำ 
 
ยาม
Dm 
เจ้ากลับบ้านบ่ไหว
 
เห็น
Eb 
แล้วหลูโตน 
 
จนอดบ่ได้อี
หลี..

 
ให้คนบ่
Bb 
ฮัก 
 
ให้เขาเบิ
F/A 
ดคักแล้วบ้อหั
Gm 
วใจ
 
เจ้า
จั่งมานั่งฮ้อง
Eb 
ไห้.. 
 
สิเ
ป็นสิตายปานนี้
 
บ่เป็น
Bb 
ซ่วง 
 
บ่เป็นตา
F/A 
ซื่นจักหน่อยแห
Gm 
น่ตี้
 
มันซ่อยไ
ด้อยู่บ้อดี
Eb 
กรี..
 
ใจเจ้ามื้อ
นี้.. 
 
ยังฮักไผอีกไ
Bb 
ด้บ่

Cm 
  ยังบ่มีทางอื่นให้ใจ
Gm 
ฟื้นคืนมาได้เลย
 
  ให้
Eb 
เขาเบิดใจ 
 
เขายังถิ่มน้องเสย
 
  อ้าย
Cm 
เอ๋ย.. 
 
ใจ
Eb 
น้องพังคักอี
หลี..

 
ให้คนบ่
Bb 
ฮัก 
 
ให้เขาเบิ
F/A 
ดคักอยู่อ้ายหั
Gm 
วใจ
 
แต่
สิ่งที่เขาคื
Eb 
นให้.. 
 
กะ
จั่งอ้ายเห็นวันนี้
 
ขอบคุณอ้ายห
Bb 
ลาย 
 
น้องซึ้ง
F/A 
ใจในความหวั
Gm 
งดี
 
จักซ่อย
ได้หรือบ่
Eb 
ดีกรี
 
แค่ยังบ่มีวิ
ธี..ซ่อมใจดวงนี้ใ
Bb 
ซ้ต่อ

INSTRU | Bb | F/A | Gm | Eb F |
INSTRU | Bb F/A | Gm F | Eb | F |

 
ให้คนบ่
Bb 
ฮัก 
 
ให้เขาเบิด
F/A 
คักแล้วบ้อหั
Gm 
วใจ
 
เจ้า
จั่งมานั่งฮ้อง
Eb 
ไห้ 
 
สิ่งที่เขาคืนให้
 
สิเ
ป็นสิตายปานนี้

 
บ่เป็น
Bb 
ซ่วง 
 
บ่เป็นต
F/A 
าซื่นจักหน่อยแห
Gm 
น่ตี้
 
มันซ่อย
ได้อยู่บ้อ
Eb 
ดีกรี..
 
ใจเจ้ามื้อ
นี้.. 
 
ยังฮักไผอีกไ
Bb 
ด้บ่

 
คงบ่
Cm 
อยากเป็นจั่งซี่ดอกหนอ 
 
อ้ายเข้
าใจ..
 
คะซั่นฮักอ้ายได้บ่..
 

OUTRO | Bb | F/A | Gm | Eb F |


ดีกรีที่เทลงแก้ว บอกอ้ายเทแล้วบ่เอาโซดา
เจ้าบอกสิเอาน้ำตา ใส่แทนโซดาลองเบิ่งจักเทื่อ
เห็นเจ้านั่งศร้าคนเดียว
หมู่เขามาเที่ยวม่วนแตกหวึ่น ๆ
มาติดต่อกันหลายคืน นั่งโต๊ะประจำทำใจทุกที

หลายเทื่ออ้ายได้ยากนำ ยามเจ้ากลับบ้านบ่ไหว
เห็นแล้วหลูโตน จนอดบ่ได้อีหลี..

ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักแล้วบ้อหัวใจ
เจ้าจั่งมานั่งฮ้องไห้.. สิเป็นสิตายปานนี้
บ่เป็นซ่วง บ่เป็นตาซื่นจักหน่อยแหน่ตี้
มันซ่อยได้อยู่บ้อดีกรี..
ใจเจ้ามื้อนี้.. ยังฮักไผอีกได้บ่

ยังบ่มีทางอื่นให้ใจฟื้นคืนมาได้เลย
ให้เขาเบิดใจ เขายังถิ่มน้องเสย
อ้ายเอ๋ย.. ใจน้องพังคักอีหลี..

ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักอยู่อ้ายหัวใจ
แต่สิ่งที่เขาคืนให้.. กะจั่งอ้ายเห็นวันนี้
ขอบคุณอ้ายหลาย น้องซึ้งใจในความหวังดี
จักซ่อยได้หรือบ่ดีกรี
แค่ยังบ่มีวิธี..ซ่อมใจดวงนี้ใซ้ต่อ

( ดนตรี )

ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักแล้วบ้อหัวใจ
เจ้าจั่งมานั่งฮ้องไห้ สิ่งที่เขาคืนให้
สิเป็นสิตายปานนี้

บ่เป็นซ่วง บ่เป็นตาซื่นจักหน่อยแหน่ตี้
มันซ่อยได้อยู่บ้อดีกรี..
ใจเจ้ามื้อนี้.. ยังฮักไผอีกได้บ่

คงบ่อยากเป็นจั่งซี่ดอกหนอ อ้ายเข้าใจ..
คะซั่นฮักอ้ายได้บ่..


รูปภาพคอร์ด ยังฮักไผอีกได้บ่ – มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา

คอร์ดเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ - มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :