คอร์ดเพลง เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม – มีนตรา อินทิรา

  
Text   

คอร์ดเพลง : เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม มีนตรา อินทิรา

คอร์ดเพลง เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม - มีนตรา อินทิรา

เพลง :

ศิลปิน : มีนตรา อินทิรา

เนื้อร้อง/ทำนอง :นริศ อรัญรุตม์

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,F#m,G


INTRO | D F#m | Bm A | G Bm | A |

 
เป็น
D 
จั่งใด๋ล่ะตอ
F#m 
นนี้ 
 
G 
อนที่น้ำตาห
A 
ล่น
 
เขา
D 
บ่ฮัก 
 
เขา
F#m 
บ่สน 
 
G 
จ็บบ่ล่ะหั
A 
วใจ
G 
ยังบ่ฮู้ดอก
A 
ว่า 
 
มื้อข้าง
F#m 
หน้าสิเป็นจั่
Bm 
งใด๋
G 
มื้อนี้ขอฮ้องไห้ 
 
ไห้เพื่อ
A 
ลืมจักคราว

 
ไหลโล้ดเ
D 
ด้อ 
 
 
F#m 
น้ำตา 
 
หลั่งออ
Bm 
กมาอย่าเห
A 
ลือ
 
สมน้ำห
G 
น้าคนบ่ฮู้เ
A 
มือ 
 
สะเออะไปฮั
D 
กเขา 
 
 
A 
 
ปล่อยโล้ดเ
D 
ด้อเขื่อน
F#m 
น้ำตา 
 
เป่งออ
Bm 
กมาท่วมฮั
A 
กเก่า
 
สิล้าง
G 
ใจที่มันเคยเ
A 
น่า 
 
อีกบ่
G 
ดนเดี๋ยวมันก็เ
A 
ซา
 
เดี๋ยวเฮ
D 
าก็ลืม

 
เปิด
D 
มือถือ 
 
 
F#m 
เบิ่งรูปเขา 
 
แฮงเศ
G 
ร้าแฮงน้ำต
A 
าไหล
 
คำ
D 
ว่าฮัก 
 
เคย
F#m 
โพสต์ไว้ 
 
แจ้งเ
G 
ตือนมาให้เจ็
A 
บตื่ม
 
G 
ปิดเพลงใด๋
A 
กะซ่าง 
 
พอได้
F#m 
ฟังกะน้ำต
Bm 
าซึม
 
G 
ฮ็ดทุกอย่างให้ลืม 
 
ลืมว่าเ
A 
คยฮักเขา

 
ไหลโล้ดเ
D 
ด้อ 
 
 
F#m 
น้ำตา 
 
หลั่งออ
Bm 
กมาอย่าเห
A 
ลือ
 
สมน้ำห
G 
น้าคนบ่ฮู้เ
A 
มือ 
 
สะเออะไปฮั
D 
กเขา 
 
 
A 
 
ปล่อยโล้ดเ
D 
ด้อเขื่อน
F#m 
น้ำตา 
 
เป่งออ
Bm 
กมาท่วมฮั
A 
กเก่า
 
สิล้าง
G 
ใจที่มันเคยเ
A 
น่า 
 
อีกบ่
G 
ดนเดี๋ยวมันก็เ
A 
ซา
 
เดี๋ยวเฮ
D 
าก็ลืม

 
อกมัน
Bm 
หักย้อนฮักคน
A 
ซั่ว 
 
คนขี้
G 
ตั๋วเฮ็ดหัวใจ
D 
พัง
 
ลืมให้
Bm 
ได้บอกใจให้
A 
ฟัง 
 
ย้ำอีกค
G 
รั้ง 
 
อย่าฮักไผ๋เด้
A 
อเฮา

INSTRU | Bm | A | G | D |
INSTRU | Bm | A | G | A |

 
ไหลโล้ดเ
D 
ด้อ 
 
 
F#m 
น้ำตา 
 
หลั่งออ
Bm 
กมาอย่าเห
A 
ลือ
 
สมน้ำห
G 
น้าคนบ่ฮู้เ
A 
มือ 
 
สะเออะไปฮั
D 
กเขา 
 
 
A 
 
ปล่อยโล้ดเ
D 
ด้อเขื่อน
F#m 
น้ำตา 
 
เป่งออ
Bm 
กมาท่วมฮั
A 
กเก่า
 
สิล้าง
G 
ใจที่มันเคยเ
A 
น่า 
 
อีกบ่
G 
ดนเดี๋ยวมันก็เ
A 
ซา
 
เดี๋ยวเฮ
D 
าก็ลืม

 
สิล้าง
G 
ใจที่มันเคยเ
A 
น่า
 
อีกบ่
G 
ดนเดี๋ยวมันก็เ
A 
ซา.. 
 
เดี๋ยวเฮาก็
D 
ลืม

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม


เป็นจั่งใด๋ล่ะตอนนี้ ตอนที่น้ำตาหล่น
เขาบ่ฮัก เขาบ่สน เจ็บบ่ล่ะหัวใจ
ยังบ่ฮู้ดอกว่า มื้อข้างหน้าสิเป็นจั่งใด๋
มื้อนี้ขอฮ้องไห้ ไห้เพื่อลืมจักคราว

ไหลโล้ดเด้อ น้ำตา หลั่งออกมาอย่าเหลือ
สมน้ำหน้าคนบ่ฮู้เมือ สะเออะไปฮักเขา
ปล่อยโล้ดเด้อเขื่อนน้ำตา เป่งออกมาท่วมฮักเก่า
สิล้างใจที่มันเคยเน่า อีกบ่ดนเดี๋ยวมันก็เซา
เดี๋ยวเฮาก็ลืม

เปิดมือถือ เบิ่งรูปเขา แฮงเศร้าแฮงน้ำตาไหล
คำว่าฮัก เคยโพสต์ไว้ แจ้งเตือนมาให้เจ็บตื่ม
เปิดเพลงใด๋กะซ่าง พอได้ฟังกะน้ำตาซึม
เฮ็ดทุกอย่างให้ลืม ลืมว่าเคยฮักเขา

ไหลโล้ดเด้อ น้ำตา หลั่งออกมาอย่าเหลือ
สมน้ำหน้าคนบ่ฮู้เมือ สะเออะไปฮักเขา
ปล่อยโล้ดเด้อเขื่อนน้ำตา เป่งออกมาท่วมฮักเก่า
สิล้างใจที่มันเคยเน่า อีกบ่ดนเดี๋ยวมันก็เซา
เดี๋ยวเฮาก็ลืม

อกมันหักย้อนฮักคนซั่ว คนขี้ตั๋วเฮ็ดหัวใจพัง
ลืมให้ได้บอกใจให้ฟัง ย้ำอีกครั้ง อย่าฮักไผ๋เด้อเฮา

( ดนตรี )

ไหลโล้ดเด้อ น้ำตา หลั่งออกมาอย่าเหลือ
สมน้ำหน้าคนบ่ฮู้เมือ สะเออะไปฮักเขา
ปล่อยโล้ดเด้อเขื่อนน้ำตา เป่งออกมาท่วมฮักเก่า
สิล้างใจที่มันเคยเน่า อีกบ่ดนเดี๋ยวมันก็เซา
เดี๋ยวเฮาก็ลืม

สิล้างใจที่มันเคยเน่า
อีกบ่ดนเดี๋ยวมันก็เซา.. เดี๋ยวเฮาก็ลืม

มิวสิควิดีโอ เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม มีนตรา อินทิรา

เพลง เดี๋ยวมันก็เซา เดี๋ยวเฮาก็ลืม
ศิลปิน : มีนตรา อินทิรา
ติดต่องานจ้าง โทร.085-484-7345
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend