คอร์ดเพลง บ่ฮู้สิฮักไผอีกได้บ่ – มีนตรา อินทิรา

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่ฮู้สิฮักไผอีกได้บ่ มีนตรา อินทิรา

คอร์ดเพลง บ่ฮู้สิฮักไผอีกได้บ่ - มีนตรา อินทิรา

เพลง :

ศิลปิน : มีนตรา อินทิรา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา

คอร์ดทั้งหมด : A,A/C#,Bm,D,Em,G


INTRO | D | A/C# | Bm | G A |

 
ดี
D 
กรีที่เทลงแก้ว
 
มันบ่แม่น
A/C# 
แนวน้องดอกอ้ายจ๋า
 
น้อง
G 
แค่อยากเอาน้ำตา
 
ใส่แทนโซ
A 
ดาลองเบิ่งจั๊กคืน
 
อยากเ
D 
อาความเศร้าความเจ็บ
 
มาลบมา
A/C# 
ล้างให้ใจดีขึ้น
 
มาติด
G 
ต่อกันหลายคืน
 
ย้อนยังเฮ็ด
A 
ใจบ่ได้จั๊กที

 
โทษ
Bm 
เด้อให้อ้ายยากนำ
 
ยาม
F 
น้องกลับบ้านบ่ไหว
 
ย้อน
G 
ว่าหลูโตนหรือว่าอันใด๋
 
กะขอ
A 
บใจอ้ายอีหลี

 
ให้คนบ่
D 
ฮัก
 
ให้เขาเบิด
A/C# 
คักเบิดแนหั
Bm 
วใจ
 
บ่
A 
คิดจ่งไว้ให้
G 
ไผ 
 
สุดท้
A 
ายกะถืกถิ่มอยู่ดี
 
จั๊กว่าสิส่
D 
วง 
 
จักว่าสิ
A/C# 
ซื่นยามใด๋
Bm 
บุ๋นี้
 
จั๊กส่อย
A 
ได้หรือบ่
G 
ดีกรี 
 
ใจน้องมื้
A 
อนี้
 
จั๊กสิฮักไผอีกไ
D 
ด้บ่

Em 
  ยังบ่มีทางอื่นให้ใจ
Bm 
ฟื้นคืนได้เลย
 
  ให้เ
G 
ขาเบิดใจเขายังถิ่มน้องเสย
 
  อ้าย
Em 
เอ๋ย 
 
ใจน้
G 
องพังคักอิ
A 
หลี

 
ให้คนบ่
D 
ฮัก
 
ให้เขาเบิด
A/C# 
คักอยู่อ้ายหั
Bm 
วใจ
 
แต่
A 
สิ่งที่เขาคื
G 
นให้ 
 
กะ
A 
จังอ้ายเห็นวันนี้
 
ขอบคุณอ้ายห
D 
ลาย
 
น้องฮู้สึ
A/C# 
กได้ในความห
Bm 
วังดี
 
จั๊กส่อย
A 
ได้หรือบ่
G 
ดีกรี 
 
แค่ยังบ่มี
A 
วีธี
 
ซ่อมใจดวงนี้ใ
D 
ช้ต่อ

INSTRU | D | A/C# | Bm | G A |
INSTRU | D A/C# | Bm A | G | A |

 
ให้คนบ่
D 
ฮัก
 
ให้เขาเบิด
A/C# 
คักอยู่อ้ายหั
Bm 
วใจ
 
แต่
A 
สิ่งที่เขาคื
G 
นให้ 
 
กะ
A 
จังอ้ายเห็นวันนี้
 
ขอบคุณอ้ายห
D 
ลาย
 
น้องฮู้สึ
A/C# 
กได้ในความห
Bm 
วังดี
 
จั๊กส่อย
A 
ได้หรือบ่
G 
ดีกรี 
 
แค่ยังบ่มี
A 
วีธี
 
ซ่อมใจดวงนี้ใ
D 
ช้ต่อ

 
บ่ได้อ
Em 
ยากเป็นจังซี้ดอกหนอ
 
ถ้าบ่รบกวนเกิ
A 
นไป.. 
 
ซ่อมใจให้น้องได้บ่…

OUTRO | D | A/C# | Bm | G A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่ฮู้สิฮักไผอีกได้บ่


ดีกรีที่เทลงแก้ว มันบ่แม่นแนวน้องดอกอ้ายจ๋า
น้องแค่อยากเอาน้ำตา ใส่แทนโซดาลองเบิ่งจั๊กคืน
อยากเอาความเศร้าความเจ็บ มาลบมาล้างให้ใจดีขึ้น
มาติดต่อกันหลายคืน ย้อนยังเฮ็ดใจบ่ได้จั๊กที

โทษเด้อให้อ้ายยากนำ ยามน้องกลับบ้านบ่ไหว
ย้อนว่าหลูโตนหรือว่าอันใด๋ กะขอบใจอ้ายอีหลี

ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักเบิดแนหัวใจ
บ่คิดจ่งไว้ให้ไผ สุดท้ายกะถืกถิ่มอยู่ดี
จั๊กว่าสิส่วง จักว่าสิซื่นยามใด๋บุ๋นี้
จั๊กส่อยได้หรือบ่ดีกรี ใจน้องมื้อนี้
จั๊กสิฮักไผอีกได้บ่

ยังบ่มีทางอื่นให้ใจฟื้นคืนได้เลย
ให้เขาเบิดใจเขายังถิ่มน้องเสย
อ้ายเอ๋ย ใจน้องพังคักอิหลี

ให้คนบ่ฮัก
ให้เขาเบิดคักอยู่อ้ายหัวใจ
แต่สิ่งที่เขาคืนให้ กะจังอ้ายเห็นวันนี้
ขอบคุณอ้ายหลาย
น้องฮู้สึกได้ในความหวังดี
จั๊กส่อยได้หรือบ่ดีกรี แค่ยังบ่มีวีธี
ซ่อมใจดวงนี้ใช้ต่อ

( ดนตรี )

ให้คนบ่ฮัก
ให้เขาเบิดคักอยู่อ้ายหัวใจ
แต่สิ่งที่เขาคืนให้ กะจังอ้ายเห็นวันนี้
ขอบคุณอ้ายหลาย
น้องฮู้สึกได้ในความหวังดี
จั๊กส่อยได้หรือบ่ดีกรี แค่ยังบ่มีวีธี
ซ่อมใจดวงนี้ใช้ต่อ

บ่ได้อยากเป็นจังซี้ดอกหนอ
ถ้าบ่รบกวนเกินไป.. ซ่อมใจให้น้องได้บ่…

มิวสิควิดีโอ บ่ฮู้สิฮักไผอีกได้บ่ มีนตรา อินทิรา

เพลง บ่ฮู้สิฮักไผอีกได้บ่
ศิลปิน : มีนตรา อินทิรา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้าง โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend